Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imbuhan Apitan peN-...-an

26,236 views

Published on

A task-based lesson prepared for my P5 pupils during my 2nd practicum to teach suffix and prefix in Malay language.

Published in: Technology
 • I recovered from bulimia. You can too! learn more... ■■■ http://tinyurl.com/yxcx7mgo
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Imbuhan Apitan peN-...-an

 1. 1. Mari belajar bersama Madagascar
 2. 2. Apakah persamaan perkataan-perkataan tersebut? <ul><li>pendidikan </li></ul><ul><li>penyatuan </li></ul><ul><li>perasaan </li></ul><ul><li>penyiasatan </li></ul><ul><li>penipuan </li></ul><ul><li>pembesaran </li></ul><ul><li>pelaksanaan </li></ul><ul><li>pemvetoan </li></ul><ul><li>penipuan </li></ul><ul><li>pemulauan </li></ul>
 3. 3. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini saya serta kawan-kawan saya dari negeri Madagascar akan mengajar murid-murid mengenai Imbuhan Apitan peN-…-an . Jangan segan untuk bertanya dengan Cikgu Nur Ain jika kurang pasti, ya. Selamat belajar!
 4. 4. Sebelum itu, saya perlu mengingatkan murid-murid bahawa Imbuhan Apitan peN-…-an mempunyai 4 jenis iaitu pe-…-an , pem-…-an , pen-…-an dan peng-…-an. Pada hari ini, kita akan belajar 3 jenis sahaja iaitu pe-…-an , pem-…-an dan pen-…-an .
 5. 5. Imbuhan Apitan peN-…-an pe-…-an pem-…-an pen-…-an
 6. 6. Imbuhan apitan pe-…-an hanya boleh digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf m , n , ng , ny , r , l dan w . Contohnya: m andi - pe m andian n anti - pe n antian ny ala - pe ny alaan ng ayau - pe ng ayauan r usuh - pe r usuhan l ari - pe l arian w aris - pe w arisan
 7. 7. Imbuhan apitan pem-…-an boleh bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf-huruf b , f dan v . Contohnya: b aca - pem b acaan Perkataan pinjaman: b oikot - pem b oikotan f atwa - pem f atwaan v eto - pem v etoan
 8. 8. Imbuhan apitan pen-…-an pula hanya boleh bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf c , d , j , sy dan z serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf s dan t. Contohnya: c ari - pen c arian d apat - pen d apatan j ajah - pen j ajahan sy arikat - pen sy arikatan z alim - pen z aliman Perkataan pinjaman: s tabil - pen s tabilan t afsir - pen t afsiran
 9. 9. Oh jangan lupa ya, murid-murid. Imbuhan apitan pe-…-an juga boleh digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf p , t , k dan s TETAPI terdapat beberapa perubahan. Misalnya, kata dasar yang bermula dengan huruf p akan bertukar menjadi m , huruf t bertukar menjadi n , huruf k bertukar menjadi ng dan huruf s bertukar menjadi ny . Contohnya: p ulau - pe m ulauan t ipu - pe n ipuan k urang - pe ng urangan s iar - pe ny iaran
 10. 10. Aha! Kini tiba masanya untuk saya menguji fahaman dan kebolehan murid-murid melalui permainan ‘Siapa cepat dia dapat!’. Cikgu Nur Ain akan memberi arahan untuk permainan ini. Ingat murid-murid, bekerja sebagai satu kumpulan, ya! Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
 11. 11. Permainan ‘ Siapa cepat dia dapat!’
 12. 12. Contoh
 13. 13. nanti
 14. 14. Soalan 1
 15. 15. sisir
 16. 16. Soalan 2
 17. 17. perang
 18. 18. Soalan 3
 19. 19. dapat
 20. 20. Soalan 4
 21. 21. mandi
 22. 22. Soalan 5
 23. 23. baca
 24. 24. Soalan 6
 25. 25. takrif
 26. 26. Soalan 7
 27. 27. kurang
 28. 28. Soalan 8
 29. 29. tadbir
 30. 30. Soalan 9
 31. 31. karang
 32. 32. Soalan 10
 33. 33. tinggi
 34. 34. Rumusan Imbuhan Apitan peN-…-an pe-…-an pem-…-an pen-…-an

×