Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verbintenissenrecht - 10.Deelbaarheid

867 views

Published on

DUTCH
Inhoud:
Enkele basisideeën over (verbintenissen) recht.
In deze "deelbaarheid" (in de ruime zin). Zie ook de uitzonderingen: ondeelbaarheid, hoofdelijkheid en in solidum gehoudenheid.

Opmerkingen, vragen, suggesties, verbeteringen, ...? Geef ze aub door. Ze zijn zeer welkom.

Achtergrond/reden: De presentaties zijn gemaakt om een student recht te helpen bij het beklimmen van de opleidingscurve die soms als heel steil wordt ervaren.

Enige info:
De ideëen, interpretaties, voorstellingswijze, etc. in de presentatie zijn de mijne en niet die van enige eerdere, huidige of toekomstige opdrachtgever.
De ideëen, interpretaties, voorstellingswijze, etc. in de presentatie zijn geen advies. Enige gebruik dat ervan zou worden gemaakt, is op risico van de gebruiker.
Mochten er intellectuele rechten in deze presentatie verwerkt zijn, dan is dit te goeder trouw gebeurd, vnl; onder de excepties van onderwijs en citaat. Mocht een rechtenhouder daar (toch) aanstoot aan nemen, dan is die verzocht om contact op te nemen, zodat aan een (eventuele) inbreuk verholpen kan worden.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verbintenissenrecht - 10.Deelbaarheid

  1. 1. Verbintenissenrecht in stukken PLURALITEIT (ON)DEELBAARHEID EN HOOFDELIJKHEID
  2. 2. OVERZICHT  Deelbaarheid als regel  Uitz. 1: Ondeelbaarheid  Uitz. 2: Hoofdelijkheid  Uitz. 3: In solidum gehoudenheid
  3. 3. DEELBAARHEID ALS REGEL 1217-1225B.W. Art. (in context van erfrecht)
  4. 4. DEELBAARHEID ALS REGEL  Meerdere schuldenaars.  Elke schuldenaar kan maar worden aangesproken voor zijn deel van de schuld.  Regel: gelijke delen.  Uitzondering: contractueel, erfgerechtigdheid,…  m.a.w.Obligatio= Contributio Obligatio: verbintenis t.a.v. de schuldeiser  Contributio: verbintenis t.a.v. elkaar   Geen onderlinge “vertegenwoordiging” tussen schuldenaars.
  5. 5. DEELBAARHEID ALS REGEL Huurprijs: 120 Verhuurder SE 60 SA 1 Huurder 60 SA Huurder 2
  6. 6. DEELBAARHEID ALS REGEL Huurprijs: 120 Verhuurder SE 60 60 SA 1 20 20 20 Huurder 1/3 Erfgenaam 1 SA Huurder 2 1/3 Erfgenaam 2 1/3 Erfgenaam 3
  7. 7. DEELBAARHEID ALS REGEL  Meerdere schuldenaars.  Beoordeling:  Goed voor schuldenaars  Nadelig voor schuldeiser(s) (in)solvabiliteitsrisico van alle schuldenaars rust bij de schuldeiser(s)  (proces)administratie: elke schuldenaar moet afzonderlijk gecontacteerd, in gebreke gesteld, gedagvaard worden 

×