Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kнигата како медиум

2,575 views

Published on

Kнигата како медиум

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kнигата како медиум

 1. 1. Убави мисли за книгата Добра книга на вашата полица е исто како добар пријател. Без разлика дали ќе ви сврти грб, таа секогаш ќе остане добра за вас.
 2. 2. Сите што кажуваат дека животот се живее само еднаш, сигурно не прочитале ниту една книга во својот живот.
 3. 3. • Не можеш да купиш среќа со пари, но можеш да купиш книга, тоа е приближно исто • Читањето е како сонување со отворени очи.
 4. 4.  Ќе знаеш дека си прочитал добра книга кога ќе ја свртиш последната страница и ќе се почувствуваш како да си изгубил пријател. Книгите се моите пријатели, придружници. Тие прават да се смеам, плачам и да ја пронајдам смислата на животот.
 5. 5.  Книгите ја бришат прашината на душата од секојдневието на животот  Има и полоши злосторства од спалување книги. Едно од нив е истите да не се прочитаат.  Сите што кажуваат дека животот се живее само еднаш, сигурно не прочитале ниту една книга во својот живот.
 6. 6. Што е книга? Книгата е збир на пишани, печатени, илустрирани или празни страници, изработени од хартија, пергамент или друг вид на материјал, обично прицврстени заедно од едната страна.
 7. 7. • Книгата ја создава автор кој оригиналната идеја ја разработува во содржина која пак читателот ја чита во испечатена форма или во електронска верзија (е-книга) • Книгите имаат: корици со наслов и автор, страница со податоци за издавачот, уредникот, предговор, поговор..
 8. 8. Делови на книгата: Страница Секоја страна на лист од книгата се нарекува страница.
 9. 9. Пасус Дел од текстот-целина од еден во друг ред
 10. 10. Предговор Дел кој е напишан со цел читателот да се упати во содржината на делото
 11. 11. Поговор Дел кој следува по крајот на содржината како посебен текст во кој се дава оценка на делото, се анализира критички, содржи биографија за авторот или битни детали за животот на авторот кои влијаеле во создавањето на делото.
 12. 12. Глава Целина во содржината на делото која претставува заокружен дел на одреден настан, а може да биде обележана со бројка или поднаслов
 13. 13. Том Делото може да биде составено од повеќе книги (томови) кои содржински се поврзани во едно
 14. 14. Презентацијата ја изработи • Марија Недановска –наставник по македонски јазик

×