Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

l´adaptació d´un cargolet

301 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

l´adaptació d´un cargolet

  1. 1. L´ADAPTACIÓ D´UN CARGOLET Com bé explica n´Àngels, als adults acompanyants ens recomanen no intervenir per res. Hem de servir als nostres fills com un referent visual al que poden acudir en cas de necessitat; però sempre ens hem de mantenir dintre del nostre “perímetre imaginari” que per anar bé, no s´ha de traspassar per res.La idea és que l´infant se familiaritzi amb tot allò de nou que l´envoltarà a partir d´aquell moment:l´espai, els jocs, els companys, i sobretot , amb les Mestres que el cuidaran. Les Mestres i cuidadores, en un principi i per tal d´establir vincles amb els infants, han d´estar molt atentes a qualsevol necessitat d´intervenció, ja que els infants les aniràn confirmant com a referents dins l´entorn escolar; i per tant, és important que ells es sentin recolzats i reconfortats per elles.
  2. 2. Un cop finalitzada l´ Francesc sempre acudia a la mestra amb qui va tenir un vincle més ferme, n´Estrella.Durant l´adaptació, ens deixaren dur a l´escola els xumets dels infants, ja que sempre hi havia algúnmoment de la jornada, normalment la que precedía a la son, en el cas den Francesc, en la que erennecessaris tots els recursos a l´abast. Sobretot, com a objecte de transició, com ens ha contat n´Àngelsi la girafa del seu alumne.
  3. 3. La meva experiencia me va mostrar que hi ha molta diferencia en l´adaptació segons parlem d´infantsde principis d´any o de finals, i també depén de si són fills únics o si ténen germans. En el meu cas, enFrancesc és de Juliol, per tant era més bé dels petits, i cada día durant tot el curs necessitava dormiruna estoneta. Les Mestres el tenien ben “calat”: “quan se seu amb es xumet i comença a mirar-se alsaltres com juguen, és que ja te son”. Me dèia la seva mestra, na Iris, i sa veritat és que veure queconeixíen tant bé al meu fill i les seves necessitats me donava molta tranquilitat i confiança en lamestra per la bona feina que es portava a terme. Poc a poc els infants i els adults ens arribem a adaptar a la nova situació de manera natural i sense complicacions, tot i açò, la meva experiencia m´ha demostrat que amb els darrers amb qui es relaciona el nen és amb els companys. Ara, quan comencen a fer “amistat” significa que ja s´han adaptat absolutament a tot. Pel que fa als companys, personalment crec que el fet de fer companys de joc, esdevé quan els infants són un poc més grans, i ja están preparats per la socialització; però sempre hi te a veure si l´adaptació a l´entorn ha estat bona o no.
  4. 4. Un altre aspecte important que trobem que es dóna als inicis, i un cop pasada l´adaptació inicial, és l´aprenentatge de rutines. Si és un fillet menjador com el meu, no hi ha cap problema; però quan es tracta d´infants poc o mal menjadors, la cosa se complica bastant, ja que els costa seure per berenar. El que està claríssim, al manco des de l´experiència que jo tenc, és que quan un infant estableix un vincle ferme amb un altre, aquest romàn en el temps. Per exemple en Francesc i na Catalina, encara avui en dia són molt amiguets a part d´anar a l´escola junts.El que està ben clar, és que un infant feliç al´escola suposa la felicitat de tota la familia, ja quecom va dir Carles Perellada , els pares i maresdeixem a l´escola allò que més ens estimem en elmón.

×