Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Лексичко значење на зборовите

14,761 views

Published on

Презентација

Published in: Education
 • Be the first to comment

Лексичко значење на зборовите

 1. 1. Што е речник , а што е стил?
 2. 2. Речник е книга на зборовен систем на еден јазик во кој зборовите се подредени под азбучен редослед и секој збор си има свое значење Стил е начин на изразување на своите мисли и чувства со помош на јазикот
 3. 3. Зборовите имаат две значења: Зборовите имаат:род, број, лице и време Врската со предметите и појавите
 4. 4. Според лескичкото значење зборовите можат да бидат : Синоними Антоними Пароними Хомоними
 5. 5. СИНОНИМИ o Сакам да патувам во вселената,со цел да го почувствувам космосот како безграничен простор. o Тој постојано говори,а не знае сам што зборува. Зборови со различна форма ,но со исто значење
 6. 6. АНТОНИМИ Маја висока, јас низок неможев да ја видам. Баба ми се искачи горе, а дедо уште беше долу. Зборови со спротивно значење
 7. 7. ПАРОНИМИ  Мамо ,каде живеат Индијанците , а каде Индијците?  Се возевме со воз и купивме лоз. Зборови блиски по изговор,но со различно значење
 8. 8. ХОМОНИМИ Неодамна во нашиот град падна голем град. Малата Јагода во рацете држеше зрела сочна јагода. Човекот пита по вратите.Баба пече пита. Ја прочитав првата глава од книгата.Ме боли главата. Нагласените зборови имаат иста форма ,но различно значење
 9. 9. Да повториме : • Куќа и дом се: – синоними • Среќен и тажен се: – антоними • Мила (како име)и мила (како човечка особина)се: – хомоними • Словенски и словенечки се: – пароними • Ден и ноќ се: – антоними • Гнездо и седело се: – Синоними • Слуша и суша се: пароними
 10. 10. Синоними • Синоним за зборот лекар
 11. 11. Синоним за зборот • Ѕуница
 12. 12. Синоним за зборот • Велосипед
 13. 13. Антоним за зборот • Десно
 14. 14. Антоним за зборот • Дебела
 15. 15. Антоним за зборот • гладен
 16. 16. Пароним за зборот • метален
 17. 17. Пароним за зборот • натпис
 18. 18. Пароним за зборот • Бледа
 19. 19. Домашна работа Страна 119 (прва и втора вежба)

×