Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja 20141129

564 views

Published on

.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja 20141129

 1. 1. SQL ≠ SQL żyje i ma się dobrze Bardzo krótki przewodnik po wbeosrst tp praracctitsiseess w w M MSS S SQQLL
 2. 2. SELECT ≠ SELECT * to zwykle nie jest dobry pomysł. • Znaj nazwy kolumn. • Pobieraj tylko niezbędne dane. • Pamiętaj o indeksach. • TOP może się przydać. • …albo SET ROWCOUNT.
 3. 3. WHERE ≠ WHERE nie jest ozdobą. • Używaj warunków w celu ograniczenia ilości pobieranych danych. • Konstruuj warunki tak aby poprawnie korzystały z indeksów. • …lub twórz indeksy tak aby wspomagały warunki. • Porównując daty, nie korzystaj z funkcji niedeterministycznych. SELECT * FROM tabela WHERE DataUtworzenia >= `2014-09-01T00:00:00’ AND DataUtworzenia < `2014-09-01T00:00:00’ YEAR(DataUtworzenia) = 2014 AND MONTH(DataUtworzenia) = 9
 4. 4. JOIN ≠ .Join() JOIN to nie .Join(…). No, nie tylko. • Poznaj różnice między rodzajami złączeń. • Korzystaj ze złączeń w zapytaniach SELECT A.A.Id Id FROM A LEFT JOIN B ON A.Id = B.Id WHERE B.Id IS NOT NULL poprawnie i świadomie. FROM A INNER JOIN B ON A.Id = B.Id • Nie zapominaj o CROSS JOIN. • Nie zawsze JOIN jest wydajniejszy od podzapytania!
 5. 5. INT ≠ VARCHAR Typy danych są ważne. I różne. • Pamiętaj żeby dane przechowywać w polach o odpowiednich typach. • Ograniczaj wielkość pól do realnych wartości. • W zapytaniach używaj parametrów odpowiedniego typu. SELECT * FROM A WHERE Id = '1234' SELECT * FROM A WHERE Id = 1234
 6. 6. NF ≠ Normalizacja to nie wiedza akademicka. • Przemyśl i zaplanuj struktury danych przed implementacją. • Używaj kluczy obcych. • Pamiętaj, że normalizacja służy „eliminacji redundancji danych przy jednoczesnym zapewnieniu ich spójności”, co niekoniecznie przekłada się na wydajność. • …więc po co o niej wspominam?
 7. 7. deNF ≠ Denormalizacja to nie zuoooo …w niektórych przypadkach. • W uzasadnionych przypadkach pozwól sobie na redundancję danych. • …ale żeby bazę zdenormalizować, to najpierw powinna być znormalizowana!  • Denormalizacja nie może być uzasadnieniem bur bałaganu w bazie.
 8. 8. Indeks ≠ Indeksy to nic strasznego. • Nie twórz indeksów rozbudowanych ponad potrzeby. • Pamiętaj, że klucz obcy to nie indeks. • Naucz się korzystać z narzędzi optymalizacyjnych. • Widoki też można indeksować • Dowiedz się co to jest indeks kryjący. • Nie każdy indeks ma sens. pod pewnymi warunkami.
 9. 9. Procedura ≠ SELECT Procedura to nie to samo co zwykły SELECT (chociaż może nim być). • Korzystaj z procedur do wieloetapowego przetwarzania dużej ilości danych. • Pamiętaj, że nie zawsze zwykłe zapytanie jest lepsze od procedury. • ...ale też nie zawsze procedura jest lepsza od zwykłego zapytania. • Uważaj na „parameter sniffing”. • …również przy zwykłych SELECTach. • Unikaj kursorów , zwłaszcza jeżeli są wymówką dla braku znajomości SQL.
 10. 10. Transakcja ≠ Transakcja to nie jest niepotrzebny bagaż. • Korzystaj z transakcji. • …tam, gdzie jest to potrzebne! • Obejmuj transakcją tylko kluczowy fragment zapytania. • Pamiętaj o ustawieniu odpowiedniego poziomu izolacji transakcji.
 11. 11. Inne, też ważne W skrócie • Pamiętaj o hintach typu LOCK. • Znaj różnicę między tablicą tymczasową a zmienną tabelaryczną. • …i pomiędzy tymi strukturami a CTE. • Naucz się korzystać z MERGE • …oraz OUTPUT • …oraz ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY…) • MYŚL!
 12. 12. Baza ≠ Baza danych to nie niewzruszona struktura. • Weryfikuj zapytania w miarę przyrostu ilości danych. • Optymalizuj indeksy. • Odświeżaj statystyki. • Och, no po prostu zadbaj trochę o bazę danych, ok?

×