Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Técnicas de animación

628 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Técnicas de animación

  1. 1. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN Feito por : Aldara Leticia e Carolina
  2. 2. Técnicas de Animación Existen numerosas formas de animación, que dependen da creatividade dos animadores e da técnica dos obxectos que se utilicen.
  3. 3. Stop Motion Neste tipo de animación non ingresan os debuxos animados , xa que se realiza tomando imaxes reais. Consiste en gravar “fotograma a fotograma” diferentes obxectos , bonecos articulados o de plastilina, area , agullas....
  4. 4. Animación con plastilina Na animacion con plastilina as figuras vanse transformando no progreso da animación paso a paso.
  5. 5. Cut-out o animación de recortes Nela creanse personaxes utilizando recortes de imaxes en papel o fotografías. Estas son movidas e reemprazadas para xerar poses e movementos .
  6. 6. Pixilación Variante do stop-motion, na que se animan persoas u obxectos cotiás. Para iso fotografíase repetidas veces e desprazase lixeiramente o obxecto.
  7. 7. Fin

×