Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentem una notícia amb la pdi

194 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentem una notícia amb la pdi

  1. 1. Í Aquesta activitat que presentaré no l’he pensada aposta per l’activitat; sinó que la va dur a terme el meu fill en Francesc a la seva classe de cinc anys. Cada setmana un infant presenta una notícia relacionada amb l’actualitat de Menorca. Enguany el requisit és que la notícia hagi sortit publicada en algún mitjà de comunicació.La notícia es prepara a casa juntament amb els pares i l’infant; podem dirque ja es tracta d’un treball en equip.Quan la notícia està preparada l’infant l’explica a la resta tot sol fent servircom a reforç visual el suport que ha preparat juntament amb els seuspares a casa seva. En el cas des meu fill, va presentar la seva notícia fentservir la PDI.En Francesc va triar es tema de ses carrosses de Sant Llorenç per dosmotius: - És un tema proper que ha passat a Lô i a més ha sortit a la prensa. - Es tema de ses carrosses d’enguany era Es Titànic, i sa classe de cinc anys és sa classe des Barcos, per tant es tema anava bé per doble banda.Prèviament es va comentar amb la mestra el fet de preparar la notícia enformat digital i va dir que si.PREPAREM LA NOTÍCIAHaviem de pensar qué voliem contar. Havien de ser coses molt concretesperquè ell ho havia d’explicar a la resta; i a més, haviem de fer servir elvocabulari propi de la notícia, per tant sortien paraules com: primeraclasse, passatgers, sala de màquines, tripul.lació,....Haviem d’escollir fotos. Per fer-ho varem anar a la publicació digital deldiari “Última hora” i allà en varem trobar moltes. També varem escanetjarsa foto d’així com va sortir publicada la notícia al “diari Menorca”.A en Francesc li interessava que fossin fotos que havien sortit al diari, perdemostrar que aquella notícia era del diari “de veritat”. Per ell allò eraimportant, i evidentment, ho tinguerem en compte.
  2. 2. Quan tinguerem ses fotos i escrit es texte que voliem dir (ell va escriure finsque es va cansar), tocava muntar sa presentació.MUNTEM EL POWER POINTLa primera diapositiva la vaig fer jo, tot i que ell va escollir els colors i lesfotos que hi volia.Varem tenir en compte que la lletra havia de ser de pal, i els textos haviende ser breus i clars. També hi haviem de posar fotos a cada diapositiva jaque hi ha infants que no saben llegir, i a més, resulta més atractiva unapresentació amb imatges.La segona diapositiva la va fer ell amb ajut. La tercera i la quarta també;però les següents ja va estar cansat i ho vaig fer jo amb ell al costat.Quan ho varem tenir tot muntat ho varem gravar en un pen i a l’endemàen Francesc s’el va endur a escola perquè la mestra es gravés la notícia iaixí si ella sap el contingut el podria ajudar a l’hora d’explicar-la en cas queen Francesc no s’enrecordàs del que havia de dir.A partir d’aquest moment teniem una setmana per preparar la notícia pertal que el dia d’exposar-la en Francesc la dugués ben preparada.EN FRANCESC PRESENTA LA NOTÍCIA La PDI de l’escola és tàctil, per tant en Francesc va poder presentar la seva notícia als seus companys ben tranquil perquè per passar les diapositives ell mateix ho anava fent a mide que les explicava.ADAPTACIÓ DE L’ACTIVITAT PER TOT EL GRUPAquesta activitat de presentar una notícia es podria fer de forma contrària;és a dir, que siguin els infants que facin la notícia dins la classe i que homontin tot (crecar les imatges d’internet, escanetjar-les, escriure el quevolen dir, fer el power point,...).
  3. 3. La idea podria ser preparar la notícia sobre una activitat feta a l’escola, per exemple una excursió, i muntar-la perque la mestra la pugui explicar als pares i mares durant la propera reunió que es faci. D’aquesta manera tindriem prou temps per preparar-ho tot i anar fent. Per dur a terme l’activitat es podria organitzar de manera que un dia per setmana es treballés dins l’aula amb les noves tecnologies per tal de preparar la notícia per equips cooperatius. S’hauria de demanar la col.laboració d’alguns pares i mares que voluntàriament poguéssin venir a l’aula, i si tinguéssin portàtils, millor. Així tindriem més ordinadors per preparar la notícia. Sinó, sempre podriem anar a fer aquesta activitat a l’aula d’informàtica. L’ideal seria trobar prou voluntaris per com he dit, dividir-nos per grups, per exemple si som 25 alumnes, podriem fer cinc grups de cinc i es podria posar un adult i un ordinador per equip. Per tal que tots els infants ho aprenguin a fer tot, cada equip hauria de treballar una part de la notícia, és a dir si per exemple la notícia és anarem d’excursió as pinaret uns es centrarien el l’hora del dinar, els altres en els animals que hi ha,...i així tots ho farien tot (posar fotos, escanetjar, escriure el text,...). En el cas dels pares i mares que poden i volen venir però que no saben fer una presentació en power point, es podria fer una reunió formativa per ajudar-los i que ho aprenguin. La col.laboració dels pares ha de ser bàsica en aquest sentit perquè ells han d’ajudar els infants a preparar la presentació; per tant és un tema que si s’explica a principi de curs, els pares i la mestra es podrien organitzar per anar aprenent com es fa una presentació de diapositives amb aquest programa. També podriem cercar la col.laboració d’algun altre pare o mare que conegués el tema i els volgués ensenyar a la resta, ja que es tracta que tots els pares i mares puguin ajudar i sentir-se útils. El tema de les notícies avui en dia ja s’està fent servir bastant a les escoles, per tant crec que si es posa com a condició que les notícies s’han de presentar fent servir un suport digital, esteim introduïnt les noves tecnologies de manera que els infants poden comprovar una de les tantes funcions que poden tenir.RACÓ DE LES NOTÍCIES

×