Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sintesik

173 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sintesik

 1. 1. 1.gaikosintesiakZER DIRA ETA ZERTARAKO BALIO DUTEINFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOTEKNOLOGIEK ESKOLA TESTUINGURUAN? OTARRAK: Ainhoa Onsalo Eider Ordoki Nuria Oyarzabal Idoia Oyarzabal
 2. 2. 1.sintesiak INFORMAZIOAREN, TEKNOLOGIAREN ETA HEZKUNTZAREN GIZARTEA1.Gizarte informalaren inguruko diskurtsoak XX. mendeko azken laurdenean, 3. Iraultza industriala eman zen herrialdegaratuetan. Honen arrazoia, ordenagailuen agertzea, errekurtso naturalen galtzearenkontzientzia, eguneroko zerbitzuen eskaera zabaltzea, informazioa zabaltzeko moduberriak.. izan ziren. Gaur egungo iraultza informazioaren digitalizazioa da. Sortu nahi dugun gizarte honetan teknologia berriek honako paper hauek betetzendituzte beste batzuen artean: Diskurtso merkantilista: teknologia digitalaren erabilera dela eta, informazioaren gizarte ekonomiaren hazkunderako potentzial izugarria duen merkatua da. Diskurtso kritiko politikoa: teknologia digitalak garapen sozialaren eta pertsonen esku egon behar dute. Diskurtso teknozentrista: teknologia digitala mitifikatu dute, eraginkorragoa den gizarteak herritarrei zoriontasuna eta ongi izatea ekartzeko. Diskurtso apokaliptikoa: teknologia berriek humanismoaren eta modernitateko2.Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek gizartean eta kulturan dituztenefektu positiboak eta negatiboakTeknologia digitalen efektu positiboak Teknologiak hainbat efektu positibo ditu, pertsonak, dauden lekuan daudela,independenteki komunikazioa ahalbidetzen eta errazten du, ahoz, idatzian zeinaudiobisualean. Komunikazio hau sinkronikoa edo asinkronokoa izan daiteke.Lehenengoaren denboraren aldiberekoa izango litzateke eta bigarrena berriz mezuabidali eta beranduago jasotzen du. 1
 3. 3. 1.sintesiak Beste efektu positiboetako bat, informazio guztia eskura izatea da edozeinunetan. Horretaz gain, zerbitzuen eraginkortasuna eta kalitatea hobetzen dute, izanere, kontsultak edo transferentzia komertzialak egiteko aukera dugu, organismopribatu zein administrazio publikotik. Horretarako, internet ahalbideratzen digunordenagailu bat behar dugu bakarrik. Bestetik, aktibitate produktiboa errazten dute: lanpostu berriak, talde lana,ordutegi malguagoa duten lanpostu berrien sorrera..Teknologien alde txarrak Teknologiaren alde txarren artean, teknologia berrienganako dependentzia da:gure gizartea teknologia berriek eskaintzen dituzten zerbitzuen menpeko bihurtzen arida. Gainera, ebakidura digitala ematen da, izan ere, lurralde guztiek ez dituzte garapeneta aukera berdinak. Azkenik, esan beharra dago, teknologia berriek pribatizatzearengalera eta kontrolaren handitzea dakarrela.3.Omnipresentzia teknologikoa dela eta, hezkuntzaren alorrean sortu diren arazoak. Teknologi berriek hezkuntzan ere hainbat arazo ekartzen ditu: aldaketaazkarren aurrean egokitze eza, alfabetizazio teknologikoa, informazio gehiegikeria,formazioari dagokionez exijentzia gehiago, desadostasunak formakuntza sistemetan..4.Teknologia digitala agertu dela eta, hezkuntza erronka berriak Teknologiak hezkuntzan integratzeak, sekulako inbertsioa suposatuko du,errekurtso teknologikoak beharko baitira, sare telematikoak sortu beharko dira,irakasleak formatu beharko dira, web orriak sortu, proiektu birtualak egin, onlinematerialen sorrera... Garrantzitsuena, formazio-prozesuen garapena izango da, hau da, edonork ikastenikasteko gai izatea, jasoko duen informazioa sailkatzeko, lan prestakuntza eta guregizartean teknologia berrien presentziaren kontzientzia hartzeko gai izatea. 2
 4. 4. 1.sintesiak Denbora falta edo distantziak arazoak direla eta, telekomunikazioaren bidezikasketak egiteko aukera dugun, orain del urte batzuk arte, era tradizionalean ezbezala. Formakuntzaokupazionalak, plan eta hezkuntzan teknologiak ezarri behar ditu etahorretarako: Irakasleek teknologia berrien aurrean duten zeregina hobetu egin behar da, izan ere, ikasleen irakaskuntza eta formazio prozesuaren kalitatea hobetzeko aukera dago. Langileek teknologia berrien erabilerarako prestatu behar dute. Formazio tailerrak eskainiko dira telelanaren bidez sortuko diren lanpostu berrientzako. Formazio horiek, sare telematiko eta lan munduko sektore guztietara egongo dira zabalduta. Hezkuntza ez formaleko ekintzak garatzeko, proiektu eta esperientziak bultzatukodira, eta horretaz gain, liburutegiak eta kultur etxeak, kultura eta gizarteaudiobisualerako prestatuko dira. Laburbilduz, esan dezakegu formazioa honela ulertu behar dela: teknologiabakoitzaren maneiu teknikoa dominatu behar da, teknologia berrien bitartez jasokoduten informazio guztiaren artean, behar dutena bilatzeko, hautatzeko, analizatzeko,ulertzeko zein birsortzeko beharrezkoak diren gaitasunak bereganatu behar dira,teknologien aurrean jarrera bat izan behar da eta azkenik teknologia berenegunerokotasunean erabili behar dute. HEZKUNTZA-TEKNOLOGIAREN ERAIKUNTZA DISZIPLINA PEDAGOGIKO GISA, XX.MENDEAN ZEHAR1.Hezkuntza-teknologiaren eraikuntza disziplina pedagogiko gisa XX.mendean zehar 3
 5. 5. 1.sintesiak Disziplinarensustraial 40ko hamarkadan hasi ziren, Iparramerikako formaziomilitarrarekin hain zuzen ere. 50 eta 60ko hamarkadetan, influentzia konduktibista etaaudiobisualenganako zirrara eman zen. Denbora aurrera zihoala, 70eko hamarkadanikuskera tekno arrazionala irakaskuntzaren diseinurako eta ebaluaketarako eman zen.80 eta 90ko hamarkadetan berriz, irakaskuntzaren inguruko perspektiba teknokratarenkrisia eta teknologia digitalen aplikazioen interesa piztu zen. XXI. Mendearen hasieranberriz, eklektizismo teorikoa eta modernismoaren ondorengo tesien influentzia egonzen.2.Irakaskuntza Teknologiaren birkontzeptualizazioa, gizarte-zientzien multidiziplina etakritika Irakaskuntza teknologiko kritikoaren topikoak honako hauek dira: ikerketaekintza ikaskuntza metodo gisa, teknologiarekin zerikusia duten arazo sozio kulturalak,kultur anitza, ekologismoa.., fundamentazio epistemologikoa, kultura herrikoia,eremuen inguruko alfabetizazioa, komunikazioen produkzioa, komunikazio berrietanerabiltzen diren lengoaien eta diskurtsoen analisia, ordenagailuen erabilpenahezkuntzan eta irakaskuntza teknologikoen erabileraren dimentsio morala eta etikoa.EUSKAL HERRIKO MARKO ESTRATEGIKOA ESKOLAKO INFORMAZIOAREN GIZARTEAREN AURREAN. XX. mendetik aurrera, aurrerapen eta eraldaketa asko izan dira baina azkenurte hautan ematen ari direnak nabarmentzen dira. Aldaketa nabarmen horien arteandugu IKTek hartu duten balorea. 1994. urtean, Bangemann informearekin IKTak eskola ingurunean sartzekoabiapuntua hartu zuten Europan. Momentu horretan hasi eta gaur egun arte proiektudesberdinak jarri dira martxan Europa mailan, hain zuzen ere: “Europa la vanguardiade la comunicación (1996); Estrategia Lisboa (1999); Europe (2000); Elearning eContenidos (2000); Iniciativa 2010 (2005)”. 4
 6. 6. 1.sintesiak Espainia mailan berriz: “Plan Info (2000); Comisión Soto (2003); Educación.es(2004); Avanz@ (2005); LOE (2006); Escuela 2.0 (2009-2013) izan dira martxan jarridiren ekimenak. Europa eta Espainia mailan IKT gizartea eraikitzen ari zirenez, Euskadin erehorrelako gizartea eraikitzeko beharra zegoen. Horretarako ondorengo proiektuaksortu ziren: “Iniciativa 2000 tres (1999); Plan premia (2000-2004); PESI (2002); Planpremia II (2004tik aurrera); Dekretua 175/2007 (2007); Premia III (2009); PESI II(2010); Modelo de madurez tecnológica de centro educativo (2010); ESKOLA 2.0(2010) eta Garatu plana (2010)”. Nahiz eta proiektu guzti hauek izen desberdinak eduki, guztien helburuorokorra IKT-ak hezkuntza eremuan sartzea da, hau da, tresna berri hauek eskolansartu eta ikasteko eta irakasteko tresna ezinbestekoak bihurtzea. INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIETATIK IRAKASKUNTZA BALIABIDEETARA 1. Mundua aldatuko duen tresna aurkitzen 80ko hamarkadan, ordenagailuak erabilpen oso txikia zuten, ekarpen bisuala eretxikia baitzen. Hala ere, hauek hedatzeko ahaleginak egiten hasi ziren. Egunerokobizitzan gero eta paper orokortuagoa zuten, ezagutza ulertzeko, jasotzeko, sortzeko,transmititzeko, hedatzeko eta aplikatzeko 2. IKTen izaera eraldatzaileaIKT berriek hiru motatako efektuak dituzte: - Interes estrukturak aldatzen dituzte, pentsatzen ditugun gauzak. - Sinboloen izaera aldatzen dute, pentsatzeko erabiltzen ditugun gauzak. - Komunitatearen izatea aldatzen dute, pentsamendua garatzen den lekua. 5
 7. 7. 1.sintesiak Argi dago, IKTak mundua aldatzen ari direla eta kontuan izan behar ditugulahezkuntza alorrean, izan ere, hor geratuko dira denbora luzez. IKTen orokortzeakaldaketa ugariak ekarri ditu hainbat sektoreetan; lan munduan, ekonomian,munduaren konfigurazioan eta informazioaren sektorean adibidez. Esan beharra dagoere, IKTak ez direla neutralak. Hau da herritar guztien gustukoak ez diren interesez etabalorez josita dagoen mundu batean garatzen eta erabiltzen ari direla. Gainera,teknologia hauen eta indarrean dauden praktika politikoen eta ekonomikoenkonbinaketaren bitartez sortutako prozesuak, norbanakoentzat ezta gizartearentzat ezdira beti positiboak izango. Hau ikusirik, ondorengo galderak planteatzen dira IKTeninguruan: zerk aldatu beharko luke hezkuntza politikan eta irakaskuntza guneetan,irakasleak eta ikasleak teknologia hauen zerbitzuez onura daitezen? Ikasgeletanordenagailua sartzeko dauden programa espezifikoak dauden arren, zergatik da hauenpresentzia hain urria edo anekdotikoa lurralde gehienetan? Azken urteotan IKTen alde positiboak gehiago dira. Hau da, teknologiek hezkuntzaikusmolde berrien ekarpena suposatzen dutela edota hauen erabilera eraginkorrakaldaketa pedagogiko garrantzitsura bideratzen gaituztela pentsatzen dutenenakgehiago dira. 3. IKTak eta hezkuntza Hezkuntzak IKTen garapenak eta hedapenak eragiten duen ingurune politikoareneta ekonomikoaren eragina ere izan du.Teknologien integrazioan jazo diren zailtasunen eta porroten azterketa egiteabaliagarria suertatu daiteke ondorengo saiakerak eraginkorragoak izatea nahi badugu: Eskolan, Irakaskuntza-metodologia nagusia irakaslearen protagonismoanoinarritzen da. Hori dela eta, ikasleen ikaskuntza eta dituen hezkuntza-beharrakeskuhartze pedagogikoaren ardatz nagusi gisa ezartzea zaila suertatzen da. Ezagutzasortzeko eta erakusteko modu berriak, ebaluatzeko modu desberdinak, ikaskuntza-prozesuan komunitateak betetzen duen papera ere alde batera utzitako egoerak eta 6
 8. 8. 1.sintesiakekintzak dira. Hau horrela izanik, sortzen ari den egoerak ez du ikaslea informazioarengizarterako prestatzen 4. IKTen hutsune pedagogikoa Teknologia berrien erabilerak irakaskuntzan aurkitu izan diren arazo ugaririirtenbidea eman dieten arren, oraindik ere zailtasunak daude eskolan IKTakintegratzerakoan. Izan ere, ukaezina da administrazioa eta baita irakasle asko, teknikakbarneratzeko ideiaren alde azaltzen badira ere, ikaskuntza ulertzeko ikuspegipertsonalen arabera aldatzen dituztela. Hori dela eta, pentsatzeko tarte bat ez dutehartzen eta irakaskuntza esperientzia berriei ateak izaten dituzte. 5. Eskolako trasformazioaren bila 2000.urtean Europar Komisioak, La Escuela del mañanadeituriko deialdia irekizuen. Aurkeztu behar ziren proiektuak honelakoak aspektuak garatzeko aukera zuten: Ikaskuntza ingurune zeiharrak eta ikasleen, irakasleen eta komunitatearen arteko interakzioak sustatuko eta kudeatuko gaitasuna zuten berrikuntza materialak. Autonomia, sormena, problemen ebazpena eta elkarlana sustatuko luketen lehen mailako jarduera kognitiboen ikaskuntza. Urrutiko baliabideetara etxetik edota eskolatik sartzeko aukera handitzea, IKT sinpleen eta merkeen aplikazioa. School+ proiektua irabazle atera zen deialdi hartan. Esan beharra dago proiektuhark ez zuela eskolen beharretan edota curriculumen eta organizazio gaietanerreparatzen eta ondorioz, IKTen integrazioak eskoletan ez zituen ikaskuntza-metodoberriak sustatzen, aurretik existitzen direnak indartu baizik. Horrela, proiektuarendiseinu garaian honakoan lan egin zen: hezkuntza eta ikaskuntza birtualerako eremuadiseinatu, garatu eta ebaluatu, eskoletan aldaketa pedagogikoa eta teknologikoa 7
 9. 9. 1.sintesiaksustatzen duen kultura,hezkuntza komunitateari, aldaketaren eta eskolarenhobekuntzarako agente gisa, protagonismoa eskaini,irakaskuntza eremuetan aldaketaketa hobekuntzak zailtzen dituzten mugak gainditzea erraztuko duten aldizkakoakproposatu 6. SCHOOL+ proiektuaren emaitzak eta irakaskuntzak Azkenean, proiektuaren helburu guztiak behar bezala lortu ziren zati guztientzako.Eman ziren aldaketak, aspektu hauen inguruan eman ziren: Zer da irakastea XXI.mendean? Irakaslearen interakzioa, irakaslearen eta ikaslearen papera ikaskuntza-prozesuan, denbora eta espazioa kudeatzeko modu egokiena, zer ulertzen da eskolaezagutza bezala? eta lengoai ezberdinek (testuala, bisuala, audiobisuala,informatikoa..) betetzen duten papera hezkuntzan, ikaskuntzan eta ezagutzarensarbidean..? Proiektu honen helburu zailena eskolen bilakatzea izan da. Izan ere, ekintza honekdenbora gehiago eskatzeaz gain, baliabide gehiago ere eskatzen ditu. IKTakintegratzean, hezkuntza eta ikaskuntza perspektiba berrien inplementazioanaurkitutako zailtasun nagusienak ondorengoak izan ziren: espazioaren antolakuntza,egungo curriculum espezifikoak eta mailak, ikasle gehiegi, ordenagailuak ez daudeeskura, administraziotik datozen murrizketa, hezkuntzak dituen organizazio eskemak(45 minutuko saioak), irakasleek eta ikasleek duten autonomia urritasuna,curriculumen eduki disziplinarrak proposamen transdisziplinarrak eta problemetanoinarritzen den ikaskuntza zailtzen ditu, irakasleen motibazio falta metodo berriekinesperimentatzeko, irakasleen etengabeko formakuntzak hezkuntza aldaketa eragoztendu.. 7. IKTak berritze pedagogikoaren motor bihurtzeko zazpi axiomak RobertMcClintockColunbiako Unibertsitateko irakaslea denak eskoletan IKTenintegrazioa eman dadin, zazpi axioma hauek bota zituen: azpiegitura teknologikoaproposa (Ezinbestekoa da ikasgela guztiak sare lokalaren (LAN) bitartez banda 8
 10. 10. 1.sintesiakzabalera (WAN) abiadura handiko konexioaz hornituta egotea), Baliabide berrienerabilera ikaskuntza prozesuetan (Eskolek curriculumaren aspektu guztietan integratubehar dituzte baliabide berriak, ikasle guztientzat), kudeaketa ikusmoldekonstruktibista (Teknologia berrien erabilera ikasgelan ez da inolaz ere administraziobaten inposaketa izan behar; kudeaketaren ikusmolde konstruktibistaren araberakolaguntza sistema batena baizik, irakasleen ekimenen erantzule dena), ikasleengaitasunetan inbertitzea euren irakaskuntza erdiesteko (Baliabide teknologikoenerabilera eskolek diseinatu beharko dute, ikasleek bere ikaskuntza jasotzeko gaitasunaizan dezan), irakaskuntza prozesuaren emaitzak iragartzeko ezintasuna (Hezitzaileekikasle on batek ikaskuntza esperientzia baten ondoren jasotako ezagutzak aurresatekoduten joera alde batera utzi behar dute), irakaslearen elkar eragina kontzeptuarenzabaltzea (Ikasgela irakasleak eta ikasleak, euren artean eta adituekin, moduinteraktiboan komunikatzen diren lekua izatera pasako da) eta azkenik, pedagogiarenizate zentzuduna zalantzan jartzea (Ezinbestekoa da errepaso sakona egitea “ikastekoadin egoki bat den edo ez” inguruko uste pedagogikoen alorrean eta baita hezkuntza-prozesuaren funtzionamenduak nolakoa izan behar duen ideiari buruzkoa) 8. Ondorioa IKTen erabilerak hezkuntzaren hobekuntza suposatu dezan, gauza ugarik aldatubeharko lukete. Horietako batzuk irakasleen esku daude; eskolan duten papera etaerrespontsabilitateak ulertzeko ikuspegi berri bat bereganatu beharko baitute. Besteasko hezitzaileen eskuhartzetik kanpo geratzen dira eta eskola propioarenzuzendaritzan, Administrazioan edota gizartean bertan kokatzen dira. LA TECNOLOGIA EDUCATIVA EN UN MUNDO TECNOLOGIZADOTeknologiarenkontzeptuazhitzegiterakoan, teknologiabimoduetandefinitzen delaesandaiteke. Aldebatetik, makinak, gailuak, objetudigitalaketortzenzaikizguburura.Bainaaplikatutakoezagutzazientifikogisa ere kontsideratu da, ekintzandagoenezagutza. 9
 11. 11. 1.sintesiak Azkendefiniziohauizangolitzatekehedatuena. Hala ere,arazolarribatsortulitekehonekin. Gizartea,teknologiasozialarierreparatzendiogugehienetan eta hezkuntzarakoarazobat izanliteke, ilusionismoabultzatzenduelako eta teknologiaberriakezdirenproposamenakaldebatera ustenditugulako. Autoreezberdinek historian zehar,definiziodesberdinakemandituzteteknologiareninguruan.Batetikzientziabezaladefinitzenzuten eta bestetikgizartebezala. "Qué teconologia es dueña y protagonista de la historia "-kteknologiarenlaufigurakazaltzenditu: Teknologia artefaktualak Teknologia organizatiboa Teknologia sinbolikoa Bioteknologia. Kontzeptubakoitzakgauzaezberdinetarakobalikodute,gauzadesberdinakerrepresentatzendituztelako. Figurahauekhezkuntzandaudenarazoakulertzea etahaueikonponbideaaurkitzeaahalbidetzendute.IKTakgure interesen estrukturadesordenatzenaridira Norbanakoarentzat garrantziaedo premia duenaren eta ezduenarenarteanalterazioak sorraraziz. Botere erlazioakkonfiguratuz. Jasotzen ditugunestimuluberrienkopuruahandituz.TeknologiaHezitzaileakIKTenerabileraramugatzeakhainbatondorioekarditzake:perspektibahistorikoaren falta, testuinguruaren falta, erredukzionismoa,etengabekoporrota eta antsietateteknologikoa 10
 12. 12. 1.sintesiak ESCUELA 2.0 ¿ALGO MAS QUE UNA ETIQUETA? Hezkuntzaarloarenhobekuntzarako osointeresedolaguntzagutxiematendutelaesandaiteke. Azkenberrikuntzetakobat, osoongifuntzionatzenaridenaoraingoz, eskola 2.0 da. Eskola 2.0 ekimenak,milakaordenagailuplazaratudituespainiakoeskolaguztietara. IKT-enbarneraketahezkuntzansuposatzen du honek,bainaaldaketakurrikularedodidaktikorikez du ekartzen. Gauregun, gauza moderno guztiakteknologiadigitalaridaudelotuak, eta 2.0 dira.Web 2.0 plataforma bat da non aplikazioinformatikoak web-eangaratzendiren.Web2.0-k informazioakonpartitzeko, kolaboratzeko etaerabiltzaileenarteaninterakzionatzekoaukeraematen du.Garapenteknologikoberribakoitzahezkuntzaarazoeierantzunbatematendienmoduan,motibazioedotaikaskuntzaarazoentzakosoluziodefinitibobat dela ustedute Ikt-akhezkuntzanbarneratudira etaikasleaskorentzatzerbaitnegatibobezalaikustendute. Batzuenustez,denboragaltzeasortzendute (internetenaurkitudaitezkeensaresozialententazioengatik),bestebatzuenarabera, internetendagoeninformazioafidagarriaez dela diote etabestebatzuenustez IKT-en erabilerakformaziohobeagobatetazgalarazten diete(teknologiakdenaematendigu eta ezduguezerpentsatubeharbertatikkopiatzenbaitugu. Eskola mota honekteknologiarenlaguntzarekin batera,irakaslebatzuenbeharraizango du,ikasleeierakustenaridirenbitarteanikastenjarraitzekoahalmenadutetelarik. Honekinbatera, proiektuinteresgarri eta baliagarriakproposatzekokapazitatea izanbehardutegauregungomundukonplexuhonizentzuanemateko. ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DE LOS MEDIOS Y RECURSOS TEKNOLOGICOS 11
 13. 13. 1.sintesiakIKT-akhezkuntzaaldaketarenbitartekaribezalajokatzen du. IKT-enetorrerarekinzentroaenantolaketaaldatueginbeharko da eraginkorra izan dadin.Honekin, aldaketaaskosortudira, hala nola,irakasleenformakuntzateknologiaberrihauenaurrean.Hiruereduantolatzaileaurkitudaitezke IKT-en inguruan: Adopzioteknologikoareneredua: IKT-ekinformazioaren transmizioahobetzekohelburua du. Irakasleenjardueraosatzeko baliagarriakizatendira. Integraziokatalitikoareneredua: Ikt-en erabilera, zentruarenproiektuhezigarriarekinbategitenduencurriculumaren zatiintegratubatbezeladagodiseñaturik. Integraziokulturalareneredua: Ikt-akirakaslezein ikasleenetengabekohobekuntzaedoaurrepausuentzakozuzenduta daudentresnakdira. Ikt-en erabileraplanifikatzeko ardura, zuzendaritzataldeakizaten du. Beraz,ikastetxegutziek, ikt-enintegrazioproiektubateginbeharduteondorengoakontuanizanda: Ikt-akerrekurtsi didaktikobezala, zentruarenkurrikulumarekinkoherentzia duela kontuanizanda. IKTak hezkuntzakomunitatekokideenartekokomunikabidebezala. IKTak antolakuntzarako, gestiorako eta administraziorakoerrekurtso bezala.Ikastetxeezberdinakkonektatutaegondaitezke etamodubereankontaktuanegongauzaezberdinakkomentadezaten. Honekin batera,zentrobirtualak ere sortuditzazkete. Hezkuntzaprofesionalek, sare mota 12
 14. 14. 1.sintesiakhaueksortudituzteesperientziak,ezagutzak eta errekurtsoakpartekatzekohelburuarekin.Sareekfuntzioezberdinakdituzte: Politikoak Informatiboa Psikologikoa Konpetentziala Ikt-en etorrerarekin, irakasleekberaienirakastekometodologiaaldatubehar izandute eta baitaikasleekberaienikasteko forma. Honekin batera,espazioarenantolaketaaldatubeharradago ere ordenagailuak, arbeldigitalak etalanerakobesteeremubatbeharbaita. Bestalde, liburutegiak ere berealdaketak izan ditueta orainberefuntzioakareagotuditu. 13

×