Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valismajanduspoliitika

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Valismajanduspoliitika

 1. 1. Ühiskonnaõpetus (12. klass) § 5.8 Välismajanduspoliitika Madli-Maria Naulainen
 2. 2. Välismajanduspoliitika Välismajandustegevuses on kaks suurt valdkonda <ul><ul><li>Väliskaubandus
 3. 3. Rahvusvaheline finantskeskkond </li></ul></ul>
 4. 4. Väliskaubandus Eksport – kodumaiste toodete müük välismaale Import – välismaiste toodete ostmine-müümine kodumaal Sisse ostetakse kaupu, mille tootmine riigis on väga kallis või ebaefektiivne
 5. 5. Väliskaubanduse piirangud <ul><li>Tollimaks – maks imporditavalt ja eksporditavalt kaubalt (import-, eksporttoll)‏; t ollimaksud on riigi jaoks olulised tuluallikad
 6. 6. Kvoot – väliskaubanduse mahuline piirang
 7. 7. Kaitsetoll – vastumeede teise riigi tollimaksule
 8. 8. Mittetollilised piirangud – tootmisstandardid
 9. 9. Tärkava tööstusharu kaitse - r ii gi võimalus kaits ta oma ettevõtlust lühikese aja jooksul konkurentsi eest </li></ul>
 10. 10. Maailma Kaubandus - organisatsioon (WTO)‏ 153 liiget (sh Eesti, liitus nov 1999)‏ Regulreerib riikidevahelist kaubandust, peab kaubandusläbi-rääkimisi Eesmärk saavutada ideaalne kaubanduskord
 11. 11. Tumeroheline - WTO asutajaliikmed (1. jaan. 1995) Heleroheline - WTO liikmed
 12. 12. Rahvusvahelised finantsturud Kaupade liikumise kõrval on oluline kapitali liikumine Kapitalivood ülevatavad maailmas kaubavoogusid mitmeid kordi Kapitali ost ja müük toimub ülemaailmsetel kaubandusturgudel – börsidel (tähtsaimad New York, London, Tokyo)‏
 13. 13. New Yorki börs
 14. 14. Finantsturgude jagunemine <ul><li>Rahaturud </li></ul>kaubeldakse riikide raha ehk valuutaga <ul><li>Finantsturud </li></ul>kaubeldakse ettevõtete ja riikide väärtpaberitega
 15. 15. Väärtpaberite turg Võlakirjad ettevõte laenab raha ja võtab omale kohustuse see intressidega tagasi maksta Aktsiad omandatakse osa ettevõttest ja õigus kaasa rääkida ettevõtte kujundamisel
 16. 16. Rahvusvaheline valuutafond (IMF)‏ Asutati aastal 1944 186 liikmesriiki Eesti liitus 1992 Põhieesmärgiks on tagada rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsus
 17. 17. IMF eesmärgid ja ülesanded <ul><li>Tagada jätkusuutlik ja stabiilne majanduskasv ning finantskriiside ärahoidmine
 18. 18. Aitab riike rahaliselt ajutiste maksebilansiprobleemide ilmnemisel, et vältida likviidsuskriisi
 19. 19. Toetab riike majanduspoliitika planeerimise ja rakendamise osas, tehniline abi
 20. 20. soodustab rahvusvahelist rahanduskoostööd
 21. 21. Teostab järelvalvet riikide majanduspoliitikas </li></ul>
 22. 22. Kasutatud allikad <ul><li>1. slaid - http://www.icis.com/blogs/asian-chemical-connections/commodity-trading.jpg
 23. 23. 5. slaid - http://www.sqca.gov.bt/wto.jpg ,
 24. 24. 6. slaid - http://interkulti.eu/Junglelaw/images/stories/wto.gif http://en.wikipedia.org/wiki/File:WTO_members.svg
 25. 25. 8. slaid - http://img.timeinc.net/time/daily/2009/0903/nyse_0327.jpg
 26. 26. 11. slaid - http://en.wikipedia.org/wiki/File:International_Monetary_Fund_logo.svg </li></ul>

×