Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web quest as-arbores-maria_blanco_corral - copia

835 views

Published on

Web-quest sobre as árbores do CEIP de Figueiroa

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Web quest as-arbores-maria_blanco_corral - copia

  1. 1. AS ÁRBORES DO COLE, NO COLE 1. INTRODUCIÓN 2. TAREFA 3. PROCESO 4. RECURSOS 5. AVALIACIÓN 6. CONCLUSIÓN WEBQUEST DO CEIP DE FIGUEIROA
  2. 2. AS ÁRBORES DO COLE, NO COLE1. INTRODUCIÓNAs árbores do noso cole son moi importantes. Contamos con moitas e moi variadas.Acheguémonos ás nosas árbores con todos os sentidos.Imos meter as árbores DENTRO da escola.
  3. 3. AS ÁRBORES DO COLE, NO COLE2. TAREFA.Imos meter dentro da escola as árbores que están ao seu redor. Hai árbores na entrada, nos patios, lugares de paso...O corredor de Educación Infantil e a entrada do cole, se fora preciso, serán a NOSA ARBOLEDA.O resultado final: UNHA CHEA DE ÁRBORES FLOTANDO SOBRE AS NOSAS CABEZAS. As árbores realizadas quedarán penduradas no teito, coroando o corredor por onde nos movemos.
  4. 4. AS ÁRBORES DO COLE, NO COLE3. PROCESO.O primeiro paso será averiguar que árbores son as que están no cole de Figueiroa.As clases participantes, escollerán varias árbores que traballarán por grupos na aula. Prestaremos especial atención ás partes da árbore: RAÍZ, TRONCO, FOLLAS e FROITOS, para acadar o mellor resultado e que a nosa árbore sexa fácilmente identificable.Buscaremos un xeito similar de plasmar plásticamente as árbores, para dar idea de homoxeneidade no noso monte. Como CRITERIO COMÚN, o tamaño das árbores non poderá exceder de 1 metro de alto.
  5. 5. AS ÁRBORES DO COLE, NO COLE4. RECURSOS (PICA NOS TEXTOS EN BRANCO)Para IDENTIFICAR as árbores escollidas que se van traballar:- MINI ATLAS XEOBOTÁNICO DE GALICIA: Mourazos González, M.J., (2010)- BIBLIO DE CAROLA: proxecto de investigación “AS NOSAS ÁRBORES”- NA NOSA BIBLIOTECA: “A nosa flora” Gárgola Editorial si. D.X. De Polít. Lingüística. “Árbores de Galiza”A Nosa Terra.-Para coñecer as PARTES dunha árbore:- “Los árboles son maravillosos. Aprende más con Pedro”.- “A árbore” de magamacPara deseñar a FORMA da árbore:- “Los árboles son maravillosos. Aprende más con Pedro”- “Os segredos das árbores”. Consellería de Medio Ambiente. Páx 20- Fotos das nosas árbores. Partir de fotos feitas ás árbores do noso cole, proxectalas co canón de vídeo e facer a silueta.
  6. 6. AS ÁRBORES DO COLE, NO COLE5. AVALIACIÓNOs criterios de avaliación son:- PARTES DA ÁRBORES: Todas as árbores contemplan as partes principais: RAÍZ, TRONCO E COPA?- IDENTIFICACIÓN DA ÁRBORE: Todas as árbores realizadas son fácilmente indentificables por FOLLAS, FROITO, CORES?- RELACIÓN CO REAL: pódense relacionar as árbores de DENTRO coa árbores de FÓRA?
  7. 7. AS ÁRBORES DO COLE, NO COLE6. CONCLUSIÓNUnha vez rematado este proxecto, podemos empezar...- Atreveríamonos agora coa fauna que vive nestas árbores?- E coa flora máis pequena? Arbustos, plantas e flores...Temos fora das paredes do noso centro todo un mundo por descubrir...

×