Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fra traditionelt intranet til digital arbejdsplads

Oplæg på MediaWorkers morgenmøde: Fra traditionelt intranet til digital arbejdsplads. 28. oktober 2014

 • Login to see the comments

Fra traditionelt intranet til digital arbejdsplads

 1. 1. Fra traditionelt intranet til digital arbejdsplads Mads Richard Møller MediaWorkers – 28. oktober 2014
 2. 2. MW_141028 © Intracom Consult Kort om baggrund og erfaring •Rådgivning om forretningsmæssig udnyttelse af intranet og digitale arbejdspladser siden 2000 –Sparring, oplæg, workshops og rådgivning til over 80 virksomheder •Share intranet real practice –Digital inspiration – bl.a. med mere end 3500 intranet skærmdump fra over 250 danske virksomheder •Arrangementer –Erfa-grupper, konferencer, workshops, Intranet Siteseeing, temadage •Intranet Tilfredshedsmåling og Benchmark –I samarbejde med WorldwideIntranetChallenge –P.t. gennemført i mere end 30 danske virksomheder
 3. 3. MW_141028 © Intracom Consult Primære pointer •Bevægelsen fra intranet til digital arbejdsplads handler primært om (digital) ledelse, kultur og kompetencer. •Hverken en revolution eller en simpel, trinvis udvikling
 4. 4. MW_141028 © Intracom Consult Det digitale landskab Interne systemer Eksterne systemer Digital Arbejdsplads Forretningskritisk Nice to Relevant Synergi og genbrug Tilgængelighed og overblik
 5. 5. MW_141028 © Intracom Consult To strategier •At forbedre det eksisterende intranet •At videreudvikle intranettet i retning af ‘den digitale arbejdsplads’
 6. 6. MW_141028 © Intracom Consult Den gode business case 1.Brændende platforme 2.Manglende datakvalitet / dataanarki 3.Licensbesparelser
 7. 7. MW_141028 © Intracom Consult Veje videre •Overblik over relevante systemer og services •Prioritering •Integration
 8. 8. MW_141028 © Intracom Consult Den digitale pallette Opslagsværk •Søgning •Navigation Avis •Nyheder •Opdateringer Værktøj •Bestille og booke •Opdatere •Indberette og godkende Mødested •Kontakt •Dialog •Samarbejde Pull Self service Push Collaboration Digital Arbejdsplads
 9. 9. MW_141028 © Intracom Consult Den gode business case 1.Selvbetjening (effektivisering) 2.Netværk og samarbejde (det sociale intranet) 3.Brugervenlig adgang til indhold 4.Forenklet nyhedsformidling
 10. 10. MW_141028 © Intracom Consult Veje videre •Tilfredshedsmåling & Benchmark –Hvad er behovet – hvad er potentialet? •Inspiration fra andre virksomheder –Hvordan udnytter andre hele palletten? •Interne alliancer og dialog
 11. 11. MW_141028 © Intracom Consult Forretningsmæssige potentialer Organisatorisk udvikling •Forstærke •Forandre Videnstyring •Udnytte eksisterende viden bedre •Udvikle ny viden Kommunikation •Information •Dialog Arbejdsprocesser •Effektivisering •Innovation Digital Arbejdsplads
 12. 12. MW_141028 © Intracom Consult Den gode business case 1.Ny sponsorer / ejere 2.Nye strategiske mål for virksomheden 3.Organisationsændringer
 13. 13. MW_141028 © Intracom Consult Veje videre •Styrket ledelsesforankring •Opstille målsætning / KPI for intranet •Måling / Benchmark
 14. 14. MW_141028 © Intracom Consult Digital Arbejdsplads De interne brugere Indholds- leverandører Slut- brugere Ledere Medarbejdere
 15. 15. MW_141028 © Intracom Consult Den gode business case 1.Nye, digitale ledere 2.Afgrænset gruppe af indholdsansvarlige og slutbrugere 3.Decentrale medarbejdere
 16. 16. MW_141028 © Intracom Consult Veje videre •Overblik over relevante brugergrupper og opgaver (personas) •Prioritering •Intern dialog og alliancer
 17. 17. MW_141028 © Intracom Consult Ens for alle Segmenteret Individuelt Den målrettede brugerflade Digital Arbejdsplads
 18. 18. Bliv klædt på til vejen videre •Bliv del af Intra2 | Share intranet real practice –Se hvad andre gør – hug ideer – kontakt andre for inspiration •Deltag på arrangementer hos Intra2 / IntraTeam –De næste er: SharePoint temadag den 18.11, Intranet som HR- værktøj 4.12, IntraTeam event 25-27. februar. •Benchmark dit intranet –Tilfredshedsmåling og benchmark (priser fra 4900,-) –Selv-evaluering og benchmark (gratis indtil 15.11) •Eller ring for en snak om sparring og rådgivning –Mads Richard Møller, mads@intracom.dk, mobil: 2217 9595 –Kurt Kragh Sørensen, Kurt@IntraTeam.dk, mobil 4018 1655

×