Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Info e kurs mobil marknadsföring wsi

347 views

Published on

WSI lanserar ny e-kurs i mobil marknadsföring i Sverige.

Fler och fler företag inser vikten av att utforma strategier för sin digitala marknadsföring. Att känna till trender och förstå vilken teknik och kunskap som behövs är nödvändigt för att kunna kommunicera på rätt sätt. Nu kan företagsledare, marknadschefer, säljchefer, marknadsansvariga, företagare och övriga kommunikatörer utbilda sig inom digital marknadsföring med WSI:s e-kurser och utbilda sig när de vill och var de vill.

Om du och ditt företag är intresserad av att lära dig mer om den mobila marknadsföringsvärlden och är redo att
utnyttja de möjligheter och den teknik som finns, så är det ett bra första steg att genomföra den här e-kursen!

http://www.coursio.se/sv/wsi+webanalys

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Info e kurs mobil marknadsföring wsi

  1. 1. WSI lanserar ny e-kurs i mobil marknadsföring i SverigeFler och fler företag inser vikten av att utforma strategier för sin digitala marknadsföring. Att känna tilltrender och förstå vilken teknik och kunskap som behövs är nödvändigt för att kunna kommunicera på rättsätt. Nu kan företagsledare, marknadschefer, säljchefer, marknadsansvariga, företagare och övrigakommunikatörer utbilda sig inom digital marknadsföring med WSI:s e-kurser och utbilda sig när de vill ochvar de vill.WSI WebAnalys erbjuder seminarier, webinars och skräddarsydda utbildningar och kompletterar nu sinproduktportfölj med e-kurser i digital marknadsföring. Första e-kursen som nu lanseras i Sverige är mobilmarknadsföring.- Vi ser ett behov hos företag att kunna erbjuda chefer och medarbetare utbildning som lätt kan integreras iföretaget. Utbildningarna syftar till att underlätta för chefer och medarbetare att utforma samt arbeta meddigitala marknadsföringsstrategier som även skall passa in i företagets övergripande strategier ochmålsättningar, säger Madelene Wadelius, WSI WebAnalys. Mer information: www.wsiwebanalys.se/e-kurs
  2. 2. Syftet med den här utbildningen är att du ska kunna lära dig mer om:de olika mobila marknadsföringsmöjligheterna som finns att välja den teknik och demöjligher som passar ditt företag bästatt bättre kunna ta fram en strategi i linje med ditt företags allmänna marknadsföringsmålatt känna till verktyg för att kunna mäta framgången på varje kampanjOm du och ditt företag är intresserad av att lära dig mer om den mobilamarknadsföringsvärlden och är redo att utnyttja de möjligheter och den tekniksom finns, så är det ett bra första steg att genomföra den här e-kursen!

×