Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sortimentul m ă rfurilor metalice - recapitulare Proiect realizat de : 1.Olariu Magdalena  2. Ro ş u M ă d ă lina 3.Sof...
Semifabricatele <ul><li>Semifabricatele se folosesc pe scara larg ă in diferite domenii, cu scopul de a ob ţ ine o econom...
<ul><li>In sec ţ iile prelucratoare , pentru a ajunge produse finite, semifabricate trec printr-o succesiune de opera ţ ii...
 
Laminarea <ul><li>Laminarea este procedeul de prelucrare prin deformare plastic ă - la cald sau la rece-realizat prin trec...
Principalele procedee de laminare sunt: laminarea longitudinal ă laminarea transversal ă laminarea elicoidal ă
<ul><li>î n timpul lamin ă rii se produce: o mic ş orare a grosimii materialului o oareceare la ţ ire a materialului o m ă...
Pe langa modificarea formei , efectuata pe cale pur mecanica, metalul este supus unor modificari structurale care la randu...
 
Trefilate <ul><li>A trefila, inseamn ă a trece forțat o tijă metalică prin filieră, pentru a o reduce la dimensiunile unu...
 
Organe de asamblare <ul><li>Asamblarea este opera ţ iunea de reunire, î ntr-o succesiune bine determinat ă , a elementel...
<ul><li>Dup ă modul de demontare, cu sau far ă deteriorarea a cel pu ţ in unuia dintre elementele componente, se pot def...
 
Scule, unelte si dispozitive <ul><li>Sunt piese folosite pentru prelucrarea unor materiale solide, î n scopul schimb ă ri...
 
Aparate pentru g ă tit
Aparate pentru inc ă lzit
Aparate pentru cusut
Aparate pentru sudur ă
M ă rfuri din font ă
M ă rfuri din sî rm ă
Proiect realizat de elevele <ul><li>1.Olariu Maria Magdalena </li></ul><ul><li>2.Roşu Elena Mădălina </li></ul><ul><li>3.S...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sortimentul marfurilor metalice

579 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sortimentul marfurilor metalice

 1. 1. Sortimentul m ă rfurilor metalice - recapitulare Proiect realizat de : 1.Olariu Magdalena 2. Ro ş u M ă d ă lina 3.Sofrone Daniela
 2. 2. Semifabricatele <ul><li>Semifabricatele se folosesc pe scara larg ă in diferite domenii, cu scopul de a ob ţ ine o economie de material ş i de timp de executie . In majoritatea cazurilor , semifabricatele care urmeaz ă a fi introduse in produc ţ ie , sosesc in uzina cu dimensiunile de fabrica ţ ie, care difer ă de cele ale pieselor care urmeaz ă s ă fie executate din ele. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>In sec ţ iile prelucratoare , pentru a ajunge produse finite, semifabricate trec printr-o succesiune de opera ţ ii, care le modific ă forma, dimensiunile ş i propriet ăţ ile mecanice ini ţ iale. </li></ul>
 4. 5. Laminarea <ul><li>Laminarea este procedeul de prelucrare prin deformare plastic ă - la cald sau la rece-realizat prin trecerea for ţ at ă a materialului prin intervalul dintre doi cilindri care se rotesc in sensuri contrare. </li></ul>
 5. 6. Principalele procedee de laminare sunt: laminarea longitudinal ă laminarea transversal ă laminarea elicoidal ă
 6. 7. <ul><li>î n timpul lamin ă rii se produce: o mic ş orare a grosimii materialului o oareceare la ţ ire a materialului o m ă rire a lungimii materialului Pentru a realiz a un anumit grad de deformare se execut ă de obicei mai multe treceri succesive ale semifabricatului printre cilindrii laminorului, dup ă mic ş orarea prealabil ă a distan ţ ei dintre ace ş tia. </li></ul>
 7. 8. Pe langa modificarea formei , efectuata pe cale pur mecanica, metalul este supus unor modificari structurale care la randul lor vor determina variatia proprietatilor mecanice.
 8. 10. Trefilate <ul><li>A trefila, inseamn ă a trece forțat o tijă metalică prin filieră, pentru a o reduce la dimensiunile unui fir; a trage un metal în formă de sârmă. </li></ul>
 9. 12. Organe de asamblare <ul><li>Asamblarea este opera ţ iunea de reunire, î ntr-o succesiune bine determinat ă , a elementelor constituente ale unu i si s tem thnic, in scopul de a î ndeplini cerin ţ ele tehnologice impuse. </li></ul>
 10. 13. <ul><li>Dup ă modul de demontare, cu sau far ă deteriorarea a cel pu ţ in unuia dintre elementele componente, se pot defini urmatoarele grupe de asambl ă ri: </li></ul>
 11. 15. Scule, unelte si dispozitive <ul><li>Sunt piese folosite pentru prelucrarea unor materiale solide, î n scopul schimb ă rii formei, a dimensiunilor si a propriet ăţ ii acestora </li></ul>
 12. 17. Aparate pentru g ă tit
 13. 18. Aparate pentru inc ă lzit
 14. 19. Aparate pentru cusut
 15. 20. Aparate pentru sudur ă
 16. 21. M ă rfuri din font ă
 17. 22. M ă rfuri din sî rm ă
 18. 23. Proiect realizat de elevele <ul><li>1.Olariu Maria Magdalena </li></ul><ul><li>2.Roşu Elena Mădălina </li></ul><ul><li>3.Sofrone Daniela </li></ul>Bibliografie:http://facultate.regielive.ro/cursuri/metalurgie_si_siderurgie/marfuri_metalice-93469.html

×