Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mam talent

476 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mam talent

 1. 1. Nazwa projektu Mam Talent!
 2. 2. Czas trwania: <ul><li>Od 9 Maja 2011 </li></ul><ul><li>Do 8 czerwca 2011 </li></ul>
 3. 3. Streszczenie: <ul><li>Projekt stworzony dla osób niepełnosprawnych. Będzie w nim brało udział 30 osób. Stworzymy trzy listy z różnymi konkurencjami: śpiew, fotografia, zabawy plastyczne. Do każdej konkurencji zapisać się może 10 osób. Jedna osoba nie może brać udziału w więcej niż jednej konkurencji. Na koniec każdego konkursu zostają wybrane 3 osoby, których prace najbardziej spodobają się wybranemu na początku projektu jury. Każdy dostanie na pocieszenie koszulkę z nadrukiem w nagrodę oraz dyplom. Natomiast 3 pierwsze osoby dostaną dodatkowo kosz ze słodyczami i kubki z nadrukami. Konkursy będą się odbywać w każdy weekend. Konkurs będzie filmowany i pokazany na antenie lokalnej telewizji. Na zakończenie akcji projektu &quot;Mam talent!&quot; odbędzie się bal, na którym każdy otrzyma dyplom za udział w projekcie. </li></ul>
 4. 4. Opis problemu: <ul><li>Osoby niepełnosprawne często posiadają wielki talent do różnych rzeczy, czy jest to taniec, śpiew, malarstwo, rzeźba itd. Niestety nie zawsze takie osoby mają szansę przebicia się i pokazania się innym. Dlatego też chcemy stworzyć konkurs &quot;Mam talent&quot;, który pozwoli im na zaistnienie w pewnym środowisku i zdobycie pewnego rodzaju uznania. </li></ul>
 5. 5. Cel projektu: <ul><li>-zapewnienie dobrej zabawy dla uczestników, </li></ul><ul><li>- ukazanie talentów osób niepełnosprawnych, </li></ul><ul><li>- dowartościowanie osób niepełnosprawnych, </li></ul><ul><li>- rozwój talentów takich osób, </li></ul><ul><li>- polepszenie kontaktów między osobami niepełnosprawnymi a innymi ludźmi, </li></ul><ul><li>-pokazanie, że niepełnosprawność nie musi być 'unieruchomieniem' i wypaczeniem społecznym, </li></ul><ul><li>- wzbudzenie szacunku dla osób niepełnosprawnych, </li></ul>
 6. 6. Rezultaty: <ul><li>Miękkie: </li></ul><ul><li>- zadowolenie uczestników z siebie, </li></ul><ul><li>- większa komunikacja i współpraca, </li></ul><ul><li>- szacunek innych, </li></ul><ul><li>- zainteresowanie się różnymi dyscyplinami, </li></ul><ul><li>-satysfakcja, </li></ul><ul><li>-zaradność. </li></ul><ul><li>Twarde: </li></ul><ul><li>- większy rozwój swojego talentu, </li></ul><ul><li>- pokazanie osób niepełnosprawnych i ich talentów w telewizji, </li></ul><ul><li>- otrzymanie nagród i dyplomów. </li></ul>
 7. 7. Harmonogram <ul><li>09.05.2011 – Spotkanie Organizacyjne </li></ul><ul><li>10.05.2011-12.05.2011 – Zorganizowanie Sali gimnastycznej </li></ul><ul><li>10.05.2011-13.05.2011- Zatrudnienie DJ </li></ul><ul><li>10.05.2011-13.05.2011 – Zatrudnienie ekipy filmującej </li></ul><ul><li>13.05.2011-20.05.2011- Reklamowanie działań i nabór zainteresowanych, zapisy na listę konkurencji </li></ul><ul><li>15.05.2011- 17.05.2011- Ustalenie porządku konkurencji i organizacji balu zakończeniowego </li></ul><ul><li>19.05.2011-20.05.2011- Dekorowanie sali gimnastycznej </li></ul><ul><li>21.05.2011- Pierwsza konkurencja </li></ul><ul><li>28.05.2011- Druga konkurencja </li></ul><ul><li>03.06.2011- Zakup produktów spożywczych na bal </li></ul><ul><li>04.06.2011- Trzecia konkurencja </li></ul><ul><li>05.06.2011- Bal zakończeniowy, wręczenie wszystkim dyplomów i nagród dla wyróżnionych </li></ul><ul><li>07.06.2011- 08.06.2011- Rozliczenie </li></ul><ul><li>05.06.2011- Spotkanie podsumowujące </li></ul><ul><li>05.06.2011- Sprawozdanie z działań </li></ul>
 8. 8. Harmonogram
 9. 9. Budżet: <ul><li>1) Promowanie działalności (plakaty, reklama w tv) – 150 zł </li></ul><ul><li>2) Wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego – 50 zł za weekend, czyli 50x3=150zł </li></ul><ul><li>3) Zakup materiałów (bloki rysunkowe, przybory plastyczne, jednorazowe aparaty foto)- 1000 zł </li></ul><ul><li>4) Ekipa telewizji lokalnej - 300zł </li></ul><ul><li>5) Drukowanie dyplomów - 30 zł </li></ul><ul><li>6) Nagrody (koszulki z nadrukiem dla wyróżnionych, nagrody główne kosz ze słodyczami, kubek z nadrukiem+koszulka) – 1600 zł </li></ul><ul><li>7) Wynajem sali gimnastycznej – 50zł za dzień * 5 dni = 250 zł </li></ul><ul><li>8) Produkty spożywcze na bal zakończeniowy- 400 zł </li></ul><ul><li>9) DJ – 50 zł za weekend * 3 weekendy = 150 zł </li></ul><ul><li>10) Dekoracje sali 100 zł </li></ul><ul><li>RAZEM: 4180 ZŁ </li></ul>

×