Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-sądy 2009

961 views

Published on

Published in: Design
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

E-sądy 2009

 1. 1. E-sądy 2009 Ocena techniczna Maciej Lipiec, K2 Internet S.A.
 2. 2. Co ocenialiśmy?
 3. 3. Użyteczność (usability) czyli ergonomia serwisów
 4. 4. Użyteczność (usability) „Miara wydajności, efektywności i satysfakcji z jaką dany produkt może być używany przez określonych użytkowników dla osiągnięcia określonych celów w określonym kontekście użycia.” ISO 9241-11: Guidance on Usability
 5. 5. Kryteria oceny użyteczności • Architektura informacji poszczególnych stron - rozmieszczenie elementów, przejrzystość informacji • Struktura i grupowanie treści w serwisie • Nawigacja, menu, wyszukiwanie • Używany język • Estetyka
 6. 6. Dostępność (accessiblity) Tworzenia serwisów dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
 7. 7. Kryteria oceny dostępności • Semantyka kodu serwisu • Opisy alternatywne, tytuły stron i linków • Kontrast i czytelność tekstu • Poprawność działania z wyłączoną grafiką i stylami
 8. 8. E-sądy 2008
 9. 9. Archaiczna grafika i technologia
 10. 10. Brak najważniejszych informacji
 11. 11. Nieczytelne, nieużyteczne, przeładowane menu Brak przemyślanej struktury
 12. 12. Niezrozumiały język i skróty: „RODK” „MOAS” „OMKW” Bardzo długie nazwy w menu: „Tryb działania państwowych osób prawnych w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej”
 13. 13. Zaniedbania...
 14. 14. Brak tytułów stron i opisów alternatywnych dla grafik
 15. 15. 80% serwisów miało... • Nieprawidłowy kod HTML • Brak tytułów stron i opisów alternatywnych dla grafik • Układ stron oparty o tabele ...czyli utrudnienia dla osób niepełnosprawnych!
 16. 16. E-sądy 2009
 17. 17. E-sądy 2009 Widać pozytywny trend zmian, chociaż... • W dalszym ciągu zdarzają się problemy z użytecznością i dostępnością (w przypadku ponad połowy serwisów). • Część stron w ogóle się nie zmieniła.
 18. 18. Dobre przykłady!
 19. 19. Co w przyszłości... Jeden profesjonalny portal sądowy?
 20. 20. Dziękuję za uwagę

×