Mappeoppgave 3 <ul><li>Drøft sosialisering og identitetsskapning i dagens samfunn ut fra ulike pedagogiske arenaers påvirk...
 
Hva er det å være flerkultuell <ul><li>Er det å være flerspråklig? </li></ul><ul><li>Å ha venner med ulike kulturer? </li...
 
Sosialisering <ul><li>Sosialisering er en prosess som binder barn og </li></ul><ul><li>samfunn sammen, prosessen er livsla...
Diskusjon <ul><li>Har barnehagen blitt en del av primærsosialiseringen? </li></ul><ul><li>Barn tilbringer stadig lengre ti...
Identitet <ul><li>” Hvem er jeg?” ”Hvor hører jeg til?” </li></ul><ul><li>Å kjenne seg selv og vite hva en står for </li>...
Språket <ul><li>Det er flere mennesker på jorda som lever flerspråklig enn enspråklig </li></ul><ul><li>Kommunisere med an...
Morsmålet <ul><li>Viktig for å oppleve egen identitet </li></ul><ul><li>Språket som barnet lærer med alle sanser </li></u...
Flerspråklige barn <ul><li>Barn lærer det språket de har bruk for </li></ul><ul><li>Ikke vanlig at barna lærer begge språk...
Norsk som andre språket <ul><li>Betyr ikke at språket er mindre viktigere enn morsmålet </li></ul><ul><li>Barn kan lære to...
Barnehagen <ul><li>Mange er skeptiske til barnehagen og mener barna bør være hjemme </li></ul><ul><li>Andel barn fra språ...
Barnehagen <ul><li>Andel barn fra språklege og kulturelle minoritetar </li></ul><ul><li>med barnehageplass i høve til all...
Barnehagen <ul><li>Flerspråklige barn blir integrert i barnehagegruppen i de fleste tilfellene uten problemer </li></ul><...
Barnehagen <ul><li>Små barn reagerer ulikt nå de begynner i barne-hage der det snakkes et språk de ikke forstår </li></ul>...
Språklæring i barnehagen <ul><li>Personalet må skape et miljø som gir gode muligheter for videre språklæring </li></ul><ul...
Barn som flytter mye <ul><li>Barn har sjelden et ønske om å flytte </li></ul><ul><li>Mangel av geografiske røtter </li></...
Til slutt… <ul><li>Viktig å forklare </li></ul><ul><li>Snakke med barna </li></ul><ul><li>Være tålmodig </li></ul><ul><li...
 
Litteraturliste <ul><li>Aanderaa, B. og Halvorsen, M. (2001):” Barnehage i en forandret verden ”. Kommuneforlaget, Kapitte...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mappeoppgave 3 Presentasjon

2,214 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,214
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mappeoppgave 3 Presentasjon

 1. 1. Mappeoppgave 3 <ul><li>Drøft sosialisering og identitetsskapning i dagens samfunn ut fra ulike pedagogiske arenaers påvirkning. Velg en eller to arenaer og bruk ulike teorier  i besvarelsen </li></ul><ul><li>Margr ét Bjarnadóttir </li></ul>
 2. 3. Hva er det å være flerkultuell <ul><li>Er det å være flerspråklig? </li></ul><ul><li>Å ha venner med ulike kulturer? </li></ul><ul><li>Å arbeide i flerkulturellt miljø? </li></ul><ul><li>Flerkulturell brukes om mennesker med minoritetsbakgrunn </li></ul>
 3. 5. Sosialisering <ul><li>Sosialisering er en prosess som binder barn og </li></ul><ul><li>samfunn sammen, prosessen er livslang </li></ul><ul><li>Primær sosialisering </li></ul><ul><li>Sekundær sosialisering </li></ul><ul><li>Tertiærsosialisering </li></ul><ul><li>Ordbøker, litteratur og min oppfatning </li></ul>
 4. 6. Diskusjon <ul><li>Har barnehagen blitt en del av primærsosialiseringen? </li></ul><ul><li>Barn tilbringer stadig lengre tid i barnehagen </li></ul><ul><li>Følelsemessig bånd mellom barn og foreldre , og barn og barnehage personell er ikke det samme </li></ul>
 5. 7. Identitet <ul><li>” Hvem er jeg?” ”Hvor hører jeg til?” </li></ul><ul><li>Å kjenne seg selv og vite hva en står for </li></ul><ul><li>Hva gjør meg til meg og hva skiller meg fra andre </li></ul><ul><li>Hvordan andre oppfatter oss </li></ul><ul><li>Utviklingen fortsetter gjennom hele livet </li></ul>
 6. 8. Språket <ul><li>Det er flere mennesker på jorda som lever flerspråklig enn enspråklig </li></ul><ul><li>Kommunisere med andre </li></ul><ul><li>Språket er det viktigste innholdet og det viktigste instrumentet i sosialiseringen </li></ul><ul><li>Språk er nært knyttet til identitetsdanning </li></ul>
 7. 9. Morsmålet <ul><li>Viktig for å oppleve egen identitet </li></ul><ul><li>Språket som barnet lærer med alle sanser </li></ul><ul><li>Viktig for å sosialisera med familien </li></ul><ul><li>Viktig at foreldrene snakker et språk med barna, som de behasker godt </li></ul>
 8. 10. Flerspråklige barn <ul><li>Barn lærer det språket de har bruk for </li></ul><ul><li>Ikke vanlig at barna lærer begge språkene like godt </li></ul><ul><li>Behersker ulike områder og situasjoner bedre på et språk enn på et anne </li></ul><ul><li>Språkene fungerer ofte som støtte for hverandre </li></ul><ul><li>Barn burde begynner å lære andrespråker før 5 års alderen </li></ul>
 9. 11. Norsk som andre språket <ul><li>Betyr ikke at språket er mindre viktigere enn morsmålet </li></ul><ul><li>Barn kan lære to eller flere språk samtidlig </li></ul><ul><li>Viktig at barnet lærer språket i sammenheng </li></ul><ul><li>Blander språkene </li></ul>
 10. 12. Barnehagen <ul><li>Mange er skeptiske til barnehagen og mener barna bør være hjemme </li></ul><ul><li>Andel barn fra språklege og kulturelle </li></ul><ul><li>minoritetar i barnehage i høve til innvandrarbarn </li></ul>Hele landet 55,4% Oslo 48,8% Vestfold 56,1% Tønsberg 54,5%
 11. 13. Barnehagen <ul><li>Andel barn fra språklege og kulturelle minoritetar </li></ul><ul><li>med barnehageplass i høve til alle barn </li></ul><ul><li>med barnehageplass </li></ul><ul><li>www.ssb.no </li></ul>Hele landet 7,6% Oslo 21,1% Vestfold 7,1% Tønsberg 5,9%
 12. 14. Barnehagen <ul><li>Flerspråklige barn blir integrert i barnehagegruppen i de fleste tilfellene uten problemer </li></ul><ul><li>Samarbeid mellom barnehagen og hjem er veldig viktig </li></ul><ul><li>Barnehagen må støtte bruk av morsmålet, samtidig arbeide aktivt norskspråklige kompetanse </li></ul>
 13. 15. Barnehagen <ul><li>Små barn reagerer ulikt nå de begynner i barne-hage der det snakkes et språk de ikke forstår </li></ul><ul><li>Snakker morsmålet </li></ul><ul><li>” Den tause perioden” eller ”ikke verbale perioden” </li></ul><ul><li>Barna kommuniserer ikke med noen </li></ul><ul><li>Barna med språkvansker kan ha vansker med </li></ul><ul><li>sosial tilpassing enten som følge av eller </li></ul><ul><li>på grunn av språkvansker </li></ul>
 14. 16. Språklæring i barnehagen <ul><li>Personalet må skape et miljø som gir gode muligheter for videre språklæring </li></ul><ul><li>Barn fra alle kulturer leker - mye språklæring i barnas lek </li></ul><ul><li>Bruker språket mer spontant i lek </li></ul><ul><li>Mange måter å lære barna andrespråket - dokketeater, ”språkpose”, bøker, rollelek, tall og bokstaver </li></ul><ul><li>Det at ulike barn finner gjenkjennelser i barnehagens leker og utstyr er viktig for barnas selvbilde og identitetsdanning </li></ul>
 15. 17. Barn som flytter mye <ul><li>Barn har sjelden et ønske om å flytte </li></ul><ul><li>Mangel av geografiske røtter </li></ul><ul><li>Flere kulturer i løpet av oppveksten </li></ul><ul><li>Vant til å tilpasse seg nye omgivelser </li></ul><ul><li>Engasjerer seg i andre mennesker på et mer overflatisk nivå </li></ul><ul><li>Hvis man ikke føler seg fremmed noe sted, føler man seg heller ikke hjemme noe sted </li></ul><ul><li>Psykologen Judith van der Weele </li></ul>
 16. 18. Til slutt… <ul><li>Viktig å forklare </li></ul><ul><li>Snakke med barna </li></ul><ul><li>Være tålmodig </li></ul><ul><li>Min erfaring </li></ul>
 17. 20. Litteraturliste <ul><li>Aanderaa, B. og Halvorsen, M. (2001):” Barnehage i en forandret verden ”. Kommuneforlaget, Kapittel 5 </li></ul><ul><li>Berger, P.L. og Luckmann, T. (1966, 4.opplag 2006). ” Den samfunnsskapte virkelighet ” . Fagbokforlaget </li></ul><ul><li>Bornemann, R. (1998):” Kulturmøde i småbørns institutioner, en udford r ing ”. Mellemfolkeligt Samvirke & BUPL, Kapittel 7 og 8 </li></ul><ul><li>Bunkholdt, V. (1997): ” Psykologi – en innføring for helse- og sosialarbeidere ”, kapittel 4, 5, 8 og 11 </li></ul><ul><li>Bø, I. og Helle, L. (2008):” Pedagogisk ordbok, 2.utgave ”. Universitetsforlaget </li></ul><ul><li>Eidhamar, L.G. (2002):” Små mennesker – stort mangfold ”. Høgskoleforlaget, Kapittel 2 </li></ul><ul><li>Gjervan, M., Andersen, C.E. og Bleka, M.(2006):” Se mangfold – perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen ”. Cappelen Akademisk forlag </li></ul><ul><li>Haugen, R., Larsen, A.K., Skogen, E. og Øzerk, K (2000) ” Barn og unges læringsmiljø 2 – med vekt på sosialisering, lek og tospråkhet” . Høyskole Forlaget </li></ul><ul><li>Kunnskapsdepartementet (2006):” Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ” </li></ul><ul><li>Ladberg, G. (1991): ” Barn med flere språk – om flerspråklighet i førskolealderen ”. Ad Notam Gyldendal </li></ul><ul><li>Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/ </li></ul><ul><li>Utdanningsdirektoratet: ” Barn i flerspråklige familier – veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner” </li></ul><ul><li>Vinsrygg, G. (2006) ” Fremmendefolelse ”. Intevjuer Van der Weele.J. Helse nytt – for alle: http://www.helsenytt.no/artikler/fremmedfoelelse </li></ul>

×