Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Национална олимпиада по ИТ
Регламент
Етапи
Критерии
Етапи
• Подготовка за участие
– Запознаване с регламента
– Избор на направление и проект

• Разработка на проект
– Идеята
...
НОИТ

ПОДГОТОВКА

3
Запознаване с регламента
Запознаване с регламента
http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg
• Възрастови групи
• Направления
– Изиск...
Регламент: Проект
Регламент: Проект
• Самостоятелен продукт
• Завършено от гледна точка на потребителя
• Да отговаря на оп...
Участници
Участници
• В разработка на проекта
участват до 2 ученици
• Всеки участник може да участва
само в 1 проект

27.6...
Групи и направления
Групи и направления
Група

Направления

от V до VIII клас

• Уеб сайт
• Мултимедия

от IX до XII клас
...
ОБЩИНСКИ КРЪГ

27.6.2013 г.

Национален квалификационен семинар за учители по
ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013

8
Общински кръг
Общински кръг
Кога?

Кой и какво?

06 януари

Учениците регистрират идеен проект на сайта на
олимпиадата
07–...
Често срещани проблеми
• Неактуализирани регистрации на участници
(години, клас и т.н.)
• Непроверени регистрации на проек...
Наблюдения (1)
Сериозната работа до общински кръг –
залог за успеха!
Необходимо условие:
Реално ръководство на проектите
К...
Наблюдения (2)
• Много се подценява предварителното проучване
⇒ Едни и същи теми
⇒ Липса на оригиналност
(критично при доп...
ОБЛАСТЕН КРЪГ

27.6.2013 г.

Национален квалификационен семинар за учители по
ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013

13
Събития до областен кръг
Събития до областен кръг
Кога?

Кой и какво?

01 февруари Националната комисия (НК) публикува пъл...
Областен кръг
• Публична защита
• Протокол-предложение за допускане до
национален кръг
• Оценка по приложените критерии!

...
Как да се помогне?
• Подбор на материали
• Зачитане на авторски права
• Съставяне на график с дейностите на учениците
до о...
НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

27.6.2013 г.

Национален квалификационен семинар за учители по
ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013

17
Допускане до национален кръг
Допускане до национален кръг
Кога?

Кой и какво?

12 март

Проектите с най-малко 75 точки
се ...
Често срещани проблеми
• Предаване на проекти с вируси
• Предава се в “хвърчащ” вид:
– Не личи номер на проект, автор
– Ди...
Акценти
при допускане до национален кръг
•
•
•
•
•

20 най-добри проекта в направление
Креативност
Оригиналност
Авторски м...
Подготовка за национален кръг
• Специално внимание на конспекта за теста
• Разглеждане на темите от конспекта
• Финална оц...
Акценти при защитата
• Подходящо представяне на проекта с
акцентиране на най-важните елементи
• Спазване на регламента за ...
• Уеб сайт
• Мултимедия

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА V-VIII КЛАС
НАПРАВЛЕНИЕ УЕБ САЙТ
Уеб сайт
Уеб сайт
• Представлява
– логически свързани уеб страници
– имат общ адрес в интернет

• Съдържа
– едновременно и...
Технологии
Технологии
•
•
•
•

HTML
CSS
JavaScript
…

27.6.2013 г.

• НЕ се препоръчват
технологии,
изискващи допълнителни...
Изисквания
Изисквания
• Има
– начална страница
– вътрешни страници
– връзки помежду им

• Трябва по време на областния и
н...
НАПРАВЛЕНИЕ МУЛТИМЕДИЯ
Мултимедиен продукт
Мултимедиен продукт
• представлява
– представяне по избрана тема

• използва мултимедийни възможности
...
Технологични средства
Технологични средства
• Технологични средства за изготвяне
– MS Power Point, евентуално с използване...
Изисквания
Изисквания
• Мултимедийният продукт
трябва да дава възможност
за взаимодействие с потребителя
• Примери
– презе...
•
•
•

Интернет приложения
Приложни програми
Мултимедийни приложения

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИТ

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА
ВЪЗРАСТОВ...
• Интернет приложения
• Приложни програми
• Мултимедийни приложения

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА IX – XII КЛАС
НАПРАВЛЕНИЕ
ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ
Интернет приложение
Интернет приложение
• Трислойна архитектура
– презентационен слой
(напр. уеб браузер като клиент)
– би...
Предимства
Предимства
• Пълноценното използване на
клиентските и сървърните
интернет технологии
• Ефективното използване н...
Изисквания
Изисквания
• Преди областния кръг
– Публикуван в интернет

• Преди и по време на Националния кръг
– Реално съще...
Примери
Примери
•
•
•
•
•

Информационна система
Уеб игра
Корпоративен сайт на институция
Уеб приложение за мобилни телефо...
НАПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ
Приложна програма
Приложна програма
• Самостоятелен софтуер
• Предназначен за изпълнение на
персонален компютър или мобилн...
Изисквания
Изисквания
• Да имат
инсталираща и деинсталираща програма
NB!
В противен случай проектът не участва в
класиране...
Примери (1)
Примери (1)
• Приложение за обработка на данни
• Счетоводни програми
• Приложения за автоматизиране на процеса...
Примери (2)
Примери (2)
Пример: Приложения
за работа със специфичен хардуер
извличат информация
от специфични хардуерни ус...
НАПРАВЛЕНИЕ
МУЛТИМЕДИЙНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Мултимедийни приложения (1)
Мултимедийни приложения (1)
• Комплексни, интерактивни,
мултимедийни
• Оригиналност в прилаган...
Примери
Примери
•
•
•
•

Интерактивна електронна галерия
Интерактивен филм
Мултимедийно интерактивно портфолио
Интерактиве...
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА
ПРОЕКТИТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯ
Критерии
•
•
•
•
•

Уеб-сайт: Регламент, стр. 7
Мултимедия: Регламент, стр. 8
Интернет приложения: Регламент, стр. 9
Прило...
Въпроси?
edusoft@fmi.uni-sofia.bg
krassen@fmi.uni-sofia.bg

27.6.2013 г.

Национален квалификационен семинар за учители по...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NOIT reglament

370 views

Published on

Регламент за олимпиадата по ИТ за 2014година

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NOIT reglament

 1. 1. Национална олимпиада по ИТ Регламент Етапи Критерии
 2. 2. Етапи • Подготовка за участие – Запознаване с регламента – Избор на направление и проект • Разработка на проект – Идеята – Подготовка за реализация – Реализация и тестване • Подготовка за защита • Защита на проекта 2
 3. 3. НОИТ ПОДГОТОВКА 3
 4. 4. Запознаване с регламента Запознаване с регламента http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg • Възрастови групи • Направления – Изисквания – Критерии • Срокове 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 4
 5. 5. Регламент: Проект Регламент: Проект • Самостоятелен продукт • Завършено от гледна точка на потребителя • Да отговаря на определени критерии • Разработен по едно от направленията 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 5
 6. 6. Участници Участници • В разработка на проекта участват до 2 ученици • Всеки участник може да участва само в 1 проект 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 6
 7. 7. Групи и направления Групи и направления Група Направления от V до VIII клас • Уеб сайт • Мултимедия от IX до XII клас • Интернет приложения • Приложни програми • Мултимедийни приложения 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 7
 8. 8. ОБЩИНСКИ КРЪГ 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 8
 9. 9. Общински кръг Общински кръг Кога? Кой и какво? 06 януари Учениците регистрират идеен проект на сайта на олимпиадата 07–11 януари Учениците представят на училищната комисия разпечатка от регистрираната на сайта анотация на проекта. Училищната комисия проверява дали са регистрирани проектите на сайта на олимпиадата и дали отговарят на изискванията за регистриране 20 януари Учениците отстраняват пропуските в регистрациите на проектите в съответствие с препоръките на училищната комисия 23 януари 27.6.2013 г. Училищните комисии изпращат на съответния Регионален инспекторат по образование протоколите с допуснатите от тях до областния кръг проекти Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 9
 10. 10. Често срещани проблеми • Неактуализирани регистрации на участници (години, клас и т.н.) • Непроверени регистрации на проекти • Регистрации на латиница NB! Избор на най-удачно направление за конкретния проект 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 10
 11. 11. Наблюдения (1) Сериозната работа до общински кръг – залог за успеха! Необходимо условие: Реално ръководство на проектите Как: чрез подпомагане и насочване при вземането на решение относно направление и избор на тема Пример: Мозъчна атакаСъществуващи решения по темата Силни страни & СлабостиОчаквания на потребителите 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 11
 12. 12. Наблюдения (2) • Много се подценява предварителното проучване ⇒ Едни и същи теми ⇒ Липса на оригиналност (критично при допускане на национален кръг!!!) • Когато се отделят достатъчно време и сили за това проучване, после обичайно резултатите са добри • Защото – Наистина са търсили оригиналния елемент и имат аргументи – Запознали са се с различни подходи и решения и вече стартират от друго ниво 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 12
 13. 13. ОБЛАСТЕН КРЪГ 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 13
 14. 14. Събития до областен кръг Събития до областен кръг Кога? Кой и какво? 01 февруари Националната комисия (НК) публикува пълен списък на допуснатите до следващия кръг въз основа на получени протоколи от РИО. 27 февруари Учениците трябва да предадат на училищната комисия 2 копия с всички материали: • Проекта (включително кода) • Документацията (приложение 1) • Декларация (приложение 2) На хартиен и електронен носител (CD/DVD) 04 март 27.6.2013 г. График за провеждане на областен кръг – публикува се от НК Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 14
 15. 15. Областен кръг • Публична защита • Протокол-предложение за допускане до национален кръг • Оценка по приложените критерии! 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 15
 16. 16. Как да се помогне? • Подбор на материали • Зачитане на авторски права • Съставяне на график с дейностите на учениците до областния кръг Например: – разработка – време за междинни тестове – осигуряване на завършен изглед до 2 седмици преди кръга – време за изготвяне на представителни материали - лого, брошура, шаблон за презентация и самата презентация – тренировки за представяне пред други (учители и ученици) 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 16
 17. 17. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 17
 18. 18. Допускане до национален кръг Допускане до национален кръг Кога? Кой и какво? 12 март Проектите с най-малко 75 точки се допускат до разглеждане от националната комисия. 12 април Националната комисия обявява допуснатите до национален кръг проекти – до 20 от всяко направление! 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 18
 19. 19. Често срещани проблеми • Предаване на проекти с вируси • Предава се в “хвърчащ” вид: – Не личи номер на проект, автор – Дисковете отделно от документацията • Документацията е неугледна Не забравяйте: Първото впечатление е от значение! 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 19
 20. 20. Акценти при допускане до национален кръг • • • • • 20 най-добри проекта в направление Креативност Оригиналност Авторски материали Цялостно въздействие Отговаря във възможно най-голяма степен на критериите 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 20
 21. 21. Подготовка за национален кръг • Специално внимание на конспекта за теста • Разглеждане на темите от конспекта • Финална оценка тест:проект = 70:30 (тенденция за 50:50) • Подготовка за защитата • Проверка за правописни, синтактични, граматически и фактологични грешки! 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 21
 22. 22. Акценти при защитата • Подходящо представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи • Спазване на регламента за време • Начин на изказване • Контакт с публиката • Точност при отговарянето на въпроси • Адекватна реакция при задаване на въпроси • Подходящо поведение при технически проблем 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 22
 23. 23. • Уеб сайт • Мултимедия НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА V-VIII КЛАС
 24. 24. НАПРАВЛЕНИЕ УЕБ САЙТ
 25. 25. Уеб сайт Уеб сайт • Представлява – логически свързани уеб страници – имат общ адрес в интернет • Съдържа – едновременно или в различни комбинации • Текст • Снимки, графични елементи • звук, анимация и видео 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, V-VIII клас 25
 26. 26. Технологии Технологии • • • • HTML CSS JavaScript … 27.6.2013 г. • НЕ се препоръчват технологии, изискващи допълнителни приставки (plug-ins) Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, V-VIII клас 26
 27. 27. Изисквания Изисквания • Има – начална страница – вътрешни страници – връзки помежду им • Трябва по време на областния и националния кръг на олимпиадата – да е публикуван в интернет – да е достъпен 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, V-VIII клас 27
 28. 28. НАПРАВЛЕНИЕ МУЛТИМЕДИЯ
 29. 29. Мултимедиен продукт Мултимедиен продукт • представлява – представяне по избрана тема • използва мултимедийни възможности – естетични – атрактивни – убедителни 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, V-VIII клас 29
 30. 30. Технологични средства Технологични средства • Технологични средства за изготвяне – MS Power Point, евентуално с използване на Visual Basic for Applications – Adobe Macromedia Flash, евентуално с използване на Action Script – MS Movie Maker – Small Basic – Scratch –… 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, V-VIII клас 30
 31. 31. Изисквания Изисквания • Мултимедийният продукт трябва да дава възможност за взаимодействие с потребителя • Примери – презентация – портфолио 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, V-VIII клас 31
 32. 32. • • • Интернет приложения Приложни програми Мултимедийни приложения НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИТ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА IX-XII КЛАС
 33. 33. • Интернет приложения • Приложни програми • Мултимедийни приложения НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА IX – XII КЛАС
 34. 34. НАПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ
 35. 35. Интернет приложение Интернет приложение • Трислойна архитектура – презентационен слой (напр. уеб браузер като клиент) – бизнес слой (напр. генериране на динамично съдържание чрез използване на CGI технологии като PHP, Java сървлети, ASP, ASP.NET) – слой за данни (реализиран чрез база от данни и/или друг начин за съхранение на данните) 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, IX-XII клас 35
 36. 36. Предимства Предимства • Пълноценното използване на клиентските и сървърните интернет технологии • Ефективното използване на мрежовата среда (интернет) 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, IX-XII клас 36
 37. 37. Изисквания Изисквания • Преди областния кръг – Публикуван в интернет • Преди и по време на Националния кръг – Реално съществуващ – Достъпен – Предоставени профили за достъп до различните нива (администратор, обикновен потребител и т.н.) 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, IX-XII клас 37
 38. 38. Примери Примери • • • • • Информационна система Уеб игра Корпоративен сайт на институция Уеб приложение за мобилни телефони Уеб интерфейс към друго приложение 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, IX-XII клас 38
 39. 39. НАПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ
 40. 40. Приложна програма Приложна програма • Самостоятелен софтуер • Предназначен за изпълнение на персонален компютър или мобилно устройство • Създаден за: – решаване на конкретна задача (желателно да е с практическо приложение) – изпълнение на отделна полезна за потребителя функция 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, IX-XII клас 40
 41. 41. Изисквания Изисквания • Да имат инсталираща и деинсталираща програма NB! В противен случай проектът не участва в класирането 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, IX-XII клас 41
 42. 42. Примери (1) Примери (1) • Приложение за обработка на данни • Счетоводни програми • Приложения за автоматизиране на процеса на пресмятане на: – необходими материали, приходи и разходи при дадено производство, – на изготвяне на планове, програми и други (включително програма за автоматично изготвяне на седмичното разпределение на часовете в училище). • Компютърна игра • Самоучител 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, IX-XII клас 42
 43. 43. Примери (2) Примери (2) Пример: Приложения за работа със специфичен хардуер извличат информация от специфични хардуерни устройства с цел • обработване и/или съхраняване на получените данни • Предизвикване на събития в резултат на получените данни Охладителна система 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, IX-XII клас 43
 44. 44. НАПРАВЛЕНИЕ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
 45. 45. Мултимедийни приложения (1) Мултимедийни приложения (1) • Комплексни, интерактивни, мултимедийни • Оригиналност в прилагането на технологиите • Ефективно използване на технологиите за: – реализация на потребителския интерфейс – графичното оформление 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, IX-XII клас 45
 46. 46. Примери Примери • • • • Интерактивна електронна галерия Интерактивен филм Мултимедийно интерактивно портфолио Интерактивен Уеб сайт 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 НОИТ, IX-XII клас 46
 47. 47. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯ
 48. 48. Критерии • • • • • Уеб-сайт: Регламент, стр. 7 Мултимедия: Регламент, стр. 8 Интернет приложения: Регламент, стр. 9 Приложни програми: Регламент, стр. 10 Мултимедийни приложения: Регламент, стр. 11 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 48
 49. 49. Въпроси? edusoft@fmi.uni-sofia.bg krassen@fmi.uni-sofia.bg 27.6.2013 г. Национален квалификационен семинар за учители по ИТ, Пампорово 26 – 28.06.2013 49

×