Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 9

Os operadores

0

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Os operadores

  1. 1. Os operadores Biblioteca Universitaria Que son e como se usan os operadores nas buscas
  2. 2. Os operadores Biblioteca Universitaria E “” OU Os operadores son signos que se utilizan na elaboración dunha estratexia de busca e que permiten combinar diferentes OR termos entre eles e así obter resultados AND máis pertinentes. ? * NOT E NON
  3. 3. Operadores booleanos (1) Biblioteca Universitaria Usando o operador E restrínxense os resultados da busca, Se buscamos os termos pois recupéranse aqueles documentos nos que aparecen “flora” E “fauna” no campo os dous termos relacionados. Tema, atopamos todos aqueles documentos que conteñan as dúas palabras: "flora" e "fauna”.
  4. 4. Operadores booleanos (2) Biblioteca Universitaria Introducindo o operador OU amplíanse os resultados da busca, pois recupéranse os documentos que conteñan un dos termos, o outro, ou ambos. Este operador pode ser útil para combinar sinónimos ou palabras de significado próximo. Introducindo os termos “flora” OU “fauna” no campo Tema atopamos todos aqueles documentos que conteñan a palabra "flora", máis todos os que teñan a palabra "fauna", máis todos os documentos que conteñan ambos termos.
  5. 5. Operadores booleanos (3) Biblioteca Universitaria Introducindo o operador E NON entre dous termos dunha busca restrínxense os resultados, pois obtéñense documentos que conteñen o primeiro pero non o segundo. Introducindo os termos “fauna” E NON “flora” no campo Tema atopamos os documentos que conteñan a palabra “fauna” e non conteñan a palabra “flora”.
  6. 6. Operadores de truncamento (1) Biblioteca Universitaria O ASTERISCO (*) É un dos operadores de truncamento máis utilizado, e pode substituír un ou varios caracteres. universi* Seleccionaría documentos que contivesen os termos: universidade, universitario, universitaria, university...
  7. 7. Operadores de truncamento (2) Biblioteca Universitaria A INTERROGACIÓN (?) A interrogación utilízase cando necesitamos substituír un único carácter. tra?ico Seleccionaría documentos que contivesen os termos: trágico, tráxico, tráfico…
  8. 8. Operadores de truncamento (3) Biblioteca Universitaria AS COMIÑAS (" ") Utilízanse para buscar o título exacto dun documento, frases longas literais... Se buscamos un documento que se titula A innovación educativa na Universidade de Santiago de Compostela debemos escribir a frase enteira entre comiñas e atoparemos os documentos con ese título.
  9. 9. Biblioteca Universitaria Moitas grazas por consultar este titorial

×