Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital signatures

367 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital signatures

 1. 1. CI.NI. Team present Digital Signatures Cîrlan M ă d ă lina – [email_address] Niţ ă Andrei – [email_address]
 2. 2. Why should I learn it? <ul><li>O semnătură digitală este un sistem matematic pentru a demonstra autenticitatea unui mesaj digital sau a un ui document. O semnătură digitală validă dă un motiv destinatar ului să creadă că mesajul a fost creat de către un expeditor cunoscut, şi că nu a fost modificat în tranzit. Semnăturile digitale sunt frecvent utilizate pentru distribuirea software-ului, tranzacţii financiare, şi în alte cazuri în care este important pentru a detecta de falsificare sau manipulare. </li></ul>
 3. 3. Pasul 1 <ul><li>Am deschis browserul Mozzila ş i am dat search pe Google “micosoft digital id provider”. </li></ul>
 4. 5. Pasul 2 <ul><li>Am accesat primul link din lista rezultatelor. </li></ul>
 5. 8. Pasul 3 Am accesat sec ţ iunea “downloads”.
 6. 10. Pasul 4 <ul><li>Am ap ă sat butonul download î n dreptul iconi ţ ei CoSign Digital IDs. </li></ul>
 7. 12. Pasul 5 <ul><li>Pentru a putea downloada ne-am introdus emailul , pentru a primi apoi un mail cu informa ţ iile necesare pentru a ne activa contul. </li></ul>
 8. 15. <ul><li>Am primit apoi un mesaj ce ne as i gura c ă î n cur â nd vom primi mail-ul. </li></ul>
 9. 17. Pasul 6 <ul><li>Am intrat pe Yahoo Mail,ne-am logat ş i am accesat rubrica Spam,am deschis mail-ul primit ş i am accesat “ Activate y our trial now ”. </li></ul>
 10. 20. Pasul 7 <ul><li>Dupa ce am accesat link-ul , ne-am creat cont. </li></ul>
 11. 22. Pasul 8 <ul><li>Dupa crearea contului,am desc ă rcat din sec ţ iunea download versiunea trial a programului ce genereaz ă semn ă turi Co-Sign. </li></ul>
 12. 25. Pasul 9 <ul><li>Dupa ce l-am desc ă rcat , am instalat programul. </li></ul>
 13. 30. Pasul 10 <ul><li>Dupa ce l-am instalat,am î ncercat s ă generam prima semnatur ă digitală ş i am deschis microsoft word,unde am introdus un text lorem ipsum. </li></ul>
 14. 32. Pasul 11 <ul><li>Din toolbar , am ales “ CoSign”,apoi “Sign with CoSign”. </li></ul>
 15. 36. <ul><li>Astfel , am generat o semnatu ră digital ă . </li></ul>
 16. 37. <ul><li>Prezentare realizat ă de: </li></ul><ul><li>C îrlan Mădălina </li></ul><ul><li>Niţă Silvian Andrei </li></ul><ul><li>Clasa a IX a D </li></ul>

×