Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peerfeedback Umcu 4 Febr 09

380 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peerfeedback Umcu 4 Febr 09

 1. 1. Online peer feedback Ineke van den Berg Jakko van der Pol Magda Ritzen IVLOS UU
 2. 2. Programma Gelegenheid voor vragen 11.45 - 11.55 Recente verbeteringen AS 11.30 - 11.45 Ervaringen o’zoek 11.30 - 11.35 Peer review systemen 11.10 - 11.30 Introductie peerfeedback/ -assessment/ - review/ -evaluation: wat, waarom en hoe 11.00 - 11.10
 3. 3. Wat <ul><li>Studenten van gelijk niveau </li></ul><ul><ul><li>Peer (iemand die je als je gelijke beschouwt, die dezelfde taal spreekt) </li></ul></ul><ul><li>Onderwijsvorm (samenwerkend leren) </li></ul><ul><ul><li>Peer feedback </li></ul></ul><ul><li>Toetsvorm </li></ul><ul><ul><li>Peer assessment/evaluation  co-assessment </li></ul></ul><ul><li>Peer review: overkoepelende term </li></ul>
 4. 4. Waarom peer review <ul><ul><li>Leereffect </li></ul></ul><ul><ul><li>Leren kritisch oordelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer feedback tijdens leerproces </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerkend leren met individuele component/aanspreekbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Pragmatisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperkte docenttijd </li></ul></ul>
 5. 5. Peer review faciliteren met ICT <ul><li>ICT biedt mogelijkheden, o.a. </li></ul><ul><ul><li>Tijd- en plaatsonafhankelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekstgemedieerd: tijd voor reflectie, verbalisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Archiveerfunctie (ook van de interactie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelijkwaardige discussie </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoring van proces </li></ul></ul><ul><li>Systeemkeuze  ontwerpkeuzes </li></ul>
 6. 6. Demo Annotatiesysteem <ul><li>www.annotatiesysteem.nl </li></ul><ul><li> </li></ul>
 7. 7. Demo PSAtool Blackboard <ul><li>Blackboard Academic Suite </li></ul>
 8. 8. Evaluatie online peer feedback <ul><li>(bron: SURF-PROOF ca 20 docenten en 1500 studenten), </li></ul><ul><li>Studenten </li></ul><ul><ul><li>Positief over het geven en krijgen van online peer feedback (av. 3,0 - 4,0) </li></ul></ul><ul><ul><li>>80% zou vaker met peer review willen werken, maar… </li></ul></ul><ul><ul><li>Docent feedback blijft nodig </li></ul></ul><ul><ul><li>(Meer) tijd om peer feedback te verwerken </li></ul></ul><ul><li>Docenten </li></ul><ul><ul><li>Proces is beter te volgen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteit van de peer feedback blijft aandachtspunt </li></ul></ul><ul><li>Aanbevelingen </li></ul><ul><ul><li>Peer review is uitstekend online te ondersteunen </li></ul></ul><ul><ul><li>Blended learning: online en face-to-face bijeenkomsten versterken elkaar </li></ul></ul>
 9. 9. Feedback kwaliteit <ul><ul><li>Docenten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kwaliteit feedback varieert sterk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meer tijd besteden aan monitoring en training studenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duidelijker criteria opstellen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Studenten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denken snel dat ze goede feedback geven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kritisch t.a.v. de ontvangen feedback </li></ul></ul></ul><ul><li>Aanbeveling </li></ul><ul><ul><li>Neem tijd voor instructie aan studenten (hoe geef je goede feedback?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Besteed tussentijds regelmatig aandacht aan de kwaliteit van de peer feedback </li></ul></ul>
 10. 10. Meer weten over peer feedback? <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×