Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Właściwości materiałów ceramicznych

 • Login to see the comments

Właściwości materiałów ceramicznych

 1. 1. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH
 2. 2. MATERIAŁY CERAMICZNE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ:  Twardością  Kruchością  Dużą odpornością cieplną  Ogniotrwałością  Wysoką temperaturą topnienia  Małą wytrzymałością na rozciąganie  Dużym oporem elektrycznym  Dużą odpornością mechaniczną
 3. 3. WŁAŚCIWOŚCI GŁÓWNYCH TYPÓW MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH Węglik wolframu Twardość, wytrzymałość i odporność na ścieranie zależna od udziału osnowy kobaltowej Węglik tytanu Nie tak ciągliwe jak węgliki wolframu Węglik krzemu Wysokotemperaturowa wytrzymałość i odporność na ścieranie
 4. 4. WŁAŚCIWOŚCI GŁÓWNYCH TYPÓW MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH Azotek boru Druga najtwardsza znana substancja po diamencie Azotek tytanu Duża odporność na ścieranie Azotek krzemu Wysoka odporność na pełzanie i udary cieplne
 5. 5. WŁAŚCIWOŚCI GŁÓWNYCH TYPÓW MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH Tlenek aluminium Tlenek cyrkonu Sialony Wysoka twardość, umiarkowana wytrzymałość Wysoka wytrzymałość i ciągliwość, rozszerzalność cieplna zbliżona do żeliwa Łączy cechy azotku krzemu i tlenku aluminium
 6. 6. WŁAŚCIWOŚCI GŁÓWNYCH TYPÓW MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH Krzemionka Szkła Ceramika szklana Żarowytrzymała Struktura bezpostaciowa; liczne typy o zróżnicowanych właściwościach mechanicznych i fizycznych Bardzo dobra odporność na udary cieplne i żarowytrzymałość
 7. 7. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Właściwości mechaniczne materiałów określa się z zachowania się ich w czasie działania mechanicznych naprężeń.
 8. 8. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Do właściwości mechanicznych należą: Moduł Younga, twardość miary wytrzymałości.
 9. 9. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Sprężystość i twardość ceramiki tradycyjnej i szkła jest dużo mniejsza w porównaniu do ceramiki specjalnej. Twardość i moduł Younga materiałów ceramiki specjalnej jest większa w porównaniu do metali.
 10. 10. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Wytrzymałość ceramiki zależy od: Stanu powierzchni Wielkości i kształtu próbki Stałości obciążenia Środowiska Temperatury
 11. 11. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Najtwardszymi ciałami stałymi są ceramiki. Odporność na ścieranie rośnie wraz z twardością i z tego względu najtwardsze materiały ceramiczne, a mianowicie: diament, węglik krzemu i korund, są stosowane jako materiały ścierne.
 12. 12. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Większość ceramiki jest lżejsza od metali, ale są cięższe niż polimery. Temperatury topnienia są wyższe niż metali.
 13. 13. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE  Najwyższą temperaturę topnienia posiada węglik tytanu.  Największy ciężar właściwy ma węglik wolframu.
 14. 14. JEŚLI CHCESZ POSZERZYĆ SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z KSIĄŻEK:  Ashby M., Jones D., Materialy inżynierskie 2, WNT, Warszawa 1996  Barcik R., Jakość materiałów inżynierskich, Wyd. ATH, Bielsko-Biała, 2008  Blicharski M., Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, wydanie trzecie zmienione, Warszawa, 2003  Ciszewski B., Przetakiewicz W., Nowoczesne materiały w technice, Wyd. Bellona, Warszawa, 1993  Dobrzański L., Niemetalowe materiały inżynierskie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008  Pampuch R., Współczesne materiały ceramiczne, Wyd. AGH, Kraków, 2005
 15. 15. TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Test składa się z 8 pytań. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać wynosi 14pkt. Aby uzyskać pozytywny wynik testu należy zdobyć minimum 50%.
 16. 16. INSTRUKCJA DO TESTU 1.Gdy otworzy się strona z testem naciśnij przycisk „continue” 2. Gdy odpowiesz na pytanie, naciśnij na przycisk „submit”, znajdujący się w prawym dolnym rogu. 3. Po zakończeniu testu pojawi się informacja, czy test został zaliczony. 4. W tabelce w pozycji „your score” pokazane jest ile uzyskałeś punktów
 17. 17. Test końcowy

×