Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Feixisme

5,970 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
 • Be the first to comment

Feixisme

 1. 1. EL FEIXISME "Nosaltres representem un principi nou al món, l'antítesi pura i definitiva de tot el món sorgit dels ideals del 1789”. Mussolini: El feixisme (1921) Ideals del 1789 Llibertat Igualtat Fraternitat
 2. 2. Ideologies polítiques i socioeconòmiques liberals Conservadors progressistes Democrates socialistes Igualtat jurídica excepte en el vot (Sufragi censatari) llibertat econòmica llibertats individuals Igualtat jurídica Sufragi universal llibertats individuals i col·lectives Socialdemòcrates Comunistes Sufragi universal Igualtat social Reformes socials Revolució obrera col·lectivitzacions igualtat social i econòmica
 3. 3. 1919-1939 dictadures i feixismes 1933 Any d’establiment de la dictadura Estat feixista 1924 1939 Annexions alemanyes 1938 1938
 4. 4. Què pensen sobre la igualtat? “Som enemics de la democràcia i del sufragi universal, que valora per igual la opinió dels intel·ligents i dels ximples, dels aplicats i dels mandrosos” Goebbels, article a der Angriff, 1928. La nostra ideologia no creu en absolut en la igualtat (...). Aquesta veritat ens obliga a fomentar la preponderància del més fort i a exigir la supeditació de l’inferior i el feble d’acord amb la voluntat inexorable que domina l’univers.” Hitler, Mein Kampf, 1925 Els feixistes són antidemocràtics i antisocialistes anticomunistes antiigualitaristes En la nostra lluita contra el comunisme, exposem la nostra vida per salvar el bon ordre. Tots els propietaris tenen el deure d’ajudar-nos moralment i materialment, per amor a la pàtria i per salvar els seus béns. Manifest feixista 1921 El feixisme reconeix la funció de la propietat privada, que és un dret. Programa electoral del PNF, 1921 1. Quins són els “ideals” feixistes?
 5. 5. UltranacionalismeEl partit feixista aspira a restaurar el prestigi de l’estat nacional, a defensar i propagar la tradició nacional, el sentiment nacional i la voluntat nacional. Mussolini: Programa del PNF, 1921 El deure d’un Estat nacional consisteix a assegurar la subsistència de la raça d’aquest Estat tot mantenint un equilibri entre la població del país i el seu creixement. No hi ha res, excepte l’amplitud del territori, que asseguri el lliure creixement i existència d’una nació. Partint d’aquest principi, la única manera com la nació alemanya pot desenvolupar-se com a nació és ampliant el nostre espai vital.” Hitler, discurs polític , 1927. Expansionisme El feixisme no creu en la pau. Només la guerra i la violència pot elevar les energies humanes al màxim de tensió i imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la virtud d’afrontar-la” Mussolini: la doctrina del feixisme, 1932 Antipacifisme Altres principis feixistes
 6. 6. Què pensen sobre la llibertat dels homes? “El nacimiento solo confiere la condición de súbdito. El joven súbdito de nacionalidad alemana recibirà la educación escolar concebida para todos los alemanes. Más adelante se someterá a los ejercicios corporales que el Estado determine, incorporándose finalmente al ejercito. Después, el joven sano, disciplinado y poseedor de una intachable hoja de servicios será investido solemnemente con los derechos del ciudadano alemán, y el documento que lo acredite será considerado como el más importante de su existencia en la tierra. La joven alemana es un súbdito del Estado, pero el matrimonio hará de ella un ciudadano. Hitler, Mein Kampf, 1925. Els manaments del milicià feixista 7è La disciplina és la llum 8è Mussolini sempre té la raó 9è No hi ha atenuants per a algú que ha desobeït 10è Una cosa has d’estimar per sobre de tot: Mussolini. Jurament efectuat pels joves feixistes en ingressar als Camises Negres.
 7. 7. El feixisme és més que una dictadura o una tirania. dictadura: govern que violant les lleis i llibertats imposa la seva autoritat Tirania: Abús de poder en profit propi o d’uns pocs Totalitarisme: Sistema polític dictatorial i tirànic en el qual tots els aspectes de la vida estan subordinats als interessos i ideologia dels gobernants per mitjà d’un control absolut de l’Estat. És una ideologia i sistema de govern totalitarista.
 8. 8. 2. Com s’imposa el sistema totalitari? Les masses es deixen impressionar fàcilment per les grans idees. Una propaganda hàbil acaba fent creure als homes que el cel no és més que un infern i que la més miserable de les existències és un paradís.” Hitler, Mein Kampf, 1925L’escola ha de tenir per objectiu fonamental formar l’èlit, formar persones capaces d’elevar el nivell cultural i moral de les masses i promoure els millors elements per assegurar la renovació perpètua de les classes dirigents. Mussolini, Programa del PNF, 1921 La meva pedagogía és dura. Educarem una joventut davant la qual el món tremolarà. Una joventut violenta, imperiosa, cruel. Així la vull. Sabrà suportar el dolor.... No vull cap mena d’educació intel·lectual. El saber només corrompria a la meva joventut.... Memòries de Ranschning: Hitler em va dir, 1946. Un cervell il·luminat per algunes nocions d’història arribaria a concebre algunes idees polítiques, i això no ens afavoriria gens. Hitler, declaracions a la radio, 1942.
 9. 9. Amb el suport de determinats grups socials? Grups socials societat afiliats 1932 alemanya al P.Nazi Obrers 46’3% 31’5% Classe mitjana 26’8 45’3% Camperols 20’7% 12’6% Classe alta 6’2% 10’6% 2. Com s’imposa el sistema totalitari? Declaracions d’alguns industrials alemanys al judici de Nuremberg (1946): “El 1932, els dirigents de l’economia desitjaven l’arribada al poder d’un lider fort... Voliem aturar l’amenaça bolxevic i teniem l’esperança que els nazis ho farien. (...) També confiavem en el programa econòmic de Hitler, un punt bàsic del qual era la defensa de la iniciativa privada. Esperàvem una bona conjuntura econòmica afavorida per les promeses de Hitler: ampliar l’exèrcit, construir autopistes, millorar la xarxa de ferrocarril, desenvolupar la indústria nacional,... (...) Prevèiem fortes comandes per part de l’estat nazi... (...)” “En els anys transcorreguts sota el lideratge de Hitler ens sentiem molt satisfets. Voliem un sistema eficient que ens permetés treballar tranquil·lament, i el de Hitler ho era. He dit que ignorava completament la repressió i l’extermini dels jueus, i afegeixo: quan es compra un bon cavall, no et fixes en certs defectes...”.
 10. 10. Però, també, per mitjà d’una brutal repressió ... Camps de concentració 1934 2. Com s’imposa el sistema totalitari?
 11. 11. 3. El Feixisme a Itàlia PNF (partit Nacional Feixista). Fundat el 1919 Esquadres d’acció (camises negres) Mussolini il Duce 1922 El rei d’Itàlia, amb el vistiplau de l’exèrcit, el suport de la patronal i dels partits de dreta i centre, nomena Mussolini primer ministre. En poc temps estableix un règim feixista. Eleccions 1921 Socialistes 166 diputats Populars 110 diputats Liberals 60 diputats Feixistes 36 diputats Altres 123 diputats 1919-1922 Grans tensions socials a Itàlia, vagues, protestes d’obrers i jornalers. Els Camises Negres recorren a la violència contra sindicats i membres del partit socialista.
 12. 12. 4. El Nazisme alemany NSDAP (Partit obrer Nacionalsocialista alemany) SA (Seccions d’assalt, camises brunes) SS (Grups de protecció, camises negres) Hitler, El Führer Goebbels, Himmler, Goering, Hess, ...
 13. 13. Grups socials societat afiliats 1932 alemanya al P.Nazi Obrers 46’3% 31’5% Classe mitjana 26’8 45’3% Camperols 20’7% 12’6% Classe alta 6’2% 10’6% Afiliat: Membre que forma part d’un club, associació, partit polític,... Societat: Conjunt de totes les persones d’un país Grups socio-econòmics que es poden distingir a la societat En el quadre s’observa que la classe benestant constituïa un 33% de tota la població alemanya; en canvi eren el 56% dels membres del Partit nazi. -Per quins motius la classe benestant es va sentir tan atreta per la ideologia nazi? 1932: any anterior a l’arribada al poder de Hitler. Moment de màxima influència electoral del Partit nazi, però també del Partit Comunista
 14. 14. L’evolució de l’atur i el vot a Alemanya 1919 1924 1929 1934 1939 10 5 0 Milions Atur Vots partit Nazi Vots comunistes 1921 Fundació Partit Nazi 1929 Inici de la Gran Depressió 1932 atur 36%. Partit Nazi: el partit més votat. 1933 gener: Hitler es nomenat canceller (1r ministre) amb el suport dels partits de centre i dreta. Març: Hitler estableix la dictadura. Empressonament dels liders demòcrates, socialistes i comunistes. Exclussió de tots els funcionaris que no jurin lleialtat al règim de Hitler. Direcció de la policia i l’exèrcit en mans de membres del partit Nazi. Creixent suport electoral, com s’explica? - Crítica situació econòmica (atur) que Hitler prometia solucionar. - Discurs ultranacionalista (denuncia del Tractat de Versalles) - Por de l’ascens del comunisme, per molts Hitler podia ser la “ma dura” que aturés els comunistes...
 15. 15. El Nazisme alemany, política interior: repressió 1933 gener: Hitler es nomenat canceller (1r ministre) amb el suport dels partits de centre i dreta. Març: Hitler estableix la dictadura. - Prohibeix tots els partits polítics i sindicats lliures excepte el nazi - Empressona els liders demòcrates, socialistes i comunistes. - Crea organitzacions infantils i juvenils nazis obligatòries - Exclou tots els funcionaris (jutges, policies, professors, treballadors de l’estat) que no jurin lleialtat al nou règim de Hitler. - Nomena membres del Partit nazi per dirigir la policia i l’exèrcit. - Obre 13 camps de concentració (milers de detinguts). En un any ja existien 50 camps de concentració. política econòmica: preparar-se per a la guerra Intervenció de l’Estat en l’economia, respectant la propietat privada i enfortint els grans capitalistes: Objectiu: autarquia, autosuficiència econòmica. - Inversió pública en carreteres, ferrocarril, infrastructures. - Fortes comandes de l’Estat a la indústria d’armament i d’automòbils. - Control dels salaris, ampliació de la jornada laboral,... Camps de concentració
 16. 16. El Nazisme alemany: política racial 1933 Campanya de boicot als negocis jueus. Lleis d’esterilització forçosa dels deficients mentals 1935 Lleis de Nuremberg (400 lleis diferents). - Es prohibeixen els matrimonis mixtos. - S’exclou de la ciutadania alemanya tots els habitants d’origen jueu, i d’altres ètnies. - Es prohibeix els jueus viatjar en els mateixos mitjans de transport que els aris, o anar a la universitat, o... - Es prohibeix als jueus de tenir animals domèstics, o telèfon propi a casa, o dones de fer feines d’origen alemany, o... 1938 - S’obliga als jueus a dur un distintiu visible, l’estrella de David - “Nit dels vidres trencats”
 17. 17. El Nazisme alemany: política racial 1939 - Tancament dels jueus en ghettos i/o camps de concentració. 1942 - L’holocaust: organització sistemàtica de l’extermini dels jueus.
 18. 18. La vida dels alemanys... La vida dels jueus
 19. 19. El Nazisme alemany: política exterior Oposició als acords del tracat de Versalles: 1933 Negativa a continuar pagant les reparacions 1935 Servei militar obligatori (2 anys) 1936 Reocupació de la Renania i el Sarre. 36 Intervenció a la guerra civil espanyola Signatura amb Itàlia i Japó del Pacte militar anticomunista. eació de la Gran Alemanya: 38 Ocupació d’Austria, amb el beneplàcit del govern feixista austríac. Reivindicació del territori dels Sudets. Conferència de Munich: França i Anglaterra accepten que Hitler ocupi els sudets a canvi de no efectuar cap altre reivindicació territorial. Ocupació de tot Txecoslovàquia. Invasió de Polònia i Esclat de la 2a Guerra Mundial Reclamació de l’annexió de Danzig i de la creació del corredor polonès per unir Prússia Oriental a Alemanya. Negativa Polaca i anglofrancesa. Conquesta de l’espai vital alemany Pacte secret germano soviètic (repartició de Polònia)

×