Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hypotetická výuka

1,191 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hypotetická výuka

 1. 1. HYPOTETICKÉ TÉMA VÝUKY PRO STUDENTKY DENTÁLNÍ HYGIENY PRÁCE S POSTIŽENÝM PACIENTEM PŘI ORÁLNÍ HYGIENĚ 5.2.2010 HYPOTETICKÉ TÉMA VÝUKY PRO STUDENTKY DENTÁLNÍ HYGIENY PRÁCE S POSTIŽENÝM PACIENTEM PŘI ORÁLNÍ HYGIENĚ
 2. 2. PROČ HYPOTETICKÉ TÉMA
 3. 3. <ul><li>Studentky se během studia na vyšší odborné zdravotnické škole pro dentální hygienistky s takovými pacienty běžně nesetkávají. </li></ul><ul><li>Během své odborné praxe se mohou s takovým pacientem setkat. Proto zde uvádím určitá specifika ošetření takového klienta. </li></ul>
 4. 4. OROFACIÁLNÍ ZNAKY <ul><li>Z hlediska zubního lékařství jsou důležité abnormality: </li></ul><ul><ul><li>Obličejového skeletu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hlavy </li></ul></ul><ul><ul><li>Krku </li></ul></ul><ul><ul><li>Dutiny ústní </li></ul></ul><ul><li>U dětí se vlivem svalové hypotonie vyvíjí nesprávné držení hlavy a současně i nesprávné držení podélné osy těla - zřetelně se projeví v prvním roce života </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Důsledkem hypotonie vazivového aparátu čelisti a svalů zajišťujících synergii a dýcháním ústy se postupně mandibula posouvá směrem dopředu  vznik progenie </li></ul><ul><li>Progenie snižuje žvýkací a polykací schopnost </li></ul><ul><li>Hypotonní, směrem ven evertovaný dolní ret , který s věkem hypertrofuje </li></ul><ul><li>Jazyk je hypotonní, velký, široký a předsunutý dopředu - leží na dolní řadě zubů (často na vestibulární straně dolního rtu) </li></ul><ul><li>Rozštěp patra a rtu </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Ústní dýchání má za následek suchost v dutině ústní  zhoršená samoočišťovací schopnost </li></ul>Ústní dýchání u handicapovaných osob
 7. 7. PROJEVY V DUTINĚ ÚSTNÍ <ul><li>Hypokalcifikace , abnormalita ve tvarech a počtech zubů </li></ul><ul><li>Opožděné prořezávání a výměna zubů </li></ul><ul><li>Výskyt zubního kazu je přímo úměrný úrovni ústní hygieny , není vyšší než u běžných pacientů </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Parodontopatie jsou často ve formě hyperplazií gingivy </li></ul>
 9. 9. CÍL ÚSTNÍ HYGIENY <ul><li>Cíl ústní hygieny = mechanické odstranění zubního plaku </li></ul><ul><li>Mentálně postižení pacienti nejsou často schopni správně pečovat o svou dutinu ústní  péči přebírají osoby, které se o ně starají </li></ul><ul><li>Vytvoření vztahu mezi rodiči (pečovateli) a stomatologickým týmem </li></ul>
 10. 10. MOTIVACE PEČUJÍCÍCH OSOB <ul><li>O důležitosti ústní hygieny a jejím vlivu na onemocnění dutiny ústní </li></ul><ul><li>- proč dásně krvácejí </li></ul><ul><li>- co způsobilo onemocnění tvrdých tkání </li></ul><ul><li>O jejím vlivu na celkový zdravotní stav i na fyzickou a psychickou pohodu dítěte </li></ul>
 11. 11. INSTRUKTÁŽ HYGIENY <ul><li>Po účinné motivaci následuje instruktáž pacienta i pečující osoby </li></ul><ul><li>Doporučení vhodných pomůcek a technik čištění – individuální přístup – přihlédnutí ke zdravotnímu stavu a schopnostem pacienta </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Domácí péče o chrup začíná již v kojeneckém věku </li></ul><ul><li>Jemným masírováním bezzubého hřebene čelistí si dítě zvyká na manipulaci v ústech </li></ul><ul><ul><ul><li>důležité pro ošetřující osobu při pozdějším vykonávání ústní hygieny dítěte </li></ul></ul></ul><ul><li>Není-li možné vyčistit celý chrup najednou, vyčistí se jen v rozsahu příjemném pro dítě </li></ul>
 13. 13. METODY ČIŠTĚNÍ ZUBŮ <ul><li>snížení manuální zručnosti pacienta </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>hygienu vykonává jiná osoba </li></ul><ul><li>METODA JEDNODUCHÁ A EFEKTIVNÍ </li></ul>
 14. 14. ZUBNÍ KARTÁČKY <ul><li>Speciální pomůcky či individuálně upravené kartáčky </li></ul><ul><li>Např. nástavce pro usnadnění držení kartáčku </li></ul>
 15. 15. Vícehlavé kartáčky <ul><li>Očišťují více plošek najednou </li></ul><ul><ul><ul><li>zkrácení doby čištění </li></ul></ul></ul><ul><li>X nešetrné k dásním </li></ul>
 16. 16. Elektrický zubní kartáček <ul><li>Malá pracovní část – dosáhne se i na méně přístupná místa </li></ul><ul><li>Nevyžaduje přílišnou manuální zručnost </li></ul><ul><li>Ležící pacienti </li></ul><ul><li>Masážní silikonový kartáček </li></ul><ul><li>Setření plaku pomocí gázy </li></ul>
 17. 17. INTERDENTÁLNÍ HYGIENA <ul><li>Zdůraznit rodičům – ID-prostory = místa, kde se zvýšeně hromadí povlak </li></ul><ul><li>Pomůcky volit podle stavu a zručnosti pacienta, aby nedošlo k poranění či jejich vdechnutí </li></ul><ul><ul><li>Mezizubní kartáčky </li></ul></ul><ul><ul><li>Dentální vlákno – i upevněné v držadle </li></ul></ul><ul><ul><li>Párátka </li></ul></ul><ul><ul><li>Vodní sprchy </li></ul></ul>
 18. 18. CHEMICKÉ PROSTŘEDKY <ul><li>Zubní pasty </li></ul><ul><li>Ústní vody </li></ul><ul><li>Chlorhexidin – významné omezení tvorby zubního plaku – přechodná náhrada mechanického čištění </li></ul><ul><li>X nežádoucí účinky – nelze nepřetržitě užívat </li></ul><ul><li>X nelze u pacientů, kteří nejsou schopni vypláchnout si ústa </li></ul>
 19. 19. FLUORIDACE <ul><li>Nezastupitelná role u pacientů, kteří nejsou schopni provádět ústní hygienu (posilování tvrdých zubních tkání + baktericidní účinek) </li></ul><ul><li>Systémová aplikace fluoridů </li></ul><ul><li>Fluoridové tablety – nutné důsledné dodržování správného dávkování </li></ul><ul><li>Fluoridace pitné vody, soli, mléka, minerální vody </li></ul>
 20. 20. 2) Lokální fluoridace <ul><li>Pravidelná místní aplikace fluoridů je nezbytná u postižených pacientů z důvodu nízké úrovně hygieny. </li></ul><ul><li>Zubní pasty – u dětí nutné pasty s nízkým obsahem fluoridů (250-500ppm) </li></ul><ul><li>Aplikace gelů či laků lékařem či dentální hygienistkou – vysoký obsah fluoridů zůstává delší dobu v kontaktu s povrchy zubů. </li></ul>
 21. 21. VÝŽIVA <ul><li>U handicapovaných pacientů – nezbytná úprava stravovacích zvyklostí </li></ul><ul><li>Rodiče často podáváním sladkostí mají pocit, že kompenzují dítěti jejich handicap  vysvětlit rodičům škodlivost jejich jednání </li></ul><ul><li>Složení sliny ovlivňuje strava i řada léků </li></ul><ul><li>(např. antidepresiva) </li></ul>
 22. 22. OŠETŘOVÁNÍ <ul><li>Vyšetřovací metody musí zcela respektovat stupeň mentálního postižení a především okamžitý psychický stav každého jedince </li></ul><ul><li>Pro psychickou pohodu je nutné provádět vyšetření postižených v prostředí pro ně důvěrně známém , na obyčejné židli a při denním světle </li></ul><ul><li>V ÚSP ve vybrané místnosti </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ordinace </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Jídelna </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kancelář hlavní sestry </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Zásadní je přítomnost rodiče či ošetřující osoby </li></ul><ul><ul><li>Pocit jistoty pacienta </li></ul></ul><ul><ul><li>Získání informací o pacientovi (jak reaguje na bolest, čeho se bojí, na co je zvyklý) </li></ul></ul><ul><li>Snížená možnost komunikace pacienta + zvýšená citlivost na nonverbální projevy </li></ul><ul><li> tolerantní a trpělivé jednání nutné pro zdárný průběh návštěvy </li></ul><ul><li>Při vyšetření – komunikovat co nejvíce s pacientem – jednoduché věty, pokyny </li></ul>

×