Tööturg ja tööhõive

12,205 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
121
Actions
Shares
0
Downloads
137
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tööturg ja tööhõive

 1. 1. Ühiskonnaõpetus (12. klass) § 5.5 Tööturg ja tööhõive Madli-Maria Naulainen
 2. 2. Tööturg <ul><li>Tööturg on turg </li><ul><li>kus inimene müüb oma tööjõudu
 3. 3. tööandja ostab töötaja tööd, makstes selle eest palka </li></ul><li>Tööandja on enamasti ettevõtja
 4. 4. Kohalike omavalitsuste ja avaliku sektori tööandja on riik
 5. 5. Tööturu erinevad osapooled on </li><ul><li>Töötaja, tööandja, riik </li></ul></ul>
 6. 7. Erinevate osapoolte huvid <ul><li>Tööandja on huvitatud võimalikult suure kasumi teenimisest ja tööjõukulude ohjamisest
 7. 8. Töötaja on huvitatud võimalikult kõrgest palganubrist ja headest töötingimustest
 8. 9. Valitsuse huvi on kõigi kodanike hõivatus ja edukas toimetulek </li></ul>
 9. 10. Tööealine elanikkond 15-74a Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud inimesed, kes soovivad töötada ja on selleks ka võimelised (töötajad ja töötud)‏ Majanduslikult passiivne rahvastik ehk mitteaktiivne rahvastik ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised (koduperenaised, tudengid, töövõimetud)‏
 10. 11. Tööjõud Töötajad ehk hõivatud <ul><ul><li>palgatöölised, ettevõtjad, vabakutselised, kes saavad oma töö eest tasu
 11. 12. ka inimesed, kes töötavad perefirmas või talus otsest palka saamata
 12. 13. inimesed, kes viibivad ajutiselt töölt eemal, nt haiguslehel või sõjaväes või lapsepuhkusel </li></ul></ul>Töötud <ul><ul><li>tahavad ja on võimelised tööd tegema, aga ei leia tööd
 13. 14. siia ei kuulu lapsed, pensionärid, koduperenaised, kes on valinud selle, et ei taha tööga tegeleda </li></ul></ul>
 14. 15. Aktiivne rahvastik Töötaja on isik, kes teeb tööd ja saab selle eest tasu, 3 liiki: <ul><li>Palgatöötajad, kellele makstakse töö eest palka, kes töötavad töölepingu alusel või on valitud ametites
 15. 16. Ettevõtjad, kes maksavad ise endale palka
 16. 17. Vabakutselised, kes saavad honorare, esinemistasusid jne </li></ul>Töötu on inimene, kes soovib ja on võimeline tööd tegema, kuid ei leia tööd <ul><li>Töötegemise soovi näitab see, kui inimene otsib tööd, nt registreerib ennast tööametis selleks, et töötu abiraha saada või vastab ajalehtede kuulutustele
 17. 18. Ta peab olema võimeline tööd tegema, peab olema füüsiliselt ja vaimselt nii terve, et saaks tööd teha. </li></ul>
 18. 19. Tööpuudus Töötus ehk tööpuudus on töötute osatähtsus tööjõus <ul><ul><li>Tööpuudus on tihedalt seotud inimese oskuste ja haridusega (hariduspoliitika tähtis roll)‏
 19. 20. Struktuurne tööpuudus - olukord, kus tööotsijate kvalifikatsioon ei vasta pakutava töö nõudmistele (puudus oskustöölistest)‏
 20. 21. Töötus ja tööjõupuudus käivad käsikäes </li></ul></ul>Majanduspoliitika üks peamisi eesmärke on täistööhõive – olukord, kus kõik, kes tahavad töötada, seda ka teha saavad (reaalselt on olematu)
 21. 22. Registreeritud töötud 2001-2009
 22. 23. Tööpuuduse mõju riigile Töötuks jäädes langeb elatustase oluliselt <ul><li>Majanduslik kahju </li><ul><li>töötute poolt tootmata jäänud toodang
 23. 24. rakendamata ressursid on raiskamine </li></ul><li>Sotsiaalne kahju </li><ul><li>lühiajaline tööpuudus vs pikaajaline tööpuudus
 24. 25. pikaajaline tööpuudus muudab inimeste harjumusi, kaovad senised oskused, psüühika kannatab; tekib soodne pinnas kuritegevusele jne </li></ul></ul>
 25. 27. Riigi kulutused tööpuudusel Tööpuuduse puhul riigi kulutused kasvavad <ul><ul><li>töötu abiraha, muud toetused
 26. 28. kaotatakse maksutulu, mida riik saaks
 27. 29. sotsiaal- ja tulumaks, sest inimesed ei teeni raha
 28. 30. väheneb tarbimine, jääb saamata aktsiis </li></ul></ul>Seega on tööpuuduse vähendamine riigi huvides
 29. 32. Hõivepoliitika Passiivne tööturupoliitika (riik tegeleb tööpuuduse tagajärgede leevendamisega)‏ <ul><li>töötu abiraha 1-1,5a
 30. 33. töötuskindlustus </li></ul><ul><ul><li>vt lisaks Töötukassa (http://www.tta.ee/) </li></ul></ul>Aktiivne tööturupoliitika (riik tegeleb tööpuuduse ennetamisega)‏ <ul><li>uute töökohtade loomine
 31. 34. ümberõppevõimaluste pakkumine </li></ul>
 32. 35. Majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 Kavas on jätkuva majandusarengu tagamiseks välja toodud neli Eesti valitsuse peamist väljakutset: <ul><li>ettevõtete vajadusele vastava hariduse arendamine ja töösuhete moderniseerimine tööturu turvalise paindlikkuse suurendamiseks
 33. 36. teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine ning selle suunamine senisest enam ettevõtlust toetavaks
 34. 37. ettevõtete uuenduslikkust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet toetava majandus- ja investeerimiskeskkonna arendamine
 35. 38. energeetika keskkonnasäästlikkusse suurendamine tagades samal ajal energia varustuskindluse ja energeetikasektori konkurentsivõime </li></ul>
 36. 39. Majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 Kava hõlmab endas 9 eesmärki: <ul><li>Stabiilse makromajandusliku keskkonna tagamine
 37. 40. Majanduse arengut toetava maksusüsteemi kujundamine
 38. 41. Fiskaalpoliitika pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine
 39. 42. Teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine
 40. 43. Ettevõtete tootlikkuse ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine </li></ul>
 41. 44. <ul><li>Ettevõtlust ja ettevõtlikkust soosiva keskkonna arendamine
 42. 45. Energia varustuskindluse tagamine ja keskkonnasõbraliku energeetika arendamine
 43. 46. Tööjõu oskuste tõstmine
 44. 47. Tööturu paindlikkuse suurendamine ja tööelu kvaliteedi parandamine </li></ul>
 45. 48. Reisisaatjate koolitus Foto: Liis Treiman
 46. 49. Pealinna tööhõive probleemide lahendused <ul><li>Tallinn pakkus töötutele bussis reisisaatja ametit, mis on pälvinud suure kriitika
 47. 50. Kokku on praegu tööl 295 bussisõidul abistavat endist töötut, kohti on 540 tarvis
 48. 51. Jaanuari alguses on lõpetanud TAK lepingu 95 reisisaatjaga, kellest 42 ei tulnud tööga toime
 49. 52. Kõik saavad Eesti miinimupalka, mis on 4350 krooni, lisaks 100 kr piletimüügi eest
 50. 53. Uus plaan on lumekoristustel rakendamine </li></ul>
 51. 54. Euroopa Liidu hõivepoliitika Neli sammast <ul><li>uus ettevõtluskultuur
 52. 55. töölerakendamise uus kultuur
 53. 56. uuendustega kohandumise uus kultuur
 54. 57. võrdsete võimaluste uus kultuur </li></ul>
 55. 58. Kasutatud allikad <ul><li>Natalia Sidorova – Tööturg ja töösuhted http://www.slideshare.net/NataliSi/tturg-ja-tsuhted-presentation
 56. 59. Riigikantselei - Majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 http://www.riigikantselei.ee/?id=73361
 57. 60. TAK on lõpetanud lepingu 95 reisisaatjaga http://www.e24.ee/?id=208351
 58. 61. 1. slaid - http://www.abhijitkar.com/.a/6a01116865fdfa970c0120a72c9ed6970b-800wi
 59. 62. 3. slaid - http://www.keltonresearch.com/flash/work-market.jpg
 60. 63. 11. slaid - http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Business/images/homeless-people.jpg
 61. 64. 13. slaid - http://itnurk.com/files/upload/urod/2009/06/1245405287-560_01.jpg
 62. 65. 18. slaid - http://f.postimees.ee/f/2010/01/06/292462t55hfda5.jpg </li></ul>

×