Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Economie van de aandacht

2,028 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Economie van de aandacht

 1. 1. Economie van de aandacht 1Economie van de aandachtSociale Netwerken = Sociale MediaMaarten MarxInformatica Institute, Universiteit van AmsterdamExpertisedag Sociale Media, 25 Juni 2013, Amsterdam
 2. 2. Economie van de aandacht 2Inhoud• Economie van de aandacht• Sociale netwerken• Geschiedenis• Wat theorie• Veel voorbeelden, vooral uit de NL politiek• Samenwerking journalistiek en wetenschap
 3. 3. Economie van de aandacht 3Economie van de aandacht• Aandacht is het meest schaarse goed op het web [Huberman HPlabs].• Niet alleen voor bedrijven, ook voor individuen.• Sociaal kapitaal bestaat voor een groot deel uit aandacht.Kernvragen• Wat is aandacht?• Hoe kunnen we het opmeten?
 4. 4. Economie van de aandacht 4Aandacht opmeten• Aandacht is iets wat personen elkaar geven.• Het is dus een relatie tussen personen.• Aandacht geven gaat echter vaak indirect:• Een webpagina liken• Een tweet retweeten• In jouw artikel naar een ander artikel verwijzen.• Aandacht opmeten door te kijken naar sociale interactie die jeindirect terugziet in bronnen.
 5. 5. Economie van de aandacht 5Sociaal netwerk: netwerk van aandachtDebat als tijdslijn
 6. 6. Economie van de aandacht 6Interruptie-netwerk: hoe meet je dat nou op?• Eigenlijk gewoon gaan turven in de Handelingen.• Die bevatten alle informatie, en zelfs computers kunnen dat eruithalen.• Voor elk woord gesproken in de Kamer tussen 1814 en 2012:• wanneer het gezegd is• wie het zegt, en tegen wie, in welke rol, namens welke partij• betoog,interruptie of antwoord op een interruptie.• Voorbeeld Handeling
 7. 7. Economie van de aandacht 7Intermezzo: spelen met woorden• Als je van iedereen z’n woorden hebt, kan je mooie profielen vanpersonen maken . . .• Lijst met de name-droppers in de Tweede Kamer (2010)• Het profiel van Rutte• Mijn eerstejaars maakten:http://data.politicalmashup.nl/politiekinzicht/
 8. 8. Economie van de aandacht 8Sociale netwerken: wat geschiedenis• In Nederland: begint met 200 van Mertens (1968):. . . de Nederlandse economie wordt gedomineerd dooreen ”old-boys network” van ongeveer 200 man.Bestuurders van grote bedrijven vervulden commissariatenbij vele andere bedrijven en hadden bovendienbestuursfuncties bij universiteiten en hogescholen. Namennoemde hij niet.• Mokken, Stokman et al: “OK, laten we dat dan maar uit gaanzoeken”: Boek: Graven naar macht.• Methode: bekijk de “interlocking directories”
 9. 9. Economie van de aandacht 9Bipartiet netwerk
 10. 10. Economie van de aandacht 10Voorbeelden van aandachtsnetwerken• Persoon A geeft aandacht aan persoon B als . . .• Indirect: A reageert op een bericht van B (typisch sociale media)• Direct: A wat tegen B zegt (Bijv. tijdens een vergadering)Voorbeelden• Direct: De debatten van Pechtold in 09-10.• Direct: “community” van kamerleden tijdens Kok II• Indirect: de Twitter aandachtsgrafen van Tokmetzis.
 11. 11. Economie van de aandacht 11Voordelen van netwerk analyse• Je kan verbanden die tot stand komen over een lange tijdinzichtelijk maken.• Je kan wat verder kijken dan alleen de aantallen.
 12. 12. Economie van de aandacht 12Lange termijn samenwerkingsverbanden• Kan je in de Tweede Kamer afleiden uit het gezamelijk indienenvan moties, amendementen, kamervragen.• Zie http://data.politicalmashup.nl/PoliticalMashup/SocialNetworks/vis/interactive/applet/• Vergelijk bijvoorbeeld de netwerken van van Gent en Thieme (opmoties tijdens Balkenende IV).
 13. 13. Economie van de aandacht 13Wie steunt wie als het op stemmen aankomt?• Ook een netwerk.• Tussen indieners en partijen.• Of tussen partijen.• Alle data aanwezig!• Spreadsheet op Google docs• Recente data ook beschikbaar.• Wie pikt dit op?
 14. 14. Economie van de aandacht 14Verder kijken dan alleen de aantallen• Google’s PageRank kijkt niet naar de inhoud van webpaginas,maar naar het aandachtsnetwerk tusen paginas• Eerste idee: Hoe meer aandacht, hoe hoger je ranking . . .• Maar: aandacht van de ´e´en is meer waard dan van de ander . . .• Oplossing: weeg de aandacht naar een pagina met debelangrijkheid van de aandachtgever.• Bijt in je eigen staart: je bent belangrijk als je veel aandacht krijgtvan belangrijke paginas.
 15. 15. Economie van de aandacht 15Analyse van de Twitter berichten• Niet het aantal retweets, of het aantal retweeters per se is erginterresant.• Wel het aantal (en van wie) vanuit het Haagse wereldje!• Dit is wat Dimitri Tokmetzis met Dispectu BV en deUvA-eerstejaars heeft bekeken.• Aandacht uit de incrowd• Veel meer werk: database van incrowd Twitteraars, en hun rolnodig.
 16. 16. Economie van de aandacht 16Waar zijn we?• Economie van de aandacht• Sociale netwerken• Geschiedenis• Wat theorie• Veel voorbeelden, vooral uit de NL politiek• Samenwerking journalistiek en wetenschap
 17. 17. Economie van de aandacht 17Samenwerking journalistiek en wetenschap• Waardevol voor beide kanten.• Vooral in datajournalistiek.• Let op! Vaak wel een lange looptijd:• data verzamelen over een lange periode (eg Tweets van een jaar)• analyse kost vaak ook veel programmeertijd• Maar wel: eenmaal gedaan, volgende keer zo gepiept.(Bijv: Vrij Nederland deze week: overzicht afgelopenparlementaire jaar).• UvA Informatica heeft heel veel data en rekenkracht beschikbaar.
 18. 18. Economie van de aandacht 18Dank• Eerste Twitter Analyse: haagsetweet.nl Bart Hayo, LisetteMeijerman, Frank Houweling.• Twitter Database: Bart de Goede, Justin van Wees.• Handelingen: Arjan Nusselder.
 19. 19. Economie van de aandacht 19Contact• maartenmarx@uva.nl• politicalmashup.nl

×