Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buddhismen

1,348 views

Published on

 • Be the first to comment

Buddhismen

 1. 1. BuddismenEn religion eller en filosofi
 2. 2. Siddharta GautamaBuddismens grundare
 3. 3. FödelseplatsEtt litet kungadöme i norra Indien/Nepal
 4. 4. Samhället Religionen stagnerat Offren hade förlorat sin betydelse Samhälle i rörelse (handel och städer) Religionen gav inga svar om varför Heliga män (guru) gav svar till lärjungar Asketism, mystik, meditation (yoga)
 5. 5. FödelseBuddhas födelse är dold avmirakler, legender och mystiksom påminner omberättelserna om Jesus.Exempel:Han föddes ur sin mors sidaHan kunde gå direktDet växte lotusblommor urhans fotspår.
 6. 6. Legenden om Siddharta Profetia som ung: världshärskare ellervärldsfrälsare Inlåst i palatset, giftes bort och får en son Lämnar palatset
 7. 7. Legenden om Siddharta Möter en gammal man, en sjuk man och ser ett lik –blir skräckslagen, bestämmer sig för att lösamänsklighetens problem Lämnar sin familj för att leva som asket, men blirbara hungrig Sätter sig under ett träd och mediterar – nårupplysning
 8. 8. Buddhas lära – de fyra ädla sanningarna Allt är lidande Lidandet kommer ur begäret Om begäret upphör, upphör lidandet Begäret upphör om man följer den åttafaldiga vägen
 9. 9. Buddhas lära – den åttafaldiga vägenVISHET1. Rätt uppfattning2. Rätt tankeMEDITATION 6. Rätt strävan 7. Rätt uppmärksamhet 8. Rätt koncentrationETIK3. Rätt tal4. Rätt handling5. Rätt livsföring
 10. 10. Dharmas hjul
 11. 11. Begrepp frånhinduismen Karma – enligtbuddhisterna finns baradålig karma. Karma är detsom producerar nytt liv. Samsara – Livetskretslopp, ett hjul somständigt snurrar. Nirvana – ett begrepp förbuddhister som innebärmålet – utslocknandet. Anatman – icke-jaget,begrepp som ersätteratman.Buddhisterna harövertagit flera begreppfrån hinduismen mengett dem en någotannan innebördAtman har försvunniteftersom buddhisterinte tror på någon själ.
 12. 12. Två huvudspårMahayana Flera buddhor Bodhisatvor Alla kan nå nirvanaTheravada En buddha (men fler ärteoretiskt möjliga) Bara buddhistmunkar kannå nirvanaZenbuddism
 13. 13. Buddhismens spridning
 14. 14. Buddhismens grundBuddha(läkaren)Dharma(medicinen)Sanga(sköterskan)De viktigastebeståndsdelarna inombuddhismen.Dharma är läran ochSanga är församlingen(alla buddhistertillsammans).

×