Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vi kan internetmarknadsföring - WSI WebAnalys

574 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vi kan internetmarknadsföring - WSI WebAnalys

  1. 1. VI HJÄLPER ER MED INTERNETMARKNADSFÖRINGVI KAN INTERNETMARKNADSFÖRINGVarför anlita en konsult inom internetmarknadsföring för er verksamhet på nätet?Marknadsföring på internet är något vi dagligen arbetar med – det är något vi kan.För dig som företagare, som är verksam inom andra branscher, är det omöjligt attkunna allt det som innebär internetmarknadsföring. Man ska ha fokus på sådantman är bra på, t.ex. ska revisorn sköta bokföringen, advokaten upprätta avtal,reklambyrån utforma utskick och trycksaker m.m.Förutsättningar förändras hela tiden och utvecklingen går väldigt fort, framför alltdå det gäller internet. Sökmotorerna ändrar sina algoritmer och hela tidenkommer nya tjänster, samt olika sätt att marknadsföra sig på. Låt oss som är bra pådetta, och hela tiden följer utvecklingen på internet, ta hand om din internet-marknadsföring åt företaget.Vi har här satt ihop lite läsvärd text om vad vi kan hjälpa er med, gällande marknadsföring på internet.Vi kan internetmarknadsföring och vet hur vi ska nå era mål kostnadseffektivt. Att ta kontakt med oss kostar inget.NÅ MÅLGRUPPER OCH ÖKA FÖRETAGETS INTÄKTER Konsumenter och företag vänder sig allt oftare till internet som den första informa- tionskällan under köpprocessen. Om de inte kan hitta ert företag online, kommer de definitivt att hitta era konkurrenter. Därför är det mycket viktigt att idag synas och marknadsföra sig på internet på olika sätt.Vi hjälper er att göra välgrundade förbättringar, leda riktad trafik, öka antalet omvandlingar och intäkter.FÖRBÄTTRA ER LÖNSAMHET MED RÄTT LÖSNINGARVår roll som internet- och marknadsföringskonsult är att hjälpa ert företag att förstå den stora vinstpotentialen avinternet. Den potentialen går långt längre än att bara sälja produkter och tjänster online. Hos WSI har vi ett brettsortiment av specialverktyg, och kan därför erbjuda er ett stort antal prisvärda marknadsföringslösningar på internet– skräddarsytt för ert företag. Vi kan t.ex. göra en webbanalys på er hemsida och få fram de förbättringar ni behövergöra, för att synas på internet och hos sökmotorerna. MINSKA ERA KOSTNADER FÖR ER VERKSAMHET ÖKA ER LÖNSAMHET AUTOMATISERA ERA PROCESSERVar inte nöjd med er strategi hittills på internet – allt kan förbättras. Vi har kunnandet och verktygen som behövs föratt öka lönsamheten ytterligare för ert företag. Internet utvecklas och vi följer med i utvecklingen och uppdaterar osshela tiden kontinuerligt.Med vårt breda globala kontaktnät har vi resurser som behövs för att möta framtiden på internet. Det ger trygghet. WSI WebAnalys | Drottninggatan 46, 803 10 Gävle | Stationsgatan 4, 195 40 Märsta | Tel. +46 (0)70-276 26 88, +46 (0)72-325 78 22 www.wsiwebanalys.se | info@wsiwebanalys.se
  2. 2. VI HJÄLPER ER MED INTERNETMARKNADSFÖRINGNI KAN INTE SÄLJA ERA PRODUKTER/TJÄNSTER OM KUNDERNA INTE HITTAR ER Exakt så är det faktiskt; syns ni inte – finns ni inte! Konkurrensen om synlighet bland placeringarna i toppen hos sökmotorerna är hård. Möjligheten att man skall kunna hitta ert företag online på ett lätt sätt beror på er plats hos de största sökmotorerna på internet, d.v.s. Google, Yahoo och Bing. Exempelvis kan vår webbanalys av er hemsida hjälpa er att till fullo förstå er nuvarande plats hos dessa sökmotorer, och vad ni kan göra för att förbättra er position.Att ha en plats i toppen av de stora sökmotorerna kan vara mer effektivt än någon annan annonsering ni någonsingjort för ert företag. Vi ser till att ni klättrar till toppen.HEMSIDOR & MEDIANär ni arbetar tillsammans med oss fastställer vi era affärsbehov, sedan byggs en hemsida för att endast inkludera dekomponenter som passar ert företag. Ni betalar endast för de moduler som ni verkligen behöver, inte för en ”en-hemsida-som-passar-alla”-lösning (som verkligen inte stämmer).Bäst av allt; vår mjukvara för hemsidor är enkel att använda och uppehålla. Vi förklarar hur er hemsida fungerar, ochhur varje komponent är en fördel för ert företag. Ändringar kan göras vid behov, ni bestämmer exakt vad som är braför just ert företag.En väl designad hemsida är ytterst viktigt för att stärka ert varumärke och er image; genom att t.ex. göra att småföretag ser större ut, etablera kundrelationer och förstärka kundernas köpvillighet. Oavsett om ni är en grossist som villha en onlinekatalog, har en servicerelaterad affärsverksamhet och vill förklara fördelarna med era tjänster, eller endetaljhandlare som letar nya vinstkanaler. Vi kan leverera den rätta kostnadseffektiva lösningen och kampanjen för attnå er målgrupp online.När er hemsida sedan finns på nätet är det hög tid för att börja bygga trafik för er målgrupp till sidan, det är nästa stegi vår ABC av framgångsrik marknadsföring på internet. Då bör man använda sig av en bra strategi för internetmarknads-föring som bl.a. kan innefatta annonsering online och sökmotoroptimering.Hemsidor, sökmotoroptimering och sponsrade länkar är något vi kan och arbetar med dagligen. Vi vet hur man gör.VIKTIGT MED BRA SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)Vi optimerar för den målgrupp som kunden har och/eller för nya mål-grupper. Även för en redan optimerad webbplats är sökoptimering enlångsiktig marknadsföringsstrategi, och görs därför löpande under enlängre tid; minst 6 månader (12 månader för sökord med högkonkurrens).Processen innebär att vi strategiskt placerar sökord i exempelvis titel,rubriker, meta- och keywordstaggar samt länkar inom hemsidan m.m.Sökorden implementeras kontinuerligt månadsvis, och vi bedömer varsökorden ska placeras för att ge bäst resultat. Vi går även igenomtexter, textvolym, textrelevans och inkommande länkar samt bilder.Titel, innehåll och hemsidans URL rankar Google högst på en webbplats. Vi ser till att få allt på plats, på rätt sätt. WSI WebAnalys | Drottninggatan 46, 803 10 Gävle | Stationsgatan 4, 195 40 Märsta | Tel. +46 (0)70-276 26 88, +46 (0)72-325 78 22 www.wsiwebanalys.se | info@wsiwebanalys.se
  3. 3. VI HJÄLPER ER MED INTERNETMARKNADSFÖRINGANNONSERING ONLINE MED SPONSRADE LÄNKAR (PPC) Vi utformar även PPC-annonser (Pay Per Click). PPC är internetannonsering, d.v.s. marknadsföring på internet med sponsrade länkar. Det innebär att ni endast betalar för varje klick på er annons hos Google. Liknande PPC-annonser kan även användas hos t.ex. Facebook. Att använda sig av PPC på rätt sätt är både kostnadseffektivt och ger bra resultat.Sponsrade länkar (PPC) och sökmotoroptimering är tillsammans verktyg som genererar både besökare och intäkter.Vi hjälper er att utforma kostnadseffektiva annonser med rätt sökord.SKAFFA EN LANDNINGSSIDA FÖR OPTIMERINGDet är även viktigt att utforma en landningssida (s.k.landing-page) som optimeras enbart för PPC. En eller fleraland-ningssidor kan vara idé för att öka trafiken tillhemsidan,så att bästa resultat uppnås.En landningssida är en sida som är optimerad för försäljning,samla in information (t.ex. emailadresser) eller för att skickatrafik vidare till en annan webbplats.Landningssidor kan på ett enkelt sätt samla in emailadresser till din potentiella kunddatabas. Vi bygger sidorna påbästa optimerade sätt.IMPLEMENTERA GOOGLE ANALYTICS PÅ HEMSIDANGoogle Analytics är ett webbanalysverktyg för företag som ger omfattande information om företagets webbtrafik ochmarknadsföringssatsningar. Google Analytics används när man vill ta reda på vilken onlinemarknadsföring som är mestekonomisk och se hur besökarna samverkar med webbplatsen. Med hjälp av ett Analytics-konto tar vi fram underlag för att kunna formulera mer välinriktade annonser, stärka företagets marknadsföringssatsningar och se till att er webbplats leder till fler omvandlingar. Uppföljning med Analytics rekommenderas. Vill ni kunna locka mer trafik till er hemsida, kan man med detta verktyg omvandla fler besökare till kunder.Med Google Analytics ser vi till att antalet omvandlingar ökar för ert företag. Svårt och krångligt? Inte för oss. WSI WebAnalys | Drottninggatan 46, 803 10 Gävle | Stationsgatan 4, 195 40 Märsta | Tel. +46 (0)70-276 26 88, +46 (0)72-325 78 22 www.wsiwebanalys.se | info@wsiwebanalys.se
  4. 4. VI HJÄLPER ER MED INTERNETMARKNADSFÖRINGSYNLIGHET I SOCIALA MEDIERSMO är en förkortning för Social Media Optimization, översatt kan man kalla det social media optimering. Ni harantagligen hört om sociala medier som t.ex. Facebook, Twitter och YouTube m.m.Det är ett faktum att många företag har ännu inte upptäckt vilka möjligheter som finns, när det gäller att kommuniceramed sina kunder genom dessa sociala medier och sociala nätverk. Via t.ex. Facebook, Twitter och YouTube kan nibygga ert varumärke mycket starkare. Marknadsföring i sociala medier är viktigt för företag idag.Det är en fördel att lägga till sociala medier och sociala nätverk i er marknadsföringsstrategi, samtidigt som ni stärkerert varumärke kommer ni också att få fler besökare till er hemsida. Med fler besökare ökar också intäkterna.Vi kan hjälpa er med:  Företagssida på Facebook  Företagssida på Twitter  Företagssida på YouTube  Rådgivning om LinkedIn affärsnätverk  Bloggar  Strategi/val av social media/policySkapa en social dialog med dina kunder redan idag via sociala medier, vi skapar gärna den dialogen åt er.HUR BRA MÅR ER HEMSIDA EGENTLIGEN?  Fungerar er hemsida på ett bra sätt för ert företag?  Har ni uppdaterat er hemsida nyligen?  Har ni gjort en konkurrentanalys av er hemsida? Om ni har svarat "nej" på någon av dessa frågor ovan, är det absolut en bra idé att vi gör en webbanalys av er hemsida.VI ERBJUDER EN KOSTNADSFRI WEBANALYSLåt oss börja samarbetet med en kostnadsfri webbanalys av er hemsida – utan förbehåll. En webbanalys innebär att vikan presentera en bild av hur er hemsida är positionerad gentemot andra företag, inom er industri på internet.Vi skickar webbanalysrapporten via email i PDF-format. En webbanalys kan ge svar på en del intressant information:  Ert företags nuvarande plats hos de största sökmotorerna jämfört med era konkurrenter  En noggrann överblick över viktigt innehåll på er hemsida som eventuellt hindrar ert företags förmåga att attrahera och omvända besökare till kunder  I webbanalysen ger vi även vissa rekommendationer på vad ni kan göra för att förbättra er konkurrenskraft på internet WSI WebAnalys | Drottninggatan 46, 803 10 Gävle | Stationsgatan 4, 195 40 Märsta | Tel. +46 (0)70-276 26 88, +46 (0)72-325 78 22 www.wsiwebanalys.se | info@wsiwebanalys.se
  5. 5. VI HJÄLPER ER MED INTERNETMARKNADSFÖRINGFöljande ingår i vår kostnadsfria webbanalys som vi gör på hemsidan: Vad som erbjuds tjänst/produkt Inkommande länkar Befintliga sökord på startsidan (= indexsidan) Interna länkar och externa länkar Hur relevant är titeln på startsidan Google Maps H1 på startsidan Internetmarknadsföring – nuvarande Meta description på startsidan strategier Antal indexerade sidor Info om eventuella PPC-annonser Textvolym och textrelevans Info om 2-3 konkurrenter gällande 1 sökord Alt-tags Vår bedömning/kommentarer om webb- Sitemap platsen Overall pagerank Om sökmotoroptimering finns – eller vad som bör göras m.m.Beställ en gratis webbanalys av oss redan idag. Ni har inget att förlora, tvärtom. Ni vill väl att hemsidan ska må bra?UTÖKAD WEBBANALYSVi erbjuder även en utökad webbanalys (till fast pris) som bl.a. innehåller enbredare konkurrentanalys, där analyserar vi fem utvalda konkurrentersinternetstrategier:  Plats hos Google på specifikt sökord  Om konkurrenterna finns på sociala medier (Facebook)  Konkurrenternas SEO-strategi  Konkurrenters sökord och PPC-annonser  Sökordsanalys för konkurrenterNi vill väl veta vad era konkurrenter gör för att synas på internet?Vi vet vad konkurrenterna gör för att vara synliga.EMAILMARKNADSFÖRING Varför inte låta email ingå i er marknadsföring? Det finns många skäl till att använda sig av email som kommunikationskanal. Ni kan t.ex. förbättra er kundservice, låta era kunder få veta när ni har en särskild kampanj, event eller annat. Framför allt kan ni skicka nyhetsbrev. Ni kan också lägga in länkar, bilder m.m. i ert utskick eller nyhetsbrev.Tillsammans med oss kan ni lägga upp en strategi för hur ofta nyhetsbrevet ska skickas ut, till vilka, vad det skainnehålla, samt om ni vill att läsaren ska läsa vidare på er hemsida eller annat.Marknadsföring via email är oerhört kostnadseffektivt jämfört med all annan marknadsföring. Vi kan berätta mer WSI WebAnalys | Drottninggatan 46, 803 10 Gävle | Stationsgatan 4, 195 40 Märsta | Tel. +46 (0)70-276 26 88, +46 (0)72-325 78 22 www.wsiwebanalys.se | info@wsiwebanalys.se
  6. 6. VI HJÄLPER ER MED INTERNETMARKNADSFÖRINGom hur ni lyckas med emailmarknadsföring.MOBIL MARKNADSFÖRINGMobil marknadsföring är kundkommunikation via mobiltelefoni. Mobiler tar mer och mer överdatorns roll som kommunikationsinstrument och är mycket kostnadseffektivt. År 2012 beräknasantal sökningar hos Google Mobile vara fler än för PC. Vi bygger er mobila hemsida, ert företagkan då också nå kunderna via den här marknadsföringskanalen.QR-kod QR-koder är grafiska streckkoder som man läser av med sin mobiltelefon. Med hjälp av en QR-kod kan man mycket snabbt och enkelt lägga in ett bokmärke på mobilen. En webbadress kan vara ganska lång, men med hjälp av en QR-kod behöver man inte skriva in hela adressen på telefonen. Man skannar bara in bilden via telefonens kamera. Telefonen läser av bilden och konverterar den till en webbadress, sedan kan man använda mobiltelefonen för att gå in på webbsidan.Mobil marknadsföring blir allt mer vanligt, vi bygger en mobilanpassad hemsida till ert företag. Vi tar även fram enQR-kod för olika sammanhang.E-UTBILDNINGLär online – när som helst och var som helst. E-utbildning är ett av destörsta tillväxtområdena på internet idag. Företag av alla storlekar kandra nytta av den oöverträffade flexibilitet och effektivitet online-utbildning ger.Genom att flytta utbildning och fortsatta lärande till nätet kan allaföretag realisera betydande kostnadsbesparingar, samtidigt sompersonalen är uppdaterad om teknik, produkter och annan viktiginformation. E-utbildning är också att förändra hur utbildnings-institutioner distribuerar sina kursplaner genom distans- och special-iserade utbildningar.WSI Global Learning System (GLS) är en komplett, skalbar e-lärande lösning. Den passar lika bra till företag ellerorganisationer som är nya inom e-lärande eller som redan har en lösning. Det kan rymma en mångfald avutbildningsvägar och leverera en läroplan som är specifik för varje unik elev. Oavsett om er avsikt är att öppna en e-butik, lagra manualer på nätet, eller att leverera läroplaner med video, ljud eller webbkonferenser – har GLS defunktioner som uppfyller alla era nuvarande och framtida e-utbildningssbehov.Här är fördelarna med vårt system för e-utbildning:  Sälja online kurser  Skapa olika tester och frågeformulär  Användarvänligt  Integrera er logo  Användare kan skriva anteckningar  Användare kan skicka meddelande till varandra och lärareMed hjälp av e-utbildning kan ni som företag göra besparingar via instruktionsvideos eller utbildningsplaner m.m. WSI WebAnalys | Drottninggatan 46, 803 10 Gävle | Stationsgatan 4, 195 40 Märsta | Tel. +46 (0)70-276 26 88, +46 (0)72-325 78 22 www.wsiwebanalys.se | info@wsiwebanalys.se
  7. 7. VI HJÄLPER ER MED INTERNETMARKNADSFÖRINGHär finns många olika användningsområden där vi kan hjälpa ert företag.E-HANDELMed våra affärslösningar som WSI eFusion eller WSI Business Edge kan ni enkelt använda e-handel varjedag, och även kunna ge era kunder den bästa kundservicen. Om ni har en nätbutik är det mycket viktigt att hållareda på försäljning och era kunder.Förenkla och gör er dagliga verksamhet mer effektiv genom att investerai en webbplatslösning, där ni kan lägga till moduler och funktioner somni behöver efterhand – vilket gör att ni inte behöver bygga om erwebbplats.Vi bygger en speciellt designad e-handelsbutik, eller hemsidor, med alla de tekniska funktioner ni behöver medhjälp av beprövade lösningar. Vi lämnar gärna en offert.SEMINARIER & WEBINARS Vi kan erbjuda utbildning för våra kunder i form av både seminarier och webinars. Vill ni boka ett seminarium med oss där vi föreläser om internet- marknadsföring går det bra, det kan t.ex. vara ett frukostmöte eller liknande. Vi tillhandahåller även webinars, d.v.s. föreläsningar interaktivt inom olika ämnen via internet som t.ex. sökmotoroptimering, annonsering online eller mobil marknadsföring m.m. Boka oss för en föreläsning och lär dig mer om marknadsföring på internet.OM WSI WEBANALYSWSI är världens största nätverk av över 1500 internet-konsulter med kunder i 87 länder.WSI har blivit utnämnt till "The #1 Internet BusinessServices Provider" av The Entrepreneur Magazine underflera år. WSI’s konsulter har egna företag (franchiseföretag)och ett stort team av medarbetare och nätverk globalt.I Sverige heter företaget WSI WebAnalys och har kontor ibåde Gävle och Märsta.Vi ser oss som en ny typ av affärsrådgivare. Vår roll är att se till att våra kunders verksamhet når sin högsta vinst-potential med hjälp av internetteknologi. För att summera; vi är speciellt utbildade och certifierade internetexpertersom kan hjälpa våra kunder med produkter/tjänster och service som bäst hjälper dem inom sin verksamhet – med sinbudget.Vi tillhandahåller tjänster som t.ex. analys och utveckling av hemsidor, sökmotoroptimering (SEO), annonseringonline (PPC), sociala medier, mobil marknadsföring, konkurrensanalys och rådgivning etc. Vi bygger och skräddarsyr WSI WebAnalys | Drottninggatan 46, 803 10 Gävle | Stationsgatan 4, 195 40 Märsta | Tel. +46 (0)70-276 26 88, +46 (0)72-325 78 22 www.wsiwebanalys.se | info@wsiwebanalys.se
  8. 8. VI HJÄLPER ER MED INTERNETMARKNADSFÖRING affärslösningar på internet för att hjälpa våra uppdragsgivare generera intäkter och öka närvaron online, oavsett vilken bransch kunden verkar inom. Vi har online affärslösningar som t.ex. eFusion och Business Edge som är "allt-i- ett"-paket med bl.a. hemsida, kunddatabas och CMS. Vi kan även lägga till funk- tioner som e-handel och mycket mer enligt kundens önskemål och behov. Under åren som gått har WSI hjälpt tusentals företag i världen att växa och vara lön-samma på nätet. Kostnadseffektiva webblösningarVi arbetar med följande tjänster inom internetmarknadsföring:  SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)  HEMSIDOR & MEDIA  ANNONSERING ONLINE (PPC)  MOBIL MARKNADSFÖRING  WEBBANALYS & RÅDGIVNING  E-UTBILDNING  SOCIALA MEDIER  E-HANDEL  INTERNET AFFÄRSLÖSNINGAR  SEMINARIER & WEBINARSVårt mål är nöjda kunder, god kvalitet och bra kundsupport. Vi ger er resultat. WSI WebAnalys | Drottninggatan 46, 803 10 Gävle | Stationsgatan 4, 195 40 Märsta | Tel. +46 (0)70-276 26 88, +46 (0)72-325 78 22 www.wsiwebanalys.se | info@wsiwebanalys.se

×