Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Projektowanie	  ergonomicznych	       interfejsów	  użytkownikaNa	  przykładzie	  przebudowy	  systemu	  transakcyjne...
Kto	  mówi?	  Maciej	  Lipiec	  Psycholog.	  Od	  5	  lat	  zajmuję	  się	  projektowaniem	  	  i	  badaniami	  interfejsó...
Projektant	  interakcji	  Projektowanie	  interakcji	  użytkownika	  z	  komputerem:	  e-­‐usługi	  	  	  	  	  	  	  	  N...
MarkeVng,	  strategia,	  	   analiza	  biznesowa	       Design	     Psychologia	               Informa...
Jak	  kiedyś	  wyglądał	  proces	  wytwarzania	  oprogramowania?	  
Zebranie	  wymagań	             organizacyjnych	                          Tak	  to	  ki...
Efekty…	  
Chaos	  Report	  (1994)	  Badanie	  365	  amerykańskich	  przedsiębiorstw	  zajmujących	  się	  wytwarzaniem	  oprogramowa...
Chaos	  Report	  (1994)	  Najczęściej	  wymieniane	  powody	  niepowodzenia:	  	  •  Brak	  informacji	  od	  użytkowników...
Projektowanie	  zorientowane	  	     na	  użytkownika	      User-­‐Centered	  Design	  
User-­‐Centered	  Start	  projektu	                Analiza	                          ...
Wyznaczniki	  UCD	  •  Koncentracja	  na	  użytkowniku	  -­‐	  jego	  wymaganiach,	    potrzebach,	  celach,	  zadaniach	...
Zysk!	  •  Lepsza	  komunikacja	  projektanta	  z	    klientem	  dzięki	  wykorzystaniu	    prototypu.	  •  Bardziej	  u...
Case	  study	  Redesign	  Pekao24	  
Pekao	  24	  System	  transakcyjny	  banku	  Pekao	  SA	  	  •  Bankowość	  elektroniczna	  i	  system	  maklerski	  •  1,...
Analiza	  wymagań	  użytkowników	  •  Badania	  z	  użytkownikami	  (25	  respondentów)	    •  Klienci	  Pekao24	    •...
Analiza	  celów	  biznesowych	  Warsztaty	  z	  Pekao	  SA	  –	  zdefiniowanie	  celów:	  	  •  Uproszczenie	  interfejsu,	...
Projektowanie	  interfejsu	  użytkownika	  •  Przygotowanie	  i	  akceptacja	  wstępnej	    koncepcji	  •  Przygotowanie	...
Testy	  z	  użytkownikami	  •  Badania	  prototypu	  z	     użytkownikami	  (testy	     zadaniowe)	  •  Eye-­‐tracking...
Feedback	  po	  wdrożeniu	  serwisu	  •  Pre-­‐testy	  gotowego	  serwisu	  na	    pracownikach	  banku	  (14	  000	    ...
Efekty	  •  Znaczące	  skrócenie	  czasu	  wykonywania	    najczęstszych	  operacji	  (nawet	  do	  kilku	  minut)	  •  S...
Wersja	  mobilna	  Pekao24	  Zaprojektowanie	  nowego	  produktu	  bankowości	  elektronicznej	  –	  wersji	  systemu	  na...
Badania	  prototypu	  mobilnego	                                              ...
Projektowanie	  interakcji	     To	  nie	  tylko	  Internet!	  
Ford	  Fiesta	  2011	  
Ford	  Edge	  2011	  (prototyp)	  
Kontakt	  	  maciej.lipiec@k2.pl	  	  www.k2.pl/ux	  <-­‐	  pełne	  case	  study	  Pekao24	  do	  pobrania	  w	  PDF	  	  ...
Projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika
Projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika
Projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika
Projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika

Prezentacja z VI Międzynarodowej Konferencji Ergonomicznej „Ergonomia – Inwestycja w Sukces” 18 listopada 2010, Warszawa

 • Be the first to comment

Projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika

 1. 1. Projektowanie  ergonomicznych   interfejsów  użytkownikaNa  przykładzie  przebudowy  systemu  transakcyjnego  Pekao24  Maciej LipiecVI Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna „Ergonomia – Inwestycja w Sukces”18 listopada 2010, Warszawa
 2. 2. Kto  mówi?  Maciej  Lipiec  Psycholog.  Od  5  lat  zajmuję  się  projektowaniem    i  badaniami  interfejsów  użytkownika.  Dyrektor  User  Experience  w  K2  Internet  S.A.        K2  Internet  S.A.  Największa  polska  agencja  interaktywna,  agencja  reklamowa  full  service,  firma  technologiczna.    
 3. 3. Projektant  interakcji  Projektowanie  interakcji  użytkownika  z  komputerem:  e-­‐usługi                Nowy  zawód   •  NIE  informatyk  (programista,  tester,  analityk  IT...)     •  NIE  projektant  graficzny    
 4. 4. MarkeVng,  strategia,     analiza  biznesowa   Design   Psychologia   Informatyka,   technologia  
 5. 5. Jak  kiedyś  wyglądał  proces  wytwarzania  oprogramowania?  
 6. 6. Zebranie  wymagań   organizacyjnych   Tak  to  kiedyś   wyglądało…   Wdrażamy  projekt!  Poprawki    Czy   podoba  się   Gotowe!   klientowi?   NIE   TAK  
 7. 7. Efekty…  
 8. 8. Chaos  Report  (1994)  Badanie  365  amerykańskich  przedsiębiorstw  zajmujących  się  wytwarzaniem  oprogramowania  (łącznie  ponad  8000  różnych  aplikacji)  przeprowadzone  przez  Standish  Group.    Wyniki:  •  zaledwie  16%  projektów  informatycznych  kończyło  się  pełnym   sukcesem    •  większość  (52%)  projektów  wiązało  się  z  przekroczeniem   zakładanych  kosztów  i  terminów  (średnio  o  200%!)  •  aż  33%  projektów  musiało  zostać  przerwanych  w  trakcie   realizacji.  
 9. 9. Chaos  Report  (1994)  Najczęściej  wymieniane  powody  niepowodzenia:    •  Brak  informacji  od  użytkowników  w  projekcie  (12,8%)  •  Niekompletne  wymagania  i  specyfikacje  (12,3%)  •  Zmieniające  się  wymagania  i  specyfikacje  (11,8%)    Najczęściej  wymieniane  przyczyny  sukcesu:  •  Włączenie  użytkowników  w  projekt  (15,9%)  •  Wsparcie  ze  strony  zarządu  (13,9%)  •  Jasno  sprecyzowane  wymagania  systemu  (13%)  
 10. 10. Projektowanie  zorientowane     na  użytkownika   User-­‐Centered  Design  
 11. 11. User-­‐Centered  Start  projektu   Analiza   Design   kontekstu  użycia   Analiza   Projektowanie   wymagań   interakcji    /   biznesowych   Implementacja   Ewaluacja     Sukces!   z  użytkownikami  
 12. 12. Wyznaczniki  UCD  •  Koncentracja  na  użytkowniku  -­‐  jego  wymaganiach,   potrzebach,  celach,  zadaniach  •  Projekt  interfejsu  użytkownika  powinien   determinować  wybór  technologii,  a  nie  odwrotnie  •  Przygotowanie  prototypów  •  MulVdyscyplinarny  zespół  •  Zaangażowanie  użytkowników  w  projekt  •  Iteracyjność  
 13. 13. Zysk!  •  Lepsza  komunikacja  projektanta  z   klientem  dzięki  wykorzystaniu   prototypu.  •  Bardziej  użyteczny  projekt,  lepsza   konwersja  dzięki  zaangażowaniu   użytkowników  w  projektowanie  i   testom  na  wczesnym  etapie.  •  Oszczędność.  Koszt   wprowadzania  zmian  na  etapie   projektowym  jest  nawet  100  razy   niższy,  niż  po  wdrożeniu  serwisu.     Źródło:  Sonware  Engineering:  A  PracVVoner’s   Approach,  Roger  S.  Pressman,  McGraw-­‐Hill  2001  
 14. 14. Case  study  Redesign  Pekao24  
 15. 15. Pekao  24  System  transakcyjny  banku  Pekao  SA    •  Bankowość  elektroniczna  i  system  maklerski  •  1,5  miliona  klientów  •  Powstały  w  2002  roku    •  W  2009:  przestarzały  i  nieużyteczny,  nie   dający  możliwości  rozwoju  dla  Banku      
 16. 16. Analiza  wymagań  użytkowników  •  Badania  z  użytkownikami  (25  respondentów)   •  Klienci  Pekao24   •  Klienci  5  konkurencyjnych  banków  •  Analiza  statystyk  istniejącego  serwisu  
 17. 17. Analiza  celów  biznesowych  Warsztaty  z  Pekao  SA  –  zdefiniowanie  celów:    •  Uproszczenie  interfejsu,  zmiejszenie  liczby   opcji  •  Poprawa  ergonomii  i  user  experience  •  Zapewnienie  łatwości  dalszej  rozbudowy  •  Mechanizmy  sprzedażowe  
 18. 18. Projektowanie  interfejsu  użytkownika  •  Przygotowanie  i  akceptacja  wstępnej   koncepcji  •  Przygotowanie  interaktywnego   prototypu  interfejsu  (450  ekranów!)  •  Projektowanie  modułami  •  Projektowanie  interakcji  i  grafiki   równocześnie  
 19. 19. Testy  z  użytkownikami  •  Badania  prototypu  z   użytkownikami  (testy   zadaniowe)  •  Eye-­‐tracking  projektów   graficznych  •  Poprawki  z  projekcie    
 20. 20. Feedback  po  wdrożeniu  serwisu  •  Pre-­‐testy  gotowego  serwisu  na   pracownikach  banku  (14  000   użytkowników)  •  Wcześniejsze  uruchomienie  publicznej   wersji  demo  •  Monitoring  zgłaszanych  uwag  po   starcie  i  optymalizacja  projektu  
 21. 21. Efekty  •  Znaczące  skrócenie  czasu  wykonywania   najczęstszych  operacji  (nawet  do  kilku  minut)  •  Start  serwisu  bez  żadnych  większych   problemów  •  Niska  liczba  telefonów  na  infolinię  •  Serwis  bardzo  dobrze  przyjęty  przez   użytkowników  i  specjalistów  z  branży  •  Najlepszy  interfejs  bankowy  wg  PC  WORLD  
 22. 22. Wersja  mobilna  Pekao24  Zaprojektowanie  nowego  produktu  bankowości  elektronicznej  –  wersji  systemu  na  telefony  komórkowe.    §  Analiza  trendów  i  konkurencji  §  Zaprojektowanie  aplikacji  i   przygotowanie  prototypu  §  Badania  prototypu  z  użytkownikami  na   telefonach  §  Projektowanie  graficzne  i  wdrożenie    Serwis  mobilny  zdobył  15  000  aktywnych  użytkowników  w  ciągu  2  miesięcy.  
 23. 23. Badania  prototypu  mobilnego   Komputer  z  podglądem  ekranu   testowanej  aplikacji  mobilnej.   Osoba  badana  i  badacze Klienci   Facylitator   Osoba  badana   Obserwator korzysta  z  telefonu     z  testowaną  aplikacją Lustro   weneckie     Komputer  badawczy,  do   którego  przekazywany  jest   obraz  ekranu  z    telefonu.  
 24. 24. Projektowanie  interakcji   To  nie  tylko  Internet!  
 25. 25. Ford  Fiesta  2011  
 26. 26. Ford  Edge  2011  (prototyp)  
 27. 27. Kontakt    maciej.lipiec@k2.pl    www.k2.pl/ux  <-­‐  pełne  case  study  Pekao24  do  pobrania  w  PDF      

×