Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vertrouwen in media 2017

823 views

Published on

Dit zijn resultaten van een onderzoek dat Sanoma in Nederland uitvoerde in samenwerking met IPG Mediabrands. Eerder dit jaar publiceerden beide partijen al hun ‘Vertrouwen in media’-onderzoek. Deze ondervraging van ruim 600 lezers van magazines naar hoe zij over het medium denken, is hierop een vervolg. Dat levert interessante feiten op over de waardering en het gebruik van magazines.
Lezers zien magazines/ tijdschriften nog altijd als een ontspannen moment en een cadeautje voor zichzelf. Ruim 50% vindt magazines wél een medium van deze tijd. Ongeveer een derde van de lezers zegt de adverteerders in hun favoriete magazine te vertrouwen. Een ruime meerderheid hoopt dat er altijd magazines zullen zijn (minder dan 10% is het daarmee oneens) en dat zijn vaker vrouwen dan mannen. Met name vrouwen in de leeftijd van 50-65 jaar (79%) willen magazines niet missen, maar 75% van de jonge vrouwen van 15-24 jaar is het daarmee eens.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vertrouwen in media 2017

 1. 1. De rol van magazines Vertrouwen in media in Nederland 2017
 2. 2. Vertrouwen in media in Nederland 2017 2 Gebruiksfrequentie media 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Dagelijks Meerdere dagen per week Wekelijks Maandelijks Minder vaak Nooit Kan je aangeven hoe vaak je deze activiteiten doet? (n=1.014)
 3. 3. Vertrouwen in media in Nederland 2017 3 Leesdag- en moment tijdschriften Op welke dag van de week lees je je favoriete tijdschrift meestal? En op welk moment van de dag? (n=1.013) Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Verspreid over meerdere dagen Niet op vast moment In de ochtend In de middag In de avond In de nacht Dat verschilt
 4. 4. Vertrouwen in media in Nederland 2017 4 Uitspraken over tijdschriften (1/5) Kan je weer aangeven in welke mate je het hier al dan niet mee eens bent? (n=620) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tijdschriften zijn van deze tijd Ik hoop dat er altijd tijdschriften zullen zijn Een tijdschrift is een cadeautje voor jezelf Ik bewaar wel eens tijdschriften na het lezen Ik geniet van de extraatjes bij een tijdschrift (bijv. proefverpakkingen) Ik vind de losse/bijgevoegde folders in mijn favoriete tijdschrift relevant Helemaal mee eens Enigszins mee eens Neutraal Enigszins mee oneens Helemaal mee oneens
 5. 5. Vertrouwen in media in Nederland 2017 5 Uitspraken over tijdschriften (2/5) Kan je weer aangeven in welke mate je het hier al dan niet mee eens bent? (n=620) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ik vertrouw op wat mijn favoriete tijdschrift me vertelt Ik vertrouw mijn favoriete tijdschrift meer dan andere informatiebronnen Als mijn favoriete tijdschrift een aanbeveling doet, dan klopt dat met wat ik leuk vind Bedrijven die in mijn favoriete tijdschrift adverteren, vertrouw ik Helemaal mee eens Enigszins mee eens Neutraal Enigszins mee oneens Helemaal mee oneens
 6. 6. Vertrouwen in media in Nederland 2017 6 Uitspraken over tijdschriften (3/5) Kan je weer aangeven in welke mate je het hier al dan niet mee eens bent? (n=620) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% In mijn favoriete tijdschrift ontdek ik leuke dingen die ik anders niet geweten had Advertenties vormen een logisch onderdeel van mijn favoriete tijdschrift Wat ik lees in mijn favoriete tijdschrift, is een waardevolle aanvulling op andere media Ik haal wel eens ideeën uit advertenties in mijn favoriete tijdschrift Helemaal mee eens Enigszins mee eens Neutraal Enigszins mee oneens Helemaal mee oneens
 7. 7. Vertrouwen in media in Nederland 2017 7 Uitspraken over tijdschriften (4/5) Kan je weer aangeven in welke mate je het hier al dan niet mee eens bent? (n=620) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ik voel me betrokken bij mijn favoriete tijdschrift Mijn favoriete tijdschrift past bij mijn lifestyle Ik zou mijn favoriete tijdschrift missen als het er niet meer zou zijn Ik praat wel eens met andere mensen over iets dat ik in mijn favoriete tijdschrift gelezen/gezien heb Helemaal mee eens Enigszins mee eens Neutraal Enigszins mee oneens Helemaal mee oneens
 8. 8. Vertrouwen in media in Nederland 2017 8 Uitspraken over tijdschriften (5/5) Kan je weer aangeven in welke mate je het hier al dan niet mee eens bent? (n=620) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ik volg mijn favoriete tijdschriftmerk op verschillende manieren (bijv. papier, website, social media) Informatie van mijn favoriete tijdschrift deel ik regelmatig met vrienden Het lezen van mijn favoriete tijdschrift is een ontspannen moment Mijn favoriete tijdschrift geeft mij regelmatig ideeën om iets te gaan kopen Mijn favoriete tijdschrift brengt me er regelmatig toe om meer informatie te zoeken Helemaal mee eens Enigszins mee eens Neutraal Enigszins mee oneens Helemaal mee oneens
 9. 9. Vertrouwen in media in Nederland 2017 9 Verantwoording OnderzoekVertrouwen in media  Deel 1: Nederlanders m/v 15-65 jaar, representatief op leeftijd, geslacht en Nielsen-regio (steekproef: n=1.000) Deel 2: tijdschriftenlezers (steekproef: n=620)  Methode: online vragenlijst, waarbij eerste deel vragenlijst door hele steekproef is ingevuld, tweede deel alleen door respondenten die aangeven tijdschriften te lezen  Veldwerk: mei 2017  Uitgevoerd door IPG Mediabrands in samenwerking met Sanoma

×