Prezentace Idirekt Upravena

1,382 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Prezentace Idirekt Upravena

 1. 1. 1000 vs. 100 000 e-mail!? pátek, 4. prosince 2009
 2. 2. pátek, 4. prosince 2009
 3. 3. Problém vs. Úsp"ch Nízk# vs. Vysok# Open rate Nízké vs. Vysoké CTR Nízk# vs. Vysok# Forward rate Nízk# vs. Vysok# Share pátek, 4. prosince 2009
 4. 4. Chce to databázi $ekl by jeden pátek, 4. prosince 2009
 5. 5. Jak velkou databázi? 10 000 e-mail!? Máme 10 000 e-mail! v opt-in databázi Pr!m"rné Doru%ení - 88 % / 8800 Pr!m"rné Otev$ení - 20 % / 1760 Pr!m"rn# Proklik - 9,5 % / 168 Pr!m"rná Konverze - 1,1 % / 2 pátek, 4. prosince 2009
 6. 6. Nebo rad"ji malou databázi? M"li jsme 651 e-mail! v opt-in databázi Doru%ení - 99 % / 650 Otev$ení - 51,9% / 338 Pr!m"rn# Proklik - 36,5 % / 237 Pr!m"rná Konverze - 20 % / 47 pátek, 4. prosince 2009
 7. 7. Dopolední dávka kli'é 1000 nebo 100 000 e-mail!? Na velikost (tolik) nezále&í. pátek, 4. prosince 2009
 8. 8. Teoretick! p"íklad nepochopení e-mail marketingu pátek, 4. prosince 2009
 9. 9. Direct mail ( Call centrum SMS a MMS ( Call centrum E-mailing ( Microsite pátek, 4. prosince 2009
 10. 10. Co musíme zm"nit? Databáze Kreativa pátek, 4. prosince 2009
 11. 11. Cenzurováno Databáze není nafukovací panna ze sk$ín", kterou vytáhnete, jen kdy& ji pot$ebujete. pátek, 4. prosince 2009
 12. 12. Databáze Databáze e-mail# není nafukovací panna, kterou vytáhnete ze sk"ín$, jen kdy% pot"ebujete. Zapome&te na to, %e byste si ji koupili. Je náro'ná, musíte s ní vést dialog. Ptát se na správné otázky. Ve správn! 'as p"iná(et ty správné nabídky. Pokud nevíte, co ji zajímá, rad$ji nic ne"íkejte a neobt$%ujte ji. Jinak vám 'asem opustí a pokud to ud$lá, m#%e to b!t napo"ád. pátek, 4. prosince 2009
 13. 13. Kreativn$ je e-mailing blí&e titulce %asopisu ne& klasickému direct mailu. pátek, 4. prosince 2009
 14. 14. Kreativa Kreativn$ je e-mailing blí%e titulce 'asopisu ne% klasickému direct mailu. P"esta&te "íkat eDM. Zapome&te na dopisy a dlohé texty. Posílejte lidem to, co je zajímá. Ne to co si myslíte, %e je zajímá. Bu)te stru'ní, sd$lte jasn$ a údarn$, to co pot"ebujete. Dodr%ujte pravidla layoutu e-mailingu. Nezapomínejte na starou dobrou formuli AIDCA pátek, 4. prosince 2009
 15. 15. Jeden p"íklad pochopení e-mail marketingu a& na detaily... pátek, 4. prosince 2009
 16. 16. Cirque de Soleil e-mail klub program pátek, 4. prosince 2009
 17. 17. Opt-in proces pátek, 4. prosince 2009
 18. 18. Registrace na hp 18 pátek, 4. prosince 2009
 19. 19. Vytvo$ení osobního profilu 19 pátek, 4. prosince 2009
 20. 20. V#b"r m"sta 20 pátek, 4. prosince 2009
 21. 21. P$idání do kontakt! 21 pátek, 4. prosince 2009
 22. 22. Pod"kování 22 pátek, 4. prosince 2009
 23. 23. Double opt-in 23 pátek, 4. prosince 2009
 24. 24. E-mailingy pátek, 4. prosince 2009
 25. 25. Ukázky e-mailing! I. 25 pátek, 4. prosince 2009
 26. 26. Ukázky e-mailing! II. 26 pátek, 4. prosince 2009
 27. 27. Web pátek, 4. prosince 2009
 28. 28. 28 pátek, 4. prosince 2009
 29. 29. Díky za pozornost pátek, 4. prosince 2009
 30. 30. Proximity Prague Sou!ást sít" Proximity Worldwide K#i$íkova 34/148 186 00 Praha 8 +420 251 001 551_TEL recepce@proximity.cz www.proximity.cz http://proximityprague.blogspot.com pátek, 4. prosince 2009

×