Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nettets genkomst?

1,011 views

Published on

Centrale idéer og termer for fænomenet kendt som Web2.0

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nettets genkomst?

 1. 1. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Nettets genkomst? - netværk, deltagelse, teknologi
 2. 2. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Mig Mads Bødker MA i Film- og Medievidenskab, KU Speciale i 2001 om tillid på og til internettet Næsten Ph.D fra IT-Universitetet om kritiske perspektiver på tillid og HCI (human-computer interaction) Pt. forskningsadjunkt på CBS, CAICT Projekter om usability, user experience, interaktionsdesign, sociale teknologier, sociologisk teori, kulturteori,
 3. 3. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Sprog & tanke ...eller: hvad er det der er så tiltrækkende, så anderledes ved sociale teknologier? Datalogi (og/eller semiotik) 101: Computerens funktionalitet er baseret på et “mekanisk virksomt alfabet” (primært binær kombinatorik) + syntaks + interface Dvs. strukturen (programmeringssproget) afgør hvad computeren kan - hvad den kan bruges til ...men når man tilsætter mennesker og kommunikation, sker der noget andet...
 4. 4. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Sprog & tanke I menneskers sprog opstår strukturen ud af det der siges - dvs. det brugte sprog former den struktur sproget har. Der var sprog før der var struktur. Menneskelig kommunikation foregår ikke ved en formel brug af regler (selvom der er regelmæssigheder), men ved kontekst- afhængig sprogbrug. Meningen i vores kommunikation, det at vi kan forstå hvad vi “siger” til hinanden, er ikke afgjort på forhånd gennem en regel, men gennem brug: “lang” og “kort” er afhængig af øjenene der ser, og de kontekster de er hhv. “lange” og “korte” i.
 5. 5. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Sprog & tanke Ekspert systemer, kunstig intelligens, interaktive chatbots, 5.generations computere... Begrænset success, begrænset brugbarhed i den virkelige verden Overhalet indenom af mennesker og relativt simple systemer der alligevel faciliterer kompleks interaktion Internet, USENET WWW
 6. 6. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Sprog & tanke ...og hvad har det så med Web2.0 at gøre? Web2.0 som en teknologi hvor der ikke er veldefinerede regler på forhånd, men hvor reglerne opstår gennem (menneskelig) brug Det gælder ikke om at følge regler, men at finde regler Fra et fast betydningssystem til aktiv meningsdannelse ...og jeg tror det er derfor de er så appelerende til, blandt andet, en ny generation af refleksive medie(for)brugere
 7. 7. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Fra W1.0 > W2.0 Selvom Web1.0 i udgangspunktet var baseret på kommunikation, var der måske primært tale om overførsel af information - deling af dokumenter, filer, information etc. “Directories” og “portaler” hvor information blev samlet af kyndige hænder og distribueret efter telefonbogs-princippet asynkrone “samtaler” efter opslagstavle princippet chat efter telefonsamtale princippet køb af ydelser efter supermarkedsprincippet
 8. 8. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Google Gode, gamle Google fra 1995 PageRank princippet - kollektiv intelligens gennem en enkel idé og en snedig algoritme - de fleste links ind til en side genererer det mest prominente søgeresultat ...men det var en noget ensom svale Amazon - kollaborativ filtrering, ok ...og meget af USENET, ok ...men det var det, mere eller mindre
 9. 9. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk
 10. 10. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Baggrund: Nettet som platform Rent teknologisk er vi istand til, givet at vi har et styresystem og en browser installeret, at udelukkende bruge nettet til alle vores applikationer Lagring: Google, akamai, .Mac etc. Fotos, musik: flickr, albinogorilla, 23, LastFM etc. Kalender: upcoming, 30Boxes etc. Mail: Gmail, yahoomail etc. Office: googledocs...
 11. 11. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Mere end en platform At have “nettet som platform” gør det muligt at aggregere deltagelse og communities - og viden. Dine billeder på nettet er ikke bare private minder, men aktiver i en debat og en identitetsskabelse (Flickr) Din musik er ikke bare “personlig adspredelse”, men en del af en aktiv deltagelse i et community (LastFM, Pandora) Dine bookmarks er ikke bare en smart måde at huske gode steder på nettet, men en del af en social navigering af viden (del.icio.us)
 12. 12. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk
 13. 13. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk
 14. 14. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk
 15. 15. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Nettet som platform Nettet som platform for identitet, selvfremstilling og “kollektiv intelligens” Vi er ikke bare os selv nærmest (den ensomme website designer), vi er en del af et netværk der er istand til at samle og processere viden
 16. 16. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Navigering af viden Hvordan kan man navigere i de enorme informationsmængder dette indebærer? Hvordan kan man de-centralisere viden, gøre processering (fx. kategorisering) af viden til en social proces? Social navigation Teknologier
 17. 17. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Social navigation Når vi bevæger os gennem en by som vi ikke kender, er vi tilbøjelige til at bevæge os derhen hvor der er andre mennesker Måske endda nogen vi umiddelbart identificerer os med Vi spiser der hvor vi kan se at der er mange andre mennesker, ikke der hvor der er halvtomt Flok-mentalitet Kollektiv, ikke-eksplicit viden Viden gjort tilgængelig gennem handling
 18. 18. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Social navigation Føromtalte del.icio.us gør brug af samme flok-mentalitet Vi forventer at folk vi deler interesse med er til at stole på Og at de kan lære os et eller andet
 19. 19. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Social navigation Strukturen af tags: Taxonomier: centralt formulerede beskrivelser af indhold “Folksonomier”: de-centraliseret processering - brugerne bruger de benævnelser for indhold de finder relevant og brugbar Letter søgning Explorativt potentiale Potential for interessefællesskaber - sociale fællesskaber på baggrund af den måde hvorpå vi benævner indhold på nettet
 20. 20. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk
 21. 21. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Teknologier ...gider vi overhovedet være så aktive, så opsøgende og pokkers intelligente? JA, åbenbart, når det gælder foreksempel blogging eller wikipedia artikler. Tydeligvis er der en lyst og et behov for at deltage i debatter og aktivt forfatte artikler til gavn for andre... NEJ, selvfølgelig ikke, så derfor kan vi få teknologien til at varetage nogle af de processer der gør os smarte XML, RSS, visualisering, mashups,...
 22. 22. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk XML XML (Extensible Markup Language) Hvor HTML (som er basis for de fleste almindelige websites) har elementer der definerer både form og indhold (fx. <b> for bold, eller <i> for kursiv eller <li> for liste), så er form og indhold adskilt i XML opmarkering Det indebærer at indhold ikke er tvunget af nogen form-mæssige krav - indhold fra et website skal ikke formateres efter særlige regler i dokumentets kode
 23. 23. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk XML På den måde kan indhold nemmere udveksles og tilpasses af brugeren Man kan automatisere indhold, så man ikke længere (manuelt) skal ind og lægge ting på nettet Fx. LastFM der bruger et lille plug-in til mp3 spilleren (den på computeren eller den i baglommen) til automatisk at uploade hvilke sange der er blevet spillet. Den derved genererede playliste kan derefter lægges på din blog, din mySpace profil...hvorsomhelst
 24. 24. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk RSS RSS: Really Simple Syndication Baseret på XML Brugeren kan sammensætte sin egen menu af indhold ved at “abonnere” på RSS Feeds. Derefter behøver man ikke længere manuelt at besøge sin favorit blog, sin favorit podcast, sin favorit download kategori på BitTorrent Man syndikerer (selektivt) indhold fra sine informationskilder, og får kun det man har behov for
 25. 25. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Visualisering Gammel human-computer interaction (HCI) viden: vi processerer hurtigt visuel information, forskelle, figur-grund Fx. tag-clouds Igen, del.icio.us: tags
 26. 26. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk
 27. 27. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Mashups Eftersom indhold er opmarkeret med XML, og dermed uden kode der angiver hvordan indhold skal gengives, kan forskellige former for indhold sammenstykkes til mashups Stadig en nicheproduktion, men med mainstream potentiale Fx. kombinationen af et billede på flickr og et geo-tag, dvs. data fra fx. googlemaps om hvor billedet er taget
 28. 28. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk
 29. 29. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk
 30. 30. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Konklusion: Fra læser til deltager Bevægelsen fra læser til deltager var en del af den oprindelige webideologi - alle kunne deltage, for alle kunne (i princippet) lave en webside... Mange gjorde det, med vekslende held: “Det personlige website” var/er ikke værdi-skabende for brugeren/læseren i direkte forstand. Det var/er værdi-skabende for producenten i kraft af fornøjelsen ved selvfremstilling etc.
 31. 31. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk
 32. 32. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Fra læser til deltager Web2.0 lukrerer på et værdi-koncept der er mere ukontrollerbart end “Web1.0”. Værdien er ikke den forudsigelige interaktion mellem læser og website... ...værdien er at opgive kontrollen, at give brugerne mulighed for at gøre nettet til deres eget på nye, uforudsigelige måder Appropriering: WWW er født af demokratiske idealer om deltagelse og flade hierarkier...men det blev anderledes: et traditionelt publikationsmedie Web2.0 lover bod og bedring
 33. 33. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Mod nye horisonter...
 34. 34. Mads Bødker Center for Applied ICT, CBS mb.caict@cbs.dk Tak!

×