PROJECTE D´OBSERVACIÓ A L´ESCOLA MESTRE DURAN<br />MONTSE JUANEDA<br />JOSEP MUÑOZ<br />NATÀLIA VINENT<br />
BREU PRESENTACIÓ DEL CENTRE<br />EscolaMestre Duran a Alaior. <br />Centre públicd´una línea. <br />De P3 a P5 ple (tres a...
JUSTIFICACIÓ <br />Escoliimaquest centre perquena Natàlia hi duuelsseusfills.<br />Grupde quatreanys per motiuspersonals N...
Finalitats i funcions<br />Veurerelacions i interaccions entre infants, adults i mestra.<br />Com es relacionen, comunicac...
Aquestésl´espaidestinat a les entrades<br />
Espaidestinat a les sortides<br />
Hipòtesi de les que partim<br />Possibilita l´espai que els infants entrin sols a l´aula?<br />Possibilita l´espai el joc ...
Informació de la que partim en relació a l´espai<br />Entenem que el moment de l’entrada i sortida a l’aula, o l’accés a l...
Loris Malaguzzy<br />sentia una especial preocupació pel mobiliari, els colors i l´adequació de l´espai per tal que fossin...
Informació de la que partim en relació al moment d´entrar a l´aula<br />Model de Loczy<br />Bandura<br />Nerea Azola i Jua...
Disseny de projecte<br />Hem anat cada dia al centre durant dues setmanes, realment han estat més, per estar presents en e...
Un exempled´observació<br />Registre fotogràfic<br />
Algunes de les dificultatsmés destacables a l´horad´observar:<br /> <br />Espai estret i molta gent i informació en poc te...
Anàlisi de les observacions de les entrades<br />No afavoreix l´autonomia personal de l´infant ni la de relació. La interv...
Anàlisi de les observacions de les sortides<br />En un principi no ens va agradar gens aquest estil de sortida amb «entreg...
Elaboració del sistema d´anàlisi<br />COSES QUE FAN ELS INFANTS:<br />Accions de relació<br /><ul><li>Saluda als altres in...
COSES QUE FAN ELS ADULTS<br />COSES QUE FA LA MESTRA<br />Accions de relació<br />- Saluda a l´adult<br />Accions de comun...
Surt a mirar defora</li></ul>Accions de relació<br />- Saluda a un altre adult<br />Accions de comunicació<br />- Parla am...
Espera passejant pel pati</li></ul>Accions posturals<br /><ul><li>S´asseu</li></ul>-  Se recolza a la paret<br />
ANÀLISI I INTERPRETACIONS<br />Comportament observat en els infants<br /><ul><li>Infants passius no autònoms
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PROJECTE D´OBSERVACIÓ

836 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PROJECTE D´OBSERVACIÓ

 1. 1. PROJECTE D´OBSERVACIÓ A L´ESCOLA MESTRE DURAN<br />MONTSE JUANEDA<br />JOSEP MUÑOZ<br />NATÀLIA VINENT<br />
 2. 2. BREU PRESENTACIÓ DEL CENTRE<br />EscolaMestre Duran a Alaior. <br />Centre públicd´una línea. <br />De P3 a P5 ple (tres aules de 25 infants cada una).<br />De primer a cinquèsenseomplir.<br />Centre nou , segonany en funcionament<br />
 3. 3. JUSTIFICACIÓ <br />Escoliimaquest centre perquena Natàlia hi duuelsseusfills.<br />Grupde quatreanys per motiuspersonals Natàlia Vinent<br />Idea focusobservaciósurtd´unanecessitat del centre: arreglar problemàticaamb les entrades i sortides a l´aula<br />
 4. 4. Finalitats i funcions<br />Veurerelacions i interaccions entre infants, adults i mestra.<br />Com es relacionen, comunicació<br />Aquesttempsd´interaccióéseducatiu?<br />Observar conflictes<br />Observar comés la relacióinfantadultdurantaquestinterval<br />L´ objectiu fonamental: mirar si l´espai realment condiciona o no les relacions entre infant-infant; infant-adult; adult-adult; adult-mestra; mestra-infants, i com són aquestes interaccions especialment en els moments d´entrada a l´aula a les 8´30 i a les 13,30 en el moment de sortida. <br />
 5. 5. Aquestésl´espaidestinat a les entrades<br />
 6. 6. Espaidestinat a les sortides<br />
 7. 7. Hipòtesi de les que partim<br />Possibilita l´espai que els infants entrin sols a l´aula?<br />Possibilita l´espai el joc al moment d´entrar ?<br />Seria convenient cercar un altre espai de relació?<br />Es generen conflictes a causa de l´espai? <br />Per qué es produeixen?<br />Com es resolen els conflictes?<br />Suposa un moment angoixant per l´infant?<br />Poden llevar-se la jaqueta sols? Ho fan?<br />Poden penjar la jaqueta sols? Ho fan?<br />Hi ha interacció entre els adults?<br />I entre els infants?<br />Com és la benvinguda de la mestra cap a l´infant?<br />I cap al seu acompanyant?<br />Sempre s’ajunten els mateixos infants?<br />Accepten nous companys en el moment de l’accés?<br />Es relacionen el més grans amb els més petits.<br />Quin temps dura el moment de l’entrada? / sortida?<br />Afavoreix l´espai el moment d´entrada?<br />Afavoreix el de sortida?<br />
 8. 8. Informació de la que partim en relació a l´espai<br />Entenem que el moment de l’entrada i sortida a l’aula, o l’accés a l’escola, és sens dubte un moment de caire social, on hi ha una interacció clara i dinàmica, entre infants i pares/mares. Hem fet recull de diferents autors, que parlen sobre aspectes interessants, que tenen a veure amb les relacions socials entre els infants, i que ens serveix per poder situar de manera teòrica el nostre “focus” d’observació: <br />Goleman:<br />De Vries (1995):<br />Weber:<br />LorisMalaguzzi:<br />Vigotsky:<br />R. Farina<br />
 9. 9. Loris Malaguzzy<br />sentia una especial preocupació pel mobiliari, els colors i l´adequació de l´espai per tal que fossin agradables. <br /> Parlava d´una “arquitectura escolar” on es facin partíceps del projecte, a les persones que seràn els protagonistes de l´educació. <br />crear una escola amable <br />Parla d´espais que recullin impremtes , presències i memòries dels seus co-habitants. <br />l´espai és un educador més, i ha de permetre a l´infant expresar-se i desenvolupar-se com un membre més de l´escola<br />Estructura articulada, unitària i familiar, que l´infant pugui recórrer sense trobar límits.<br />L´espai ha de possibilitar que les persones que hi conviuen es puguin trobar fàcilment<br />Espais per fomentar relacions intergeneracionals<br />La plaça és el lloc emblemàtic a les escoles de Reggio, i possibilita l´intercanvi d´idees, comunicació, ..<br />Eliminar passadissos.<br />
 10. 10. Informació de la que partim en relació al moment d´entrar a l´aula<br />Model de Loczy<br />Bandura<br />Nerea Azola i Juanjo Otaño<br />David Altimir<br />Àngels Zamora<br />Carme Thió de Pol i Pep Llenas<br />« El valor educatiu de les coses de cada dia, és com la pedagogia de la vida quotidiana, que es centra en l´alt potencial educatiu de les situacions que habitualment tenen lloc durant una jornada qualsevol, en les quals participen conjuntament infants i adults» (M. Jubete)<br />«Les frisseres són enemigues dels processos d´ensenyament-aprenentatge, i fatals per la construcció de la pròpia autonomia» (P. Ritscher)<br />
 11. 11. Disseny de projecte<br />Hem anat cada dia al centre durant dues setmanes, realment han estat més, per estar presents en el moment d’entrada (8:30) i al de sortida (13:30) .<br />Tècniques que hem fet servir: enregistrament en vídeocàmara, fotografiesi notes de camp.<br />
 12. 12. Un exempled´observació<br />Registre fotogràfic<br />
 13. 13. Algunes de les dificultatsmés destacables a l´horad´observar:<br /> <br />Espai estret i molta gent i informació en poc temps (més o manco 10 minuts dura l´entrada).Difícil prendre notes.<br />Un pare es va oposar a que prenguéssim fotos a l´hora de la sortida, per tant no tenim cap constància gràfica del moment com els adults reben els seus fills i filles a la sortida.<br />Problemes amb la ubicació de l´observador al moment d´entrades, sobretot.<br />Problemes en la ubicació de la càmera per enregistrar el passadís i poder-ho veure tot bé<br />
 14. 14. Anàlisi de les observacions de les entrades<br />No afavoreix l´autonomia personal de l´infant ni la de relació. La intervenció de l´adult en alguns casos és total.<br />Moments de molta pressa per part dels adults<br />No afavoreix el desenvolupament psicomotor de l´infant, infants passius (Carmen Fleta)<br />No permet la correcta rebuda dels infants per part de la mestra.<br />L´entrada a l´aula hauria de ser un moment lent i tranquil ja que representa una separació per l´infant i s´ha de fer de forma alegre i no estressant.<br />L´Entrada a l´aula suposa la «trobada entre els dos mons més importants dels infants: la família i l´escola».(C Thió i P Llenas) . Per tant ha d´oferir seguretat<br />El reduït espai del passadís no possibilita l´acurada observació de plafons informatius per la qual cosa es veu perjudicada la bona comunicació escola-família.<br />A més els adults entren dins l´aula quan han de parlar amb la mestra. Proposem una possible observació per comprovar fins quin punt pot ser positiva aquesta intromissió.<br />Una altra pregunta que deixem oberta és si l´espai condiciona realment als adults o si en un altra espai més ampli seguirien actuant igualment.<br />
 15. 15. Anàlisi de les observacions de les sortides<br />En un principi no ens va agradar gens aquest estil de sortida amb «entrega personalitzada d´infants» però a mida que hem anat observant ens hi hem acostumat i ha acabat agradant-nos, per que permet la comunicació escola-família, facilitael tracte personal tant de l´adult com de l´infant per part de la mestra i viceversa, i a més possibilita un breu i còmode intercanvi d´idees entre els adults i la mestra i amb quests i els infants. <br />Tot i això, trobem a faltar plafons informatius a la paret exterior de les aules, ja que és un espai que es pot aprofitar per que és gran, i per que els adults hi esperen davant i espodria produiraquest intercanvi .<br />
 16. 16. Elaboració del sistema d´anàlisi<br />COSES QUE FAN ELS INFANTS:<br />Accions de relació<br /><ul><li>Saluda als altres infants</li></ul>Accions motores<br /><ul><li>Entra corrents</li></ul>Accions comunicatives<br />- Parla amb la mestra<br />Accions de cura personal<br />- Llevar jaqueta<br />Tres grans categories:<br />Coses que fan els infants<br />Coses que fan els adults<br />Coses que fa la mestra<br />
 17. 17. COSES QUE FAN ELS ADULTS<br />COSES QUE FA LA MESTRA<br />Accions de relació<br />- Saluda a l´adult<br />Accions de comunicació<br />- Parla amb l´adult<br />Accions motores <br />relacionades amb l´espai<br /><ul><li>Entra dins l´aula
 18. 18. Surt a mirar defora</li></ul>Accions de relació<br />- Saluda a un altre adult<br />Accions de comunicació<br />- Parla amb l´infant<br />Accions motores relacionades amb l´espai<br /><ul><li>Espera dret
 19. 19. Espera passejant pel pati</li></ul>Accions posturals<br /><ul><li>S´asseu</li></ul>- Se recolza a la paret<br />
 20. 20. ANÀLISI I INTERPRETACIONS<br />Comportament observat en els infants<br /><ul><li>Infants passius no autònoms
 21. 21. Excepció fillets i filletes de «l´escola matinera»
 22. 22. Acomiadament de forma breu a la porta de l´aula (en general)
 23. 23. Els infants esperen el moment de sortida sense conflictes, interactuant entre ells</li></ul>Comportaments observats en els adults-es<br /><ul><li>Condicionat per l´espai i frissa?
 24. 24. No observa els plafons amb atenció
 25. 25. Entra a l´aula
 26. 26. Acomiadament amb l´infant breu
 27. 27. Poca comunicació verbal amb la mestra
 28. 28. Els adults esperen pacientment parlant entre ells</li></ul>Comportaments observats en la mestra<br /><ul><li>No pot rebre els infants individualment però si els acomiada
 29. 29. Comunicació amb l´adult escassa durant l´entrada
 30. 30. Tolera que els adults entrin a l´aula</li></li></ul><li>Fase de Feed-back: revisió d´hipòtesi<br />No ha quedat prou clar que sigui l´espai qui condiciona únicament, tenim l´exemple de l´escola matinera.<br />L´espai no possibilita el moment de joc durant l´entrada.<br />Seria convenient cercar un altre espai de relació i poder comprovar com actúen les persones allà.<br />No hem observat conflictes a causa de l´espai<br />No hem observat cap infant angoixat per l´estretor de l´espai, tot i que es podria focalitzar més cap aquí una propera observació<br />Els infants es poden llevar la jaqueta sols i penjar-la però no ho fan<br />La interacció social entre adults es dóna bàsicament durant els moments d´espera<br />La benvinguda individual de la mestra no es pot dur a terme amb tots els infants ni amb tots els acompanyants<br />No hem pogut observar algunes estones de joc que es donen entre els infants mentre esperen al porxo o al pati<br />Tampoc hem pogut observar si es donen relacions intergeneracionals<br />El temps d´entrada dura entre 8-10 i 15 minuts<br />Si l´espai afavoreix el moment d´entrada depén de si volguem que l´entrada sigui ràpida o lenta<br />Si afavoreix el de sortida per que és un moment que propicía les interaccions adult –mestra-infant i hi ha una atenció més individualitzada. <br />
 31. 31. Algunes propostes de millora<br />Entrades i sortides per la zona de pati<br />Deixar passadís zona de pas i extensió de l´aula com un racó més<br />Eliminar barres del pati<br />Convertir el pati en una plaça tapada i distribuït en racons diversos<br />Crear una zona de porxos a continuació de les portes de les aules que donen al pati<br />Acondicionar l´entrada d´infantil com un lloc d´espera acollidor<br />

×