Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint Atentia

2,663 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Powerpoint Atentia

  1. 1. ATENtIA Dîrţu Ionela Mădălina
  2. 2. Cuprins
  3. 3. Formele atentiei Atenţia nu este omogenă ciunidimensională , reprezintă un tabloucomplex, eterogen , care se manifestă întrei forme principale: atenţia involuntarăatenţia voluntarăatenţia postvoluntară.
  4. 4. Modele teoretice aleatenţiei Atenţia a fost abordată şi explicată teoretic pe baza unor modele diferite : neurofiziologice psihologice motivaţionale cognitive neurochimice
  5. 5. Vă mulţumesc pentru atenţiaacordată , Dîrţu Ionela Mădălina Universitatea de Vest , Timisoara Departamentul de Psihologie , AnulI E-mail : dirtuionela@yahoo.com
  6. 6. http://www.youtube.com/watch?v=S93JFDWe 8rc

×