Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Diktatuurid kahe maailmasõja vahel – Itaalia ja Saksamaa Ajalugu – 12 klass Madli-Maria Naulainen
Suund diktatuuridele <ul><li>Demokraatia langes kriisi </li></ul><ul><li>Oodati diktatuuri, mis viiks riigi majanduslikule...
Diktatuuride tekkepõhjused <ul><li>Kergesti manipuleeritavate rahvahulkade kaasamine poliitikasse </li></ul><ul><li>Pettu...
Autoritaarne vs totalitaarne riik <ul><li>Võim on koondatud ühele isikule või väiksele rühmale </li></ul><ul><li>Erakondad...
Fašistlik diktatuur Itaalias <ul><li>Itaalia kandis I MS raskeid kaotusi </li></ul><ul><li>Rahvas oli pettunud Pariisi kon...
Fašistlik liikumine <ul><li>Kommunistidele astus Itaalias vastu töötuid koondanud fašistide liikumine </li></ul><ul><li>Li...
Benito Mussolini 1883-1945 <ul><li>Sündis sepa peres </li></ul><ul><li>Lapsepõlv möödus vaesuses </li></ul><ul><li>Ei saan...
Benito Mussolini 1883-1945 <ul><li>I MS ajal heideti Mussolini sotsialistide parteist välja </li></ul><ul><li>Sõja ajal ol...
Fašismi võidukäik Itaalias <ul><li>1921a valimistel olid fašistid edukad, kuid enamust ei saavutatud </li></ul><ul><li>192...
Fašismi võidukäik Itaalias <ul><li>Majandus võeti riigi kontrolli alla </li></ul><ul><li>Riik organiseeriti kutsekogude ja...
 
 
Fašism Itaalias <ul><li>Kuigi väljaspoolt paistis Mussolini Itaalia 1930datel väga muljetavaldav, siis tegelikkuses ei suu...
 
Natsionalism Saksamaal <ul><li>Peale sõda hakkasid rahulolematud koonduma Natsionaalsotsialistlikku Saksa Töölisparteisse...
 
Adolf Hitler 1889-1945 <ul><li>Hitler hoidis oma päritolu suures saladuses </li></ul><ul><li>Häbenes oma väikekodanlikku p...
Adolf Hitler 1889-1945 <ul><li>Sündis tolliametniku peres neljanda lapsena kuuest </li></ul><ul><li>Hitleri ema oli tema i...
Adolf Hitler 1889-1945 <ul><li>Hitler oli tujukas </li></ul><ul><li>Koolis püüdlik, aga aeglane, kool jäi pooleli </li></u...
 
“ Mein Kampf” – “Minu võitlus” <ul><li>Ennustas Saksamaale suurt tulevikku </li></ul><ul><li>Tühistada tuli Versailles’ ra...
 
Natside võimuletulek <ul><li>Olukord pöörati oma kasuks majanduskriisi ajal, kui kommunistid üritasid vägivaldselt võimu h...
Natside võimuletulek <ul><li>Esialgne demokraatlikkuse piirides valitsemine asendus peagi ainuvalitsusega </li></ul><ul><...
Hitleri Saksamaa <ul><li>Demokraatlikud institutsioonid keelati, kehtis ainuparteisüsteem </li></ul><ul><li>Riigiorganid a...
Hitleri Saksamaa <ul><li>Riigis toimuvat kontrollis julgeolekuamet ja füürerile alluvad relvastatud rühmitused </li></ul><...
 
Hitleri Saksamaa <ul><li>Eesmärgiks oli Saksamaa kiire taasrelvastamine ning Versailles’ lepingust loobumine </li></ul><ul...
 
Autoritaarsed riigid <ul><li>Albaania (1924) </li></ul><ul><li>Portugal (1926) </li></ul><ul><li>Poola (1926) </li></ul><u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Diktatuurid

12,512 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance

Diktatuurid

 1. 1. Diktatuurid kahe maailmasõja vahel – Itaalia ja Saksamaa Ajalugu – 12 klass Madli-Maria Naulainen
 2. 2. Suund diktatuuridele <ul><li>Demokraatia langes kriisi </li></ul><ul><li>Oodati diktatuuri, mis viiks riigi majanduslikule õitsengule </li></ul><ul><li>Kommunismis oli oluline töölisklass, tahaplaanile jäi kodanlus </li></ul><ul><li>Natsionalism ja fašism rõhus rahvuse ühtsusele, vaenlaseks olid rahvuse reeturid, teised rahvad ja kommunistid </li></ul>
 3. 3. Diktatuuride tekkepõhjused <ul><li>Kergesti manipuleeritavate rahvahulkade kaasamine poliitikasse </li></ul><ul><li>Pettumine Versailles’ süsteemis, seda peeti ülekohtuseks </li></ul><ul><li>Pettumine demokraatias, ebastabiilsus </li></ul><ul><li>Majanduslikud raskused </li></ul><ul><li>Diktaatorid oskasid lubada just vajatavat </li></ul>
 4. 4. Autoritaarne vs totalitaarne riik <ul><li>Võim on koondatud ühele isikule või väiksele rühmale </li></ul><ul><li>Erakondade tegevus on piiratud või puudub </li></ul><ul><li>Rahval puudub võimalus oma juhtide otsuseid mõjutada </li></ul><ul><li>Konservatiivsed väärtused, vägivalda ei propageerita </li></ul><ul><li>Võim on koondatud ühele juhile ja tema sõltlastele </li></ul><ul><li>Kontrollitakse inimeste elu (mõtteavaldused, teod jm valdkonnad) </li></ul><ul><li>Valitseb hirmuvalitsus </li></ul><ul><ul><li>inimõiguseid rikutakse </li></ul></ul><ul><ul><li>kõrgeimaks seaduseks on diktaatori suva </li></ul></ul><ul><li>Nt Hitler ja Stalin </li></ul>
 5. 5. Fašistlik diktatuur Itaalias <ul><li>Itaalia kandis I MS raskeid kaotusi </li></ul><ul><li>Rahvas oli pettunud Pariisi konverentsi tulemustes, kus ei tunnustatud Itaalia panust sõjas </li></ul><ul><li>Riigis olid majanduslikud raskused, tööpuudus </li></ul><ul><li>Olukorda kasutasid ära kommunistid, kes viisid Itaalia veel raskemasse olukorda </li></ul>
 6. 6. Fašistlik liikumine <ul><li>Kommunistidele astus Itaalias vastu töötuid koondanud fašistide liikumine </li></ul><ul><li>Liikumise juhiks oli BENITO MUSSOLINI </li></ul><ul><ul><li>lubas taastada korra riigis </li></ul></ul><ul><ul><li>lubas taastada Itaalia võimsuse </li></ul></ul><ul><li>Oluliseks peeti rahva kui terviku heaolu </li></ul><ul><li>Üksikisiku roll oli tähtsusetu </li></ul><ul><li>Klassihuvid allutati rahvuse huvidele </li></ul>
 7. 7. Benito Mussolini 1883-1945 <ul><li>Sündis sepa peres </li></ul><ul><li>Lapsepõlv möödus vaesuses </li></ul><ul><li>Ei saanud omandada head haridust </li></ul><ul><li>Õppis ja õpetas kirikukoolis </li></ul><ul><li>20. saj algul sai temast sotsialistide ajakirjanik </li></ul>
 8. 8. Benito Mussolini 1883-1945 <ul><li>I MS ajal heideti Mussolini sotsialistide parteist välja </li></ul><ul><li>Sõja ajal oli sõdurina rindel </li></ul><ul><li>1919 asutas vasakpoolsete vastu suunatud sõjaveteranide võitlusliidu, mis 1921 kuulutati Rahvuslikuks Fašistlikuks Parteiks </li></ul>
 9. 9. Fašismi võidukäik Itaalias <ul><li>1921a valimistel olid fašistid edukad, kuid enamust ei saavutatud </li></ul><ul><li>1922 määrati Mussolini peaministriks </li></ul><ul><li>Mõne aastaga likvideeriti demokraatia </li></ul><ul><li>1925 kehtestati Itaalias üheparteisüsteem </li></ul><ul><ul><li>Mussolinile anti seadustega piiramatu võim </li></ul></ul><ul><ul><li>poliitiline opositsioon suruti alla (salapolitsei), rajati koonduslaagrid </li></ul></ul><ul><li>Ulatuslik terror Itaalias siiski õnneks puudus </li></ul>
 10. 10. Fašismi võidukäik Itaalias <ul><li>Majandus võeti riigi kontrolli alla </li></ul><ul><li>Riik organiseeriti kutsekogude ja korporatsioonide kaudu – need hoidsid ära streigid ja tööseisakud </li></ul><ul><li>Mussolinile tagas edu intensiivne riiklik propaganda, mis rõhus riigi vägevusele (suutis petta isegi lääne vaatlejaid) </li></ul>
 11. 13. Fašism Itaalias <ul><li>Kuigi väljaspoolt paistis Mussolini Itaalia 1930datel väga muljetavaldav, siis tegelikkuses ei suutnud Mussolini Itaaliat selle kehvas olukorras aidata: </li></ul><ul><ul><li>majanduskasv oli väga madal </li></ul></ul><ul><ul><li>agressiivne välispoliitika ammendas Itaalia vähesed ressursid lõplikult </li></ul></ul>
 12. 15. Natsionalism Saksamaal <ul><li>Peale sõda hakkasid rahulolematud koonduma Natsionaalsotsialistlikku Saksa Töölisparteisse , mille juhiks oli Adolf Hitler </li></ul><ul><li>Peale võimuhaaramiskatset Münchenis suruti mässukatse maha ja Hitler määrati vangi – kirjutas teose “Mein Kampf” </li></ul>
 13. 17. Adolf Hitler 1889-1945 <ul><li>Hitler hoidis oma päritolu suures saladuses </li></ul><ul><li>Häbenes oma väikekodanlikku päritolu </li></ul>
 14. 18. Adolf Hitler 1889-1945 <ul><li>Sündis tolliametniku peres neljanda lapsena kuuest </li></ul><ul><li>Hitleri ema oli tema isa sugulane </li></ul><ul><li>Hitler oli oma emasse kiindunud, isa kirjeldab ta türannina </li></ul>
 15. 19. Adolf Hitler 1889-1945 <ul><li>Hitler oli tujukas </li></ul><ul><li>Koolis püüdlik, aga aeglane, kool jäi pooleli </li></ul><ul><li>Hitler tahtis saada kunstnikuks </li></ul><ul><li>Peale isa surma elas pensionist ja ema toel </li></ul>
 16. 21. “ Mein Kampf” – “Minu võitlus” <ul><li>Ennustas Saksamaale suurt tulevikku </li></ul><ul><li>Tühistada tuli Versailles’ rahu jm lepingud </li></ul><ul><li>Tuli laiendada sakslaste territooriumi </li></ul><ul><li>Uus kord pidi kõrvaldama demokraatia, kommunismi, juutluse jm tegurid </li></ul><ul><li>Aaria rass kuulutati teistest ülemaks, selle puhtuse säilitamine sai eesmärgiks </li></ul><ul><li>Esialgu jäi suurem toetus siiski saavutamata </li></ul>
 17. 23. Natside võimuletulek <ul><li>Olukord pöörati oma kasuks majanduskriisi ajal, kui kommunistid üritasid vägivaldselt võimu haarata </li></ul><ul><li>“ punane katk” peatati “pruuni katkuga” </li></ul><ul><li>Natsionalistide partei muutus ülipopulaarseks </li></ul><ul><li>1932 said nad Riigipäeva suurimaks saadikuterühmaks </li></ul><ul><li>1933 lasi Hitler end kantsleriks nimetada </li></ul>
 18. 24. Natside võimuletulek <ul><li>Esialgne demokraatlikkuse piirides valitsemine asendus peagi ainuvalitsusega </li></ul><ul><li>Demokraatlikke vabadusi hakati piirama </li></ul><ul><li>Terrori ja hirmuvalitsusega saavutati parteile absoluutne enamus </li></ul><ul><li>1933 võeti vastu seadus, millega parlament loobus võimust, Hitler sai erakorralised volitused, temast sai Saksamaa diktaator </li></ul>
 19. 25. Hitleri Saksamaa <ul><li>Demokraatlikud institutsioonid keelati, kehtis ainuparteisüsteem </li></ul><ul><li>Riigiorganid asendati keskvõimu juhtidega </li></ul><ul><li>Majandus võeti riigi kontrolli alla – kehtestati nelja-aasta plaanid </li></ul><ul><li>Riigi ülesanne oli rassilise puhtuse tagamine (eraelu kontrollivad seadused) </li></ul><ul><li>Algas juutide tagakiusamine, piirati õigusi </li></ul>
 20. 26. Hitleri Saksamaa <ul><li>Riigis toimuvat kontrollis julgeolekuamet ja füürerile alluvad relvastatud rühmitused </li></ul><ul><li>Võimu tugisambaks oli SS (Schutzstaffel) – kaitsemalev, mida juhtis Heinrich Himmler </li></ul><ul><li>SS’ile allus riiklik salapolitsei Gestapo </li></ul><ul><li>Teisitimõtlejaid jälitati, arreteeriti, paigutati koonduslaagritesse </li></ul>
 21. 28. Hitleri Saksamaa <ul><li>Eesmärgiks oli Saksamaa kiire taasrelvastamine ning Versailles’ lepingust loobumine </li></ul><ul><li>Ehitati uusi sõjatehaseid, rajati teid </li></ul><ul><li>Selle tulemusena õnnestus tööpuudus likvideerida, elatustase tõusis </li></ul><ul><li>Selline majanduse kasv oli ajutine, vaja oli võidukat sõda </li></ul>
 22. 30. Autoritaarsed riigid <ul><li>Albaania (1924) </li></ul><ul><li>Portugal (1926) </li></ul><ul><li>Poola (1926) </li></ul><ul><li>Leedu (1926) </li></ul><ul><li>Majanduskriisijärgselt </li></ul><ul><li>Austria (1932) </li></ul><ul><li>Läti (1934) </li></ul><ul><li>Eesti (1935) </li></ul><ul><li>Bulgaaria (1935) </li></ul><ul><li>Kreeka (1936) </li></ul><ul><li>Rumeenia (1938) </li></ul>

×