Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Dialnet titorial 2012
Dialnet titorial 2012
Loading in …3
×
1 of 12

Titorial busc2

0

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Titorial busc2

 1. 1. Introdución Biblioteca Universitaria O obxectivo deste titorial é que o usuario coñeza as ferramentas básicas e funcionamento do catálogo, aprendendo a: * Realizar buscas: - para localizar a bibliografía recomendada polo profesor - para localizar calquera recurso de información para realizar un traballo * Gravar ou enviar por correo as buscas * Ver o estado dos seus préstamos * Renovar e reservar libros * Consultar o historial de buscas * Consultar as bibliografías recomendadas das materias impartidas nos diferentes cursos Tutorial Catálogo da BUSC
 2. 2. Que é o catálogo da BUSC? Biblioteca Universitaria É a base de datos da Biblioteca Universitaria que recolle as referencias de todos os documentos que integran a colección da BUSC, indicando a situación física concreta dos exemplares. Nel pódese localizar: - Monografías - Publicacións periódicas - Partes compoñentes: artigos de revistas, capítulos de libros... sempre que estean escritos en galego, por autores galegos ou traten sobre Galicia, etc Ademais de localizar un documento concreto, pódese: - saber que documentos existen sobre unha determinada materia/autor - coñecer en que biblioteca se encontran situados - consultalos en liña se se trata de documentos electrónicos de acceso libre vía web Tutorial Catálogo da BUSC
 3. 3. Cómo consultar o catálogo? Biblioteca Universitaria Accedemos na dirección: http://busc.usc.es/ En cada biblioteca hai varios terminais de acceso a Internet, dende onde pode consultar o catálogo Na pantalla inicial, no menú Catálogo encontrará diversas opcións para consultar: o catálogo completo, o catálogo de revistas, os fondos dalgunha colección especial, as bibliografías recomendadas de cada materia e as últimas adquisicións. Ver rexistro de usuario - permite aos usuarios acceder á súa información persoal e consultar e renovar préstamos, reservar documentos e consultar reservas, etc. A bibliografía recomendada- presenta a bibliografía que o profesor recomenda para a súa materia e que podes atopar na biblioteca. É unha forma moi rápida de atopar os libros que interesan para o estudio dunha materia. Tutorial Catálogo da BUSC
 4. 4. Tipos de busca (I) Biblioteca Universitaria Busca básica Permite buscar por un único criterio de busca. Se se escriben varios termos recupéranse rexistros que os conteñan todos. Busca básica no Catálogo completo ou en coleccións determinadas: Permite recuperar información por: - Palabra clave: recupérase o termo de busca en calquera campo do rexistro. Ej.: castro (recupera autor, título e materia) - Autor: p.e. Lázaro Carreter, -Tema: p.e. Economía enerxética -Título de revista: p.e. Revista de occidente -Título: p.e enerxías renovables en Galicia (Omítese o artigo inicial -Título da colección : p.e. Libro de bolsillo (Alianza) -Procedencia da colección: p.e. Rof Codina, Juan ; Mosteiro San Martín Binario - ISBN: p.e. 84-604-0101-4 Tutorial Catálogo da BUSC
 5. 5. Tipos de busca (II) Biblioteca Universitaria Busca avanzada - Permite buscar por varios criterios simultaneamente - Permítenos facer buscas por palabra clave (Calquera campo) - Podemos utilizar varios termos, que poden combinarse mediante operadores lóxicos ou sintácticos. - Poden ser recuperados dende todos os campos dun rexistro o dende campos determinados de antemán ( título, autor, tema, nota) - É posible refinar a busca por límites como: lingua, ano de publicación, situación física do documento (biblioteca)…. Tutorial Catálogo da BUSC
 6. 6. Resultados da busca Biblioteca Universitaria Unha vez executada a busca, abrirase a páxina de resultados, coa totalidade dos documentos que respondan aos criterios formulados na devandita busca. Ao seu caroń, aparecerá unha icona que indicará o tipo de documento que é Libro Proxectable Revista Música impresa Artigo de libro Mapa Artigo de revista Carteis, fotos Disquete/CD material Mixto Recurso electrónico Tutorial Catálogo da BUSC
 7. 7. Procesado dos resultados (I) Biblioteca Universitaria Unha vez seleccionado os resultados que son do noso interese podemos proceder a solicitalos ao persoal da biblioteca no seu caso ou procesar esa información para o seu uso posterior. Para procesar a información, cumpre seleccionar o cadrado situado á esquerda do título e e logo clicar en “Gardar rexistros marcados” ou “Gardar todo os rexistros” e seguidamente en “Ver/exportar gardados” Tutorial Catálogo da BUSC
 8. 8. Procesado dos resultados (II) Biblioteca Universitaria A pantalla que se abre tras premer en “Ver/exportar gardados” permítenos seleccionar o formato no que queremos os resultados e posteriormente enviar os resultados por correo-e, velos en pantalla ou gardalos nun dispositivo electrónico Tutorial Catálogo da BUSC
 9. 9. Ver o estado dos teus préstamos Biblioteca Universitaria A web da BUSC tamén permite acceder aos datos sobre os nosos préstamos e renovalos se é posible. Para acceder a este servizo prememos en “ver rexistro de usuario” na páxina principal e introducimos o noso nome e código de barras. Na páxina que se abre poderemos modificar os nosos datos persoais, consultar préstamos e se é o caso renovalos, ver as buscas que fixemos ou facer novas buscas no catálogo Tutorial Catálogo da BUSC
 10. 10. Reservar libros Biblioteca Universitaria O sistema de busca do catálogo da BUSC permite reservar/solicitar un libro a calquera das outras bibliotecas do sistema. Simplemente tes que realizar a busca do libro que precises e na pantalla de resultados, premer en “reservar/solicitar”. O libro enviarase á biblioteca do teu centro. Recibirás tamén un correo-e informándote da dispoñibilidade do libro. Tutorial Catálogo da BUSC
 11. 11. Consultar o historial de buscas Biblioteca Universitaria O catálogo da BUSC permite recuperar o historial de buscas, é dicir, todas aquelas consultas que tes feito na sesión. Só tes que premer no desplegábel “buscar histórico” ao pé da páxina de resultados Tutorial Catálogo da BUSC
 12. 12. Consultar bibliografías recomendadas Biblioteca Universitaria As bibliografías recomendadas son aquelas elaboradas pola persoa docente dunha determinada materia para orientar o traballo do alumnado. Permítenos acceder directamente aos libros de determinada materia sen ter que realizar a busca. Accedemos á páxina principal da web da BUSC. No módulo “Catálogo” prememos en bibliografías recomendadas, onde pedirannos que seleccionemos o nome do profesor ou o nome da materia. Premendo directamente no título do libro, abrirase a pantalla onde indicará onde está situado e a súa dispoñibilidade. Tutorial Catálogo da BUSC

×