Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rev Ind Esp.Ppt

1,195 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology

Rev Ind Esp.Ppt

 1. 1. Conjunt de canvis LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL Quadre de síntesi: condicions pel triomf de la revolució industrialQuadre de síntesi: condicions pel triomf de la revolució industrial Revolució tecnològica: Mecanització de la indústria, creixent oferta de productes industrials, Revolució demogràfica: creixent població Revolució agrària: creixent producció i beneficis agraris Revolució dels transports: ferrocarril més ràpid i barat Revolució financera: Societats Anònimes i Bancs d’inversió. Revolució ideològica: Liberalisme Què va ser la revolució industrial? Qui va protagonitzar la revolució industrial? Una classe social dinàmica, oberta, progressista,... Què va esdevenir hegemònica: La burgesia. que van donar lloc a una transformació profunda de l’economia i la societat: el món capitalista. tecnològics, econòmics, demogràfics, culturals, ... Interrelacionats
 2. 2. Com va ser el procés d’industrialització a Espanya? Analitzarem i compararem amb La construcció de la xarxa de ferrocarril Els canvis socials. L’ascens de la burgesia a Espanya? Els canvis demogràfics: Creixement demogràfic i èxode rural Els canvis agraris El procés de mecanització de la indústria Però, què analitzarem? Anglaterra Obtindrem una conclusió?
 3. 3. la MECANITZACIÓ: TÈXTILla MECANITZACIÓ: TÈXTIL LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ESPANYALA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ESPANYA Producció industrial moderna a Anglaterra i Espanya Tèxtil (cotó) (1860). Fusos a vapor per 10.000 habitants Anglaterra 542 Catalunya 486 Espanya 82 Any 1900 Sector Anglat Esp Cat Primari 23% 55% 35% Industrial 46% 19% 35% Primera fàbrica tèxtil a vapor Anglaterra 1785 Catalunya 1833 A Espanya la industrialització comença amb retard Catalunya va ser capdavantera en la industrialització Problemes de la industrialització catalana: - Escassetat de matèries primes i fonts d’energia - No pot competir en preus en el mercat internacional - pobresa de la població espanyola - Desgavell polític
 4. 4. S’exporta a l’estranger. Siderúrgia: Astúries i andalusia: la MECANITZACIÓ, Mineria I SIDERÚRGIAla MECANITZACIÓ, Mineria I SIDERÚRGIA LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ESPANYALA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ESPANYA Producció industrial moderna a Espanya Mineria: En l’antic Règim: mines propietat de l’Estat Siderúrgia: ferro i carbó Carbó: (Astúries). Baixa qualitat. Mineral de Ferro: (Pais Basc) Alta qualitat. Plom, coure, mercuri: (Andalusia). 2/2 s. XIX: L’estat impulsa la mineria concedint l’explotació a empreses privades (sovint capitalistes estrangers). País Basc: Potent industrialització. Importa carbó anglès. Gran part de l’acer s’exporta a Europa. Relatiu fracàs.
 5. 5. S’inicia amb molt retard respecte Angaterra. Sovint en benefici de capitalistes estrangers (mineria). Mecanització de la indústria (segle XIX), comparació Espanya / Anglaterra: Conclusió No es dona a tot el territori sinó que es limita a Catalunya (tèxtil) i el pais Basc (siderúrgia) Per aquest motiu la societat i economia espanyola encara és de predomini agrari a finals del segle XIX Però alguns territoris tenen una fesonomia plenament moderna (Catalunya/Pais Basc) Primera fàbrica tèxtil a vapor Anglaterra 1785 Catalunya 1833
 6. 6. Exercici: Pesquis 1 La construcció de la xarxa de ferrocarril Pesquis 2 Pesquis 3 Pesquis 4 Els canvis a la societat espanyola. L’ascens de la burgesia Els canvis demogràfics: Creixement demogràfic i èxode rural Els canvis agraris Del procés de mecanització de la indústria a Anglaterra i Espanya. Hem analitzat, comparat i obtingut conclusions Però, les diferències entre regions són tals que ens caldrà distingir-ho! Analitzar i comparar l’evolució a Anglaterra, Espanya Obtindre conclusions demostrades amb fets i conceptes. Ara ens cal analitzar i obtenir conclusions de i Catalunya
 7. 7. Població anglesa (pesquis 3) Va crèixer moltíssim, entre 1800 i 1900 un 200% fort èxode rural. Creixement urbà. Ferrocarril anglès (pesquis 1) Entre 1830 i 1848 es construeixen milers de Km de vies fèrries. Articula un gran mercat eficient a tot l’estat. Burgesia anglesa (Pesquis 2) Classe social nombrosa, diversa, dinàmica, amb prestigi social i poder econòmic i polític Canvis agraris (pesquis 4) Canvis en la propietat, en la tecnologia i els sistemes de conreu. Creixent riquesa dels agricultors. Què va passar a Espanya en comparació a Anglaterra? A Catalunya va passar el mateix que a la resta de l’Estat? Repàs: idees bàsiques sobre la industrialització anglesa
 8. 8. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ESPANYALA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ESPANYA La revolució demogràficaLa revolució demogràfica Antic règim demogràfic: la població estava estancada Nou Règim demogràfic: la població creix molt Evolució de la població anglesa, d’Espanya i Catalunya 1750-1900 Any 1500 1600 1700 1750 Milions 5’8 6’4 6 6’2 1800 1850 1900 9 17 33 Anglaterra Espanya Catalunya Milions 7 8’5 8 9 Milions 0’3 0’4 0’5 0’6 10’5 15 18’5 0’9 1’4 2’1 Es multiplica per 5’5 Es multiplica per 2 Es multiplica per 3’5 La demanda interior va crèixer molt poc en comparació a Anglaterra
 9. 9. Canvis en l’agricultura anglesa durant el segle XVIIICanvis en l’agricultura anglesa durant el segle XVIII Sistema de conreu Norfolk Estabulació dels ramats Sistema de conreu Norfolk Estabulació dels ramats La revolució agrariaLa revolució agraria LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ESPANYALA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ESPANYA Nous sistemes de conreusNous sistemes de conreus L’Augment de la producció agrícola L’augment de la riquesa dels camperols L’Augment de la producció agrícola L’augment de la riquesa dels camperols Va provocar Nous útils i einesNous útils i eines Arada de Rotherham Sembradora mecànica Segadora mecànica Arada de Rotherham Sembradora mecànica Segadora mecànica Canvis en la propietatCanvis en la propietat Venta de bens comunals Desvinculació Venta de bens comunals Desvinculació Canvis en l’agricultura espanyolaCanvis en l’agricultura espanyola L’agricultura catalana des del s. XVIL’agricultura catalana des del s. XVI El sistema d’arrendament es favorable als pagesos. Els propietaris nobles no els poden treure de la terra ni els poden pujar l’arrendament. El sistema tradicional d’herència afavoreix que les explotacions agràries es mantinguin en proporcions mitjanes. Els pagesos poden introduir nous sistemes de conreu i noves eines. El sistema d’arrendament es favorable als pagesos. Els propietaris nobles no els poden treure de la terra ni els poden pujar l’arrendament. El sistema tradicional d’herència afavoreix que les explotacions agràries es mantinguin en proporcions mitjanes. Els pagesos poden introduir nous sistemes de conreu i noves eines. Els canvis en la propietat s’efectuen 100 anys més tard que a Anglaterra Els canvis en la propietat s’efectuen 100 anys més tard que a Anglaterra A més, els camperols no van poder beneficiar-se d’aquests canvis. La majoria dels propietaris eren nobles i burgesos de ciutat i absentistes. La majoria de camperols eren jornalers A més, els camperols no van poder beneficiar-se d’aquests canvis. La majoria dels propietaris eren nobles i burgesos de ciutat i absentistes. La majoria de camperols eren jornalers L’abundància de jornalers i les enormes propietats no animava els propietaris a introduir millores tècniques a les seves terres. L’abundància de jornalers i les enormes propietats no animava els propietaris a introduir millores tècniques a les seves terres.
 10. 10. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL La revolució dels transportsLa revolució dels transports Problemes amb el ferrocarril a espanya - Ampla de via més gran que a Europa. - Xarxa radial. - En la seva major part es va fer amb inversió estrangera -Per construir-lo ràpid es va comprar material estranger, així el ferrocarril no va beneficiar la indústria nacional Es va començar a construir amb 25 anys de retard
 11. 11. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL Quadre de síntesi: condicions pel triomf de la revolució industrialQuadre de síntesi: condicions pel triomf de la revolució industrial Qui va protagonitzar la revolució industrial? La burgesia. Quines característiques tenia la burgesia espanyola i catalana? Quines diferències presentava amb l’anglesa? Espanya: Molt diferent a l’anglesa Burgesia escassa i feble Poc industrial, Massa relacionada amb la noblesa (terratinents) Poc diversa (poca burgesia mitjana) Comparteix amb la noblesa el predomini econòmic i prestigi social Catalunya: més semblant a l’anglesa Burgesia més nombrosa. Alt Prestigi social Industrial i comercial. Força diversa (molta burgesia mitjana) Però, no controlen ni participen del govern de l’Estat
 12. 12. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ESPANYALA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ESPANYA El liberalsimeEl liberalsime El liberalisme econòmic: lliure producció, lliure preu, lliure venta “lliure mercat”, l’ESTAT no ha d’intervenir en l’activitat eonòmica. El liberalisme econòmic: lliure producció, lliure preu, lliure venta “lliure mercat”, l’ESTAT no ha d’intervenir en l’activitat eonòmica. Però a Espanya i Catalunya la burgesia industrial desitjava el Proteccionisme (impostos sobre els productes estrangers) per a protegir la seva indústria de la competència estrangera. Per contra, la burgesia i terratinents del centre d’Espanya (productors agraris) defensaven el lliurecanvi amb l’estranger per a exportar fàcilment els seus productes agraris a Europa. Alguns efectes negatius de totes dues polítiques quan s’establien: - El proteccionisme no va estimular els industrials espanyols a renovar-se i a ser competitius en el mercat internacional. - El lliurecanvi: Malgrat que Espanya era un gran productor agrari, en fomentar l’exportació, va provocar que la població continués patint fams fins a finals del segle XIX.
 13. 13. A Anglaterra es desenvolupa un important comerç exterior A Anglaterra es desenvolupa un important comerç exterior Matèries primeres per productes industrials Matèries primeres per productes industrials 6 LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL a ESPANYALA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL a ESPANYA Els problemes del mercat exteriorEls problemes del mercat exterior observem Comerç colonialComerç colonial Es basa en Colònies angleses el 1850. 200 milions d’habitants Territori anglès i colònies el 1700 Què va passar amb el colonial Espanyol ? Espanya i colònies 1700 Comerç exclussiu de Castella fins el 1778 Colònies 1850 Catalunya Manté un important comerç amb Cuba

×