KPI Zaverecny ukol

211 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
211
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI Zaverecny ukol

  1. 1. Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví REFERENČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN Závěrečný úkol Seminární práce k předmětu Kurz práce s informacemiAutor: Magdalena KahounováUČO: 262765Typ studia: prezenčníRočník: 3.Počet znaků: 5 268 znaků (včetně mezer) Brno Leden 2013
  2. 2. Referenční služby knihovenArgumentaceJelikož studuji Informační studia a knihovnictví, jsou náplní mého oboru především knihovny.Dnešní knihovny už neslouží primárně jako uložiště dokumentů, ale především jakoposkytovatelé služeb. Referenční služby jsou pak nejfrekventovanější službou, kterouuživatelé požadují. V zahraničí to již odborníci z našeho oboru zaregistrovali, v českýchzemích tomu tak bohužel není. Proto je dobré (pro začátek) vědět, co vlastně tento pojemznamená. Dalším důvodem tohoto výběru je také fakt, že se budu referenčními službamizabývat ve své magisterské práci.Klíčová slovaReferenční služby – bibliografické-informační služby – služby knihovenAnotaceTato práce se snaží objasnit pojem referenční služby knihoven. Referenční služby jsoudůležitou součástí každé knihovny (nebo instituce na obdobné bázi). Většina lidí nedokážetento pojem správně popsat, nebo dokonce si pod tímto termínem nedovede představit nickonkrétního. Toto dílo by mělo pomoci právě k jeho pochopení a vysvětlení. V textunaleznete jak definice, tak jsou zde popsány i dané části těchto služeb. Dále je zde zmíněnvznik referenčních služeb a popsán jejich vývoj. Závěr je věnován aktuálnímu stavureferenčních služeb, a to především digitálním referenčním službám.
  3. 3. Referenční služby knihovenKnihovny poskytují mnoho různých služeb. Ty bývají zaměřeny podle druhu dané knihovny(veřejná, akademická, odborná apod.) a podle typu jejích uživatelů. Každá z těchto knihovenovšem poskytuje služby referenční. Tyto služby zodpovídají všechny dotazy z jakékoli sféryvědění. Ať už se jedná o otázky týkající se přímo knihovny (fondu, zaměstnanců, jejíhochodu), nebo otázky s knihovnou až tak nesouvisející. Tyto služby můžeme nazvat službamiinformačními, jejichž základní definice je: „Služby poskytované knihovnami, informačnímiinstitucemi nebo jinými organizacemi, jejichž účelem je zprostředkování informací ve všechformách a oborech lidské činnosti.“1Referenční služby pak lze definovat, dle knihovnické databáze, takto: „Informační služby,jejichž hlavním cílem je poskytování informací o informačních zdrojích nebo jinýchpramenech informací, které jsou relevantní z hlediska požadavku konkrétníhouživatele.“2Zjednodušeně řečeno se jedná především o dotazy uživatelů a jejich následnévyřešení za pomoci knihovníka. Rešeršní dotaz bývá obvykle vyhledání dokumentů (knih,elektronických zdrojů) dle určitých kritérií zadaných uživatelem. Za referenční službyzodpovídá obvykle referenční knihovník, jehož náplní práce jsou pouze referenční služby.V některých knihovnách může být tato funkce spojena i s jinými (poskytování výpůjčních,meziknihovních, mezinárodních meziknihovních a elektronických služeb).Existuje několik složek, kterými se referenční knihovník v rámci referenčních služeb zabývá.Níže uvedené příklady jsou převzaty (volně přeloženo autorem tohoto textu) z publikaceK.A. Cassellové.3 • Odpovědi na rešeršní dotazyTato oblast je pravděpodobně nejrozsáhlejší, jelikož uživatel se může zeptat v podstatě nacokoli. Referenční knihovník, dle etických zásad svého zaměstnání, by se měl alespoň pokusit1 ŠVEJDA, Jan. Informační služby. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy(TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-01-04]. Dostupné z:http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001807&local_base=KTD.2 ŠVEJDA, Jan. Referenční služby. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy(TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-01-04]. Dostupné z:http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001879&local_base=KTD.3 CASSELL, Kay Ann a Uma HIREMANTH. Reference and information services in the 21st century: anintroduction. 2nd ed. London: Facet Publishing, c2009, xvii, 461 s. ISBN 9781856046886. Str. 5-9.
  4. 4. o nalezení správné odpovědi, i přestože o daném problému nic neví nebo nesouvisí sezaměřením jeho knihovny. • Čtenářská poradnaObecně lze říci, že tato kategorie obvykle řeší to, aby se správná kniha dostala do rukousprávného čtenáře. Takovéto dotazy obvykle souvisejí přímo s fondem dané knihovny, kdyuživatel není schopen nalézt požadovanou knihu nebo dokument. Ve veřejných knihovnách,častěji než v akademických, bývá také častým jevem přímo pomoc při výběru literatury.Uživatel požaduje doporučení k četbě, dle jeho zadaných kritérií. • Informační gramotnostV tomto případě má autorka na mysli především pomoc s elektronickými zdroji a dokumenty.Ať už se jedná o pomoc při používání elektronických zdrojů (manuály, návody, rozšířenéfunkce daných databází apod.), tak především o vhodný výběr určitého elektronického zdroje.Můžeme sem ovšem zařadit také výuku informační gramotnosti, která je v dnešní doběnepostradatelná při práci s informacemi.Pokud bychom se chtěli zaměřit na historii referenčních služeb, dle Cassellové,4 je jejichvznik spojen s rokem 1876, kdy ve veřejné knihovně v Massachusetts začal knihovník SamuelGreen asistovat uživatelům při výběru knih. V roce 1915 na konferenci Americkéknihovnické asociace (American Library Association) byla poprvé zveřejněna definice těchtoslužeb W.W. Bishopem z Kongresové knihovny (Library of Congress).Během let se samozřejmě referenční služby vyvíjely, jak bývá v oboru služeb častým jevem.Každá doba žádá jiné služby. Souvisí to především s nástupem informačních technologií.Dříve referenční služby zahrnovaly jen osobní kontakt uživatele a knihovníka. Později sepřipojil kontakt telefonický a v posledních desetiletí je to především prostředí digitální.Dnešním nejčastějším komunikačním kanálem mezi referenčním knihovníkem a uživatelem jee-mail. S tím souvisí i nedávno vzniklý pojem digitální referenční služba, kterou můžeme4 CASSELL, Kay Ann a Uma HIREMANTH. Reference and information services in the 21st century: anintroduction. 2nd ed. London: Facet Publishing, c2009, xvii, 461 s. ISBN 9781856046886. Str. 3.
  5. 5. definovat jako „službu, ktorá používateľom sprostredkúva odborné vedomosti a informáciecez internet“5. Knihovny dnes totiž využívají i různé jiné druhy online nástrojů jakoplatformu pro referenční dotazy. Jedná se například o sociální sítě jako Facebook, softwarypro online komunikaci jako ICQ, Skype a v neposlední řadě služby vytvářené přímoknihovnami jako Ptejte se knihovny, Infopult nebo v zahraničí AskNow.5 JANOVSKÁ, Darina. Digitálne referenčné služby: Odborný seminár pre knižnice. Ikaros [online]. 2007, roč.11, č. 10 [cit. 2013-01-04]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/digitalne-referencne-sluzby.
  6. 6. Použité zdroje • CASSELL, Kay Ann a Uma HIREMANTH. Reference and information services in the 21st century: an introduction. 2nd ed. London: Facet Publishing, c2009, xvii, 461 s. ISBN 9781856046886. - Jedna z mála knih zabývající se touto problematikou, kterou zároveň nalezneme v Ústřední knihovně FF - Odbornost - Jednoduché popsání a vysvětlení mého tématu - Úvod do problematiky tohoto tématu - Aktuálnost • JANOVSKÁ, Darina. Digitálne referenčné služby: Odborný seminár pre knižnice. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 2013-01-04]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/digitalne-referencne-sluzby - Aktuálnost - Vhled do problematiky u nás (ČR a SR) - Příklady digitálních referenčních služeb u nás a v zahraničí - Odbornost - Webová stránka je ověřený a kvalitní zdroj informací • KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2013-01-04]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.Dostupné z: - Autoři textu jsou odborníci v dané problematice - Aktuálnost - Jasné a jednoduché vysvětlení hlavních pojmů - definice sjednocené a používané v daném oboru - Webová stránka je ověřený a kvalitní zdroj informací • ŠVEJDA, Jan. Informační služby. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001807&local_base=KTD.
  7. 7. • ŠVEJDA, Jan. Referenční služby. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001879&local_base=KTD.Vizualizace tématuČasová osa vytvořena na stránkách www.timerime.comHistorie komunikačních kanálů u referenčních služeb:

×