Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voor iedereen een tijdschrift

8,871 views

Published on

 • Be the first to comment

Voor iedereen een tijdschrift

 1. 1. VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . Leefstijlen indeling
 2. 2. <ul><li>NOM Print en Doelgroep Monitor: </li></ul><ul><li>NPDM periode juli 2010 t/m juni 2011 </li></ul><ul><li>Steekproef: 22.071 Nederlanders van 13 jaar en ouder (met hun media- en consumentengegevens) </li></ul><ul><li>Nieuw: Leefstijlgroepen </li></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . NPDM 2010-II/2011-I
 3. 3. VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . <ul><li>8 leefstijlgroepen: </li></ul><ul><li>Betrokken Gelovigen </li></ul><ul><li>Drukke Forenzen </li></ul><ul><li>Jonge Connectors </li></ul><ul><li>Kritische Verdiepingzoekers </li></ul><ul><li>Onbezorgde Trendbewusten </li></ul><ul><li>Praktische Familiemensen </li></ul><ul><li>Traditionele Streekbewoners </li></ul><ul><li>Zorgzame Duizendpoten </li></ul>Bron: NPO Leefstijlgroepen
 4. 4. <ul><li>Betrokken Gelovigen: </li></ul><ul><li>Gemiddeld 61 jaar oud </li></ul><ul><li>Grotendeels vrouwen </li></ul><ul><li>Gemiddeld opgeleid, gemiddeld inkomen </li></ul><ul><li>Wonen buiten de Randstad </li></ul><ul><li>Opvattingen en waarden gebaseerd op (christelijke) geloofsovertuiging </li></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . Bron: brochure NPO Leefstijlgroepen 14% v/d bevolking
 5. 5. <ul><li>Betrokken Gelovigen: </li></ul><ul><li>Mediabehoeften en gedrag: </li></ul><ul><li>Media vormen belangrijke bron van informatie en bieden een blik op Nederland en andere mensen </li></ul><ul><li>Traditionele media spelen belangrijkste rol </li></ul><ul><li>Betrokken Gelovigen lezen relatief veel tijdschriften, vooral volgende titels selectief: </li></ul><ul><ul><li>Terdege, Eva, Visie, NCRV Gids, Plus Magazine, Vorsten, Royalty, Landleven, Toeractief </li></ul></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . Bronnen: NPDM 2010-II/2011-I, brochure NPO Leefstijlgroepen
 6. 6. <ul><li>Drukke Forenzen: </li></ul><ul><li>Gemiddeld 41 jaar oud </li></ul><ul><li>Grotendeels mannen </li></ul><ul><li>Hoog opgeleid, hoog inkomen </li></ul><ul><li>Wonen in één van de grote steden of randgemeenten </li></ul><ul><li>Moderne consumenten, ambitieus, materialistisch, gericht op werk </li></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . Bron: brochure NPO Leefstijlgroepen 9% v/d bevolking
 7. 7. <ul><li>Drukke Forenzen: </li></ul><ul><li>Mediabehoeften en gedrag: </li></ul><ul><li>Media vormen een mix van ontspanning, vermaak en informatie </li></ul><ul><li>Print media spelen een relatief belangrijke rol </li></ul><ul><li>Tijdschriften die Drukke Forenzen relatief veel lezen, zijn: </li></ul><ul><ul><li>Motorbladen, Computerbladen, Mannenbladen, Managementbladen, Nieuwe Revu, Panorama, Golfers Magazine, Mediazine, Zoom.nl, Kijk </li></ul></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . Bronnen: NPDM 2010-II/2011-I, brochure NPO Leefstijlgroepen
 8. 8. <ul><li>Jonge Connectors: </li></ul><ul><li>Gemiddeld 15 jaar oud </li></ul><ul><li>Iets meer vrouwen dan mannen </li></ul><ul><li>Merendeel schoolgaande tieners, daardoor inkomen laag </li></ul><ul><li>Inkomen van de gezinnen van Jonge Connectors wel hoger dan gemiddeld </li></ul><ul><li>Zowel via sociale media als in het echte leven aansluiting vinden bij een groep is belangrijk </li></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . 8% v/d bevolking Bron: brochure NPO Leefstijlgroepen
 9. 9. <ul><li>Jonge Connectors: </li></ul><ul><li>Mediabehoeften en gedrag: </li></ul><ul><li>Media belangrijk voor ontspanning, amusement en sociale contacten </li></ul><ul><li>Mediagebruik is vaak een individuele activiteit </li></ul><ul><li>Tijdschrifttitels die Jonge Connectors relatief veel lezen, zijn: </li></ul><ul><ul><li>Jongerenbladen, Stars, Glamour, Cosmopolitan, Elle, Power Unlimited, Top Gear Magazine, NUSport </li></ul></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . Bronnen: NPDM 2010-II/2011-I, brochure NPO Leefstijlgroepen
 10. 10. <ul><li>Kritische verdiepingzoekers: </li></ul><ul><li>Gemiddeld 47 jaar oud </li></ul><ul><li>Grotendeels mannen </li></ul><ul><li>Zeer hoog opgeleid, hoog inkomen </li></ul><ul><li>Wonen hoofdzakelijk in westen van het land (grote steden) </li></ul><ul><li>Tolerante en kosmopolitische groep, die midden in de moderne samenleving staat, maatschappelijk betrokken </li></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . 9% v/d bevolking Bron: brochure NPO Leefstijlgroepen
 11. 11. <ul><li>Kritische Verdiepingzoekers: </li></ul><ul><li>Mediabehoeften en gedrag: </li></ul><ul><li>Media dienen voor ontspanning en vormen een inspiratiebron </li></ul><ul><li>Zware lezers, lezen relatief veel tijdschriften </li></ul><ul><li>Kritische Verdiepingzoekers lezen vooral de volgende titels selectief: </li></ul><ul><ul><li>Dagbladmagazines, Opiniebladen, Managementbladen, VPRO gids, VARA gids, Historisch Nieuwsblad, Opzij, Golfbladen </li></ul></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . Bronnen: NPDM 2010-II/2011-I, brochure NPO Leefstijlgroepen
 12. 12. <ul><li>Onbezorgde Trendbewusten: </li></ul><ul><li>Gemiddeld 27 jaar oud </li></ul><ul><li>Grotendeels mannen </li></ul><ul><li>Gemiddeld opgeleid, relatief laag inkomen </li></ul><ul><li>Wonen in grote steden </li></ul><ul><li>Tolerante en onafhankelijke groep, die graag zijn eigen gang wil gaan en wil genieten van het leven </li></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . 9% v/d bevolking Bron: brochure NPO Leefstijlgroepen
 13. 13. <ul><li>Onbezorgde Trendbewusten: </li></ul><ul><li>Mediabehoeften en gedrag: </li></ul><ul><li>Media dienen exclusief voor amusement en ontspanning </li></ul><ul><li>Online gaming, streaming video en social media spelen grote rol </li></ul><ul><li>Tijdschriften die Onbezorgde Trendbewusten relatief veel lezen, zijn: </li></ul><ul><ul><li>Jongerenbladen, Autobladen, Power Unlimited, Mediazine, NUSport, Voetbal International, Veronica Magazine, Cosmopolitan, Glamour, Stars </li></ul></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . Bronnen: NPDM 2010-II/2011-I, brochure NPO Leefstijlgroepen
 14. 14. <ul><li>Praktische Familiemensen: </li></ul><ul><li>Gemiddeld 47 jaar oud </li></ul><ul><li>Grotendeels mannen </li></ul><ul><li>Gemiddeld opgeleid, hoog inkomen </li></ul><ul><li>Woont door hele land verspreid, iets vaker buiten Randstad </li></ul><ul><li>Deze groep hecht veel waarde aan het gezin, sceptisch tegenover politiek, nuchter, hekel aan praatjesmakers </li></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . 19% v/d bevolking Bron: brochure NPO Leefstijlgroepen
 15. 15. <ul><li>Praktische Familiemensen: </li></ul><ul><li>Mediabehoeften en gedrag: </li></ul><ul><li>Media vormen een mix van amusement en informatie en zijn een bron van praktische inspiratie </li></ul><ul><li>Geen zware lezers, maar wel veel sport- en autobladen </li></ul><ul><li>Tijdschriften die Praktische Familiemensen relatief veel lezen, zijn: </li></ul><ul><ul><li>Autobladen, Motorbladen, Personal Computerbladen, De Ingenieur, Totaal TV </li></ul></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . Bronnen: NPDM 2010-II/2011-I, brochure NPO Leefstijlgroepen
 16. 16. <ul><li>Traditionele Streekbewoners: </li></ul><ul><li>Gemiddeld 56 jaar oud </li></ul><ul><li>Grotendeels vrouwen </li></ul><ul><li>Laag opgeleid, Laag inkomen </li></ul><ul><li>Wonen buiten de Randstad, landelijke omgeving </li></ul><ul><li>Sterk gericht op familie en naaste omgeving, klassieke waarden spelen belangrijke rol </li></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . 19% v/d bevolking Bron: brochure NPO Leefstijlgroepen
 17. 17. <ul><li>Traditionele Streekbewoners: </li></ul><ul><li>Mediabehoeften en gedrag: </li></ul><ul><li>Media vormen een mix van amusement en informatie, bron van gezelligheid </li></ul><ul><li>Traditioneel mediagedrag </li></ul><ul><li>Traditionele Streekbewoners lezen vooral de volgende tijdschriften selectief: </li></ul><ul><ul><li>Gezinsbladen, Vrouwenbladen, Plus Magazine, Santé, GezondNU, TROS Kompas, AVRO bode, Fietsactief, Kassa, Woon- en tuinbladen </li></ul></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . Bronnen: NPDM 2010-II/2011-I, brochure NPO Leefstijlgroepen
 18. 18. <ul><li>Zorgzame Duizendpoten: </li></ul><ul><li>Gemiddeld 36 jaar oud </li></ul><ul><li>Grotendeels vrouwen </li></ul><ul><li>Hoog opgeleid, Hoog inkomen </li></ul><ul><li>Druk, druk, druk </li></ul><ul><li>Balanceeract tussen werk, gezin, relatie en vriendschappen. Hechten waarde aan luxe en comfort. Genieten van het leven </li></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . 14% v/d bevolking Bron: brochure NPO Leefstijlgroepen
 19. 19. <ul><li>Zorgzame Duizendpoten: </li></ul><ul><li>Mediabehoeften en gedrag: </li></ul><ul><li>Media betekenen rustpunt op de dag, moment voor zichzelf </li></ul><ul><li>Printmedia spelen relatief belangrijke rol, in het bijzonder tijdschriften </li></ul><ul><li>Zorgzame Duizendpoten lezen relatief vaak de volgende bladen: </li></ul><ul><ul><li>Vrouwenbladen en glossies (o.a. Mama, JAN, Flair, Viva, esta, Culinaire bladen, Woonbladen </li></ul></ul>VOOR IEDEREEN EEN TIJDSCHRIFT . Bronnen: NPDM 2010-II/2011-I, brochure NPO Leefstijlgroepen

×