Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GDPR toegepast op huur-verhuur (Dutch)

80 views

Published on

Deze presentatie gaat in op de toepassing van de gegevensbeschermingswetgeving op verhuuractiviteiten.

Published in: Law
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

GDPR toegepast op huur-verhuur (Dutch)

 1. 1. Toegepast op de verhuuractiviteiten
 2. 2. Dé vraag Welke gegevens mogen we (nog) verwerken? Op welke grond? • Wet • Contract • Legitiem belang • Toestemming Van wie? • Kandidaat-huurder • Huurder • Bewoner • Borg
 3. 3. Kandidaat-huurder • Basis (+ doel) • Beoordelen of we een contract willen aangaan • Wettelijke beperkingen • Geen discriminatie. • De gegevens moeten relevant zijn: “toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt” • Dat kan wijzigen naarmate het stadium van de selectie
 4. 4. Kandidaat-huurder • Specifieke wettelijke beperkingen • Art. 200ter BXL Huisvestingscode • Art. 6 Waalse huurdecreet 15 maart 2017
 5. 5. • Eerste contacten • Naam • Contactgegevens (email of telefoon) • Doel van de bewoning (hoofdverblijf of niet, professioneel gebruik, …) => oriëntatie • Tijdens bezoek • Andere bewoners • Gezin? => gezinsamenstelling, speciale vereisten (bijv. toegankelijkheid rolstoelen)? • Anderen? => wie? relatie? speciale vereisten (bijv. toegankelijkheid rolstoelen)? • Voertuig • Parkeermogelijkheid (ev. ook type: is er voldoende ruimte ?) • Huisdieren => vragen + checken tegen reglement (meer niet) • Leefgewoonten => vragen + checken tegen reglement (meer niet) Meteen ook het ogenblik voor « transparantie » (lees: privacyverklaring) Kandidaat-huurder
 6. 6. • Principeel ok • kredietwaardigheid • Inkomsten (hoeveel, in principe niet bron), incl. bewijs ervan (bron mag afgedekt worden) • eventuele borgen • Opmaken overeenkomst => volgend stap Kandidaat-huurder
 7. 7. Privacyverklaring • (insert example)
 8. 8. • Bewaren? Kandidaat-huurder HUURDER NIET GESELECTEERD Als we geen andere oplossing konden vinden binnen redelijke termijn.
 9. 9. Huurder • Basis (+ doel) • Sluiten van het contract • Registreren van het contract • Uitvoeren van het contract • Wettelijke beperkingen • Zie: kandidaat-huurder
 10. 10. Huurder • Sluiten van het contract • Identiteitsbewijs • Huurcontract (en eventuele verlengingen) • Plaatsbeschrijving • Afhankelijk van de situatie • Ondernemingsnummer / BTW-nummer [in geval van verhuring voor professionele doeleinden] • Handelingsbekwaamheid (leeftijd, eventueel afwezigheid van aanstelling bewindvoerder) [indien er twijfel over bestaat] • Domicilie + ev. bewijs [indien geen huur voor hoofdverblijfplaats] • Nationaliteit [indien er twijfel bestaat over legitieme aanwezigheid in België] • Bewijs van werk en verkvergunning [indien er twijfel bestaat over legitieme aanwezigheid in België] • Informatie van betaalrekening [indien wordt gewerkt op basis van een (SEPA)mandaat]
 11. 11. Huurder • Registreren van het contract (wettelijke verplichting) • Rijksregisternummer • Uitvoeren van het contract • Afrekeningen van de huur (eventueel achterstallen, interesten) • Betaling van de huur • Melding van defecten, schade, … (werkplanning) • Rekeningnummer van de rekening vanwaar werd betaald om te kunnen toerekenen [als er geen mededeling bij de betaling werd verstrekt] • Invorderingsdossier • naar advocaat (o.a. rapporteringsplatform) • naar gerechtsdeurwaarder
 12. 12. Bewoner • Aantal • Leeftijdcategorie • Inschatting verbruik, specifieke noden (bijv. ruimte in de kamers)
 13. 13. Borg • Enkel als er een (persoonlijke) zekerheid wordt gesteld • Identiteit + bewijs • Contactgegevens (adres, email, telefoon) • Relatie met de huurder • Kredietwaardigheid • Borgstellingsovereenkomst • Afhankelijk van de situatie • Ondernemingsnummer / BTW-nummer [in geval van professionele borgstelling] • Handelingsbekwaamheid (leeftijd, eventueel afwezigheid van aanstelling bewindvoerder) [indien er twijfel over bestaat]
 14. 14. Additionele vragen

×