Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Loonschade

992 views

Published on

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Loonschade

 1. 1. Het verhaal (van de kosten) van de werkgever Maarten Tromp 7 februari 2008
 2. 2. Is Wg kind van de rekening?
 3. 3. Of ligt het geld op straat?
 4. 4. Waar hebben wij het over? €
 5. 5. Waar hebben wij het over? <ul><li>Doorbetaald loon </li></ul><ul><li>Re-integratiekosten </li></ul><ul><li>Exact bedrag onbekend </li></ul><ul><li>PIV heeft geen cijfers </li></ul><ul><li>Het gaat om veel geld </li></ul><ul><ul><li>Zie ook de TK stukken in de map </li></ul></ul>
 6. 6. Waar hebben wij het over? <ul><li>Geschat gemiddelde: </li></ul><ul><li>Directe kosten 37.500 </li></ul><ul><li>Indirecte kosten 26.250 </li></ul><ul><li>Totaal 63.750 </li></ul><ul><li>Bron: Wielink </li></ul><ul><li>(zie map) </li></ul>€ 63.750
 7. 7. Is dat verhaalbaar?
 8. 8. Wetsvoorstel <ul><li>Art. 6:107a lid 3 BW nieuw (oud 3 wordt 4): </li></ul><ul><li>De (…) aansprakelijke is eveneens verplicht </li></ul><ul><li>tot vergoeding van de door de Wg gemaakte </li></ul><ul><li>redelijke kosten ter nakoming van zijn in art. </li></ul><ul><li>7:658a BW bedoelde verplichtingen (…) </li></ul>
 9. 9. Mijn conclusies… <ul><li>Wat straks kan, </li></ul><ul><li>kan nu ook al </li></ul>
 10. 10. Mijn conclusies… <ul><li>2. Het verhaal van de werkgever verdient de aandacht van de politiek </li></ul>
 11. 11. Uitwerking <ul><li>Historische schets </li></ul><ul><li>De verhaalbaarheid </li></ul><ul><li>De beperkingen </li></ul><ul><li>Varia </li></ul><ul><li>Oproep aan de politiek </li></ul>
 12. 12. Historische schets <ul><li>Tot 01-01-1994: </li></ul><ul><li>Wg nagenoeg geen “last” </li></ul><ul><li>Introductie wachttijd (2 of 6 weken) </li></ul>
 13. 13. Historische schets <ul><li>Vanaf 01-03-1996: </li></ul><ul><li>Wg 1 jaar doorbetalen </li></ul><ul><li>Introductie verhaalsrecht (6:107a BW) </li></ul>
 14. 14. Historische schets <ul><li>Vanaf 01-01-1998: </li></ul><ul><li>Pemba </li></ul><ul><ul><li>boete regime </li></ul></ul>
 15. 15. Historische schets <ul><li>Vanaf 01-04-2002: </li></ul><ul><li>Poortwachter </li></ul><ul><ul><li>re-integratieverplichtingen </li></ul></ul>
 16. 16. Historische schets <ul><li>Vanaf 01-01-2004: </li></ul><ul><li>Wg 2 jaar doorbetalen </li></ul>
 17. 17. Tussenconclusies <ul><li>Verschuiving van verplichtingen naar Wg </li></ul><ul><li>Zonder bijbehorend verhaalsrecht </li></ul><ul><li>Latere reparatiewetgeving </li></ul><ul><ul><li>Veegwet (TK 1994-1995, 24 326, nr. 1-3) </li></ul></ul><ul><li>Verdere uitbreiding verplichtingen Wg </li></ul><ul><li>Maar die vallen niet onder 6:107a BW </li></ul>
 18. 18. Uitwerking <ul><li>Historische schets </li></ul><ul><li>De verhaalbaarheid </li></ul><ul><li>De beperkingen </li></ul><ul><li>Varia </li></ul><ul><li>Oproep aan de politiek </li></ul>
 19. 19. De praktijk tot nu toe <ul><li>Het zijn kosten ter beperking van de schade </li></ul><ul><li>Die zijn verhaalbaar (art. 6:96 BW) </li></ul><ul><li>De kosten zijn door Wg betaald </li></ul><ul><li>Daardoor is het verplaatste schade </li></ul><ul><li>Art. 6:107 BW geeft Wg verhaalsrecht </li></ul>
 20. 20. Gebruikelijk verweer <ul><li>Het is een eigen verplichting van Wg </li></ul><ul><li>Wn zou de maatregelen niet nemen als Wg daar niet toe verplicht was </li></ul><ul><ul><ul><li>Rb Utrecht 11 augustus 2004, besproken door Blondeel in PIV-Bulletin oktober 2004, blz. 9 </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Maar die verweren gaan niet op!
 22. 22. 1. Aanspraak op schadevergoeding gaat voor <ul><li>NJ 1976, 451 (r’verhouding met Stichting) </li></ul><ul><li>NJ 1985, 296 (cessie BV – DGA) </li></ul><ul><li>NJ 1992, 738 (vordering op Wg subsidiair) </li></ul><ul><li>NJ 1999, 145 (wrongful birth) </li></ul><ul><li>NJ 1999, 564 (Johanna Kruidhof) </li></ul><ul><li>Who’s first? </li></ul>
 23. 23. 2. Verkeerde maatstaf <ul><li>Het gaat bij 6:107 BW niet om wat de Wn zou doen als Wg geen verplichting had </li></ul><ul><li>Het gaat er om of de Wn de kosten kan claimen, als hij ze had gemaakt </li></ul><ul><li>En dat is evident (6:96 BW)! </li></ul>
 24. 24. Daarom nieuwe wetgeving <ul><li>Opheffen onduidelijkheid </li></ul><ul><ul><li>Welke maatstaf </li></ul></ul><ul><ul><li>Welk bedrag </li></ul></ul><ul><li>Bevordering consistentie </li></ul>
 25. 25. Soortgelijke aanpassingen in: <ul><li>WAZ </li></ul><ul><li>WAJONG </li></ul><ul><li>WAO </li></ul><ul><li>WIA </li></ul><ul><li>ZW </li></ul>
 26. 26. Conclusie 1 <ul><li>Wat straks kan, kan nu ook al </li></ul><ul><ul><li>via 6:96 en 6:107 BW </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuwe wet krijgt onmiddellijke werking </li></ul></ul><ul><li>En dat betekent in feite de rode kaart voor de “50% praktijk” van verzekeraars </li></ul>
 27. 27. Uitwerking <ul><li>Historische schets </li></ul><ul><li>De verhaalbaarheid </li></ul><ul><li>De beperkingen </li></ul><ul><li>Varia </li></ul><ul><li>Oproep aan de politiek </li></ul>
 28. 28. Regres en civiel plafond <ul><li>Rare gedachtekronkel </li></ul><ul><li>Als wij eigen verplichting wegdenken… </li></ul><ul><li>Wat had Wn dan kunnen vorderen? </li></ul><ul><ul><li>Netto loon? </li></ul></ul><ul><ul><li>Korting wegens eigen schuld? </li></ul></ul><ul><ul><li>Korting wegens predispositie? </li></ul></ul>
 29. 29. Beperking ook via 6:107 BW <ul><li>Verweermiddelenregel </li></ul><ul><ul><li>6:107 lid 2 BW </li></ul></ul>
 30. 30. Verdere beperkingen <ul><li>Collega verweer </li></ul><ul><li>Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten </li></ul><ul><ul><li>6:197 BW </li></ul></ul><ul><ul><li>Bepaalde grondslagen uitgesloten van regres </li></ul></ul><ul><li>Eigen schade </li></ul><ul><ul><li>Bruto deel </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijfsschade </li></ul></ul><ul><ul><li>Vervangende arbeidskracht </li></ul></ul>
 31. 31. Uitwerking <ul><li>Historische schets </li></ul><ul><li>De verhaalbaarheid </li></ul><ul><li>De beperkingen </li></ul><ul><li>Varia </li></ul><ul><li>Oproep aan de politiek </li></ul>
 32. 32. Voor de workshop <ul><li>Welke kosten (alles)? </li></ul><ul><li>Ook de eventuele boete/verhoogde premie? </li></ul><ul><li>Wettelijke rente (gaat direct lopen) </li></ul><ul><li>BGK (is ook verhaalbaar) </li></ul><ul><li>Verjaring (volgt de claim van Wn) </li></ul><ul><li>Positie verzuimverzekeraar? </li></ul>
 33. 33. Uitwerking <ul><li>Historische schets </li></ul><ul><li>De verhaalbaarheid </li></ul><ul><li>De beperkingen </li></ul><ul><li>Varia </li></ul><ul><li>Oproep aan de politiek </li></ul>
 34. 34. Overweeg het nog eens! <ul><li>Waarom niet bruto? </li></ul><ul><li>Waarom geen eigen schade? </li></ul>
 35. 35. Reden voor heroverweging (1) <ul><li>Introductie 6:107a BW zat in “technische reparatie wetgeving” </li></ul><ul><li>Daardoor is maatschappelijke discussie over dit onderwerp niet (tijdig) in brede kring gevoerd </li></ul>
 36. 36. Reden voor heroverweging (2) <ul><li>“ Netto loon” komt uit VOA jurisprudentie </li></ul><ul><li>De wetgever heeft bij introductie van 6:107a de vraag gesteld of dat wel juist is </li></ul><ul><li>Het probleem is toen niet behandeld </li></ul><ul><li>Het was een vraag die voor alle regres-rechten zou moeten worden beantwoord </li></ul><ul><li>(TK 95/96, 24 326, nr. 119b, blz. 2) </li></ul>
 37. 37. Reden voor heroverweging (2) <ul><li>De wetgever is de bruto/netto discussie dus </li></ul><ul><li>uit de weg gegaan </li></ul>
 38. 38. Reden voor heroverweging (3) <ul><li>Dat het VOA-verhaal netto is, is logisch </li></ul><ul><li>Voor de overheid is de belastingdruk een “vestzak-broekzak” verhaal </li></ul><ul><li>Voor de particuliere werkgever echter niet </li></ul>
 39. 39. Reden voor heroverweging (4) <ul><li>Netto vanwege wens tot schadebeperking </li></ul><ul><ul><li>VAV versus “inkomensschade” </li></ul></ul><ul><ul><li>Blijvend versus tijdelijk arbeidsongeschikt </li></ul></ul><ul><ul><li>Periodieke uitkering versus lumpsum </li></ul></ul><ul><li>Belastbaarheid verdedigbaar (wet IB) </li></ul>
 40. 40. Reden voor heroverweging (4) <ul><li>Schadebeperkingplicht van Wn mag er niet toe leiden dat Wg met bruto deel blijft zitten </li></ul><ul><li>Als Wn bruto mag vorderen, dan Wg ook </li></ul>
 41. 41. Reden voor heroverweging (5) <ul><li>Bij zaakschade kan men wel bedrijfsschade verhalen </li></ul><ul><li>Waarom bij personenschade dan niet, terwijl daar doorgaans ruimer wordt toegerekend? </li></ul><ul><li>Alsdan niet alleen bruto deel, maar ook eigen schade verhaalbaar </li></ul>
 42. 42. Reden voor heroverweging (6) <ul><li>Autoriteitsargument </li></ul><ul><li>Ik sta niet alleen </li></ul>
 43. 43. Met de groeten van… <ul><li>Baggerman </li></ul><ul><li>Van Boom </li></ul><ul><li>Van Dort </li></ul><ul><li>Engelhard </li></ul><ul><li>Jongens </li></ul><ul><li>Keizer-Korver </li></ul><ul><li>Lindenbergh </li></ul><ul><li>Rensema </li></ul><ul><li>Storm </li></ul><ul><li>Tromp </li></ul>
 44. 44. Conclusie 2 <ul><li>Het verhaal van de werkgever verdient de oprechte aandacht van de politiek </li></ul><ul><li>Volledig regres zou lasten enorm verlichten </li></ul><ul><li>En dat is toch wat men wilde? </li></ul><ul><li>Een mooie uitdaging voor de regering </li></ul><ul><li>Of voor de oppositie… </li></ul>
 45. 45. Alternatief voorstel <ul><li>Toch netto? </li></ul><ul><li>Dan Wg vrijstellen van loonbelasting </li></ul>
 46. 46. Want het is 2 x ja
 47. 47. Wg moet er wel wat voor doen <ul><li>Vraag advocaat van de Wn om de 107 (a) claim mee te nemen </li></ul><ul><li>Om de kosten hoeft Wg het niet te laten </li></ul>
 48. 48. Maar de Wg mag mij uiteraard ook bellen 010 - 205 66 10
 49. 49. Ik raap het graag voor u op!

×