Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cgo ppt

1,509 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cgo ppt

 1. 1. Het incompetentiegerichte onderwijs Over Ruiters en Tandwielen Huub Philippens Skepsis, Utrecht 20 oktober 2012Philippens, ICGO 1
 2. 2. Drie geesten en de doodPhilippens, ICGO 2
 3. 3. De vier tandwielenPhilippens, ICGO 3
 4. 4. Het eerste tandwiel: het NPMPhilippens, ICGO 4
 5. 5. "Managen, wat een onzin" “Er zijn extra lagen ontstaan van mensen, die niet gehinderd door al te veel kennis van de inhoud, andere mensen moeten voorschrijven hoe ze hun werk moeten organiseren (...) Verveen, NRC Handelsblad, 21 augustus 2012Philippens, ICGO 5
 6. 6. "Managen, wat een onzin" “methoden en technieken om de productiviteit te verhogen: • assessments, • 360-gradenfeedbackgesprekken, • balanced scorecards, • strategische scenarioanalyses, • brand key performance indicators, • concurrentieanalyses, • marktonderzoeken, • medewerkerstevredenheidsonderzoeken, • evidencebased management, • holistisch leiderschap, • lean six sigma, • synergetisch produceren en • het nieuwe werken. En wekelijks komen er nieuwe instrumenten bij.” Verveen, NRC-Handelsblad, 21 augustus 2012Philippens, ICGO 6
 7. 7. New Public Management “Vertrouwen is goed, controle is beter” Vladimir Iljitsj LeninPhilippens, ICGO 7
 8. 8. New Public Management In het Publieke Domein geen burgers meer maar consumenten of klantenPhilippens, ICGO 8
 9. 9. Gevolgen van NPM: bezuinigingen, daling van het aantal banen goedkopere nieuwe arbeidskrachten stijgende prijzen voor de “consumenten”Philippens, ICGO 9
 10. 10. Minder is meer: Van 2000 en 2005 Het ministerie van Onderwijs 650 fte’s minder maar eigenlijk 6757 fte’s meer bij vertakkingen in zelfstandige bestuursorganen Chr.Lorenz, 2012Philippens, ICGO 10
 11. 11. Gevolgen van NPM Managers met hoge salarissen en “beloningen” tegenover goedkope arbeidskrachtenPhilippens, ICGO 11
 12. 12. Het tweede tandwiel: de terugtredende overheidPhilippens, ICGO 12
 13. 13. De Lompe SomPhilippens, ICGO 13
 14. 14. De Lompe Som: NPM in het onderwijs Gevolgen: Veel goed betaalde beheerders/managers Goedkope arbeidskrachten Fusies Goed verkopende opleidingen Speculaties NieuwbouwPhilippens, ICGO 14
 15. 15. Fusies MBO Van MBO’s naar ROC’s: 2003 2005 400 40 a 45 Het aantal interimdirecteuren: 2003 2005 23 196Philippens, ICGO 15
 16. 16. Bureaucratie “In de bve-sector zijn de kosten voor secundaire taken het hoogst: 39% van het totale budget.” Onderwijsraad, Bureaucratisering in het onderwijs, 2004Philippens, ICGO 16
 17. 17. Goedkope arbeidskrachten De Vensters Voor VerantwoordingPhilippens, ICGO 17
 18. 18. kwalijke praktijken werknemers met kritiek op het management worden monddood gemaakt, worden geschorst en bij wijze van straf promoties ontzegdPhilippens, ICGO 18
 19. 19. Het produkt wordt verkocht Wildgroei van leuke opleidingen Gelikte folders en sites Nieuwe gigantische gebouwenPhilippens, ICGO 19
 20. 20. Leuke opleidingen Werkloosheid Uitval en frustratie zijn het gevolg.” Hans de Boer, Taskforce Jeugdwerkloosheid, 2007 “Met mijn voorstellen heb ik veel vijanden gemaakt” Hans de Boer, oktober 2012Philippens, ICGO 20
 21. 21. De puinhopen van Amarantis De doorlopende leerlijnen vmbo-mbo hadden het unique selling point van Amarantis moeten worden. Maar het TeC Amsterdam dat de weg zou wijzen, werd al twee jaar na het ontstaan van de onderwijsreus ten grave gedragen. De megafusie is niet alleen een financieel debacle geworden, maar ook het bankroet van een veel te complexe onderwijsvernieuwing. Expansiedrift en bestuurlijke zelfoverschatting leidden tot een onbestuurbare onderwijskolos waar chaos en anarchie heersten. Dat blijkt uit een reconstructie van het ontstaan van Amarantis in het Onderwijsblad. 09-10-2012Philippens, ICGO 21
 22. 22. ROC Zadkine in financiële problemen ROTTERDAM - Bij de scholenreus Zadkine in Rotterdam moeten nog eens 150 arbeidsplaatsen worden geschrapt wegens een tekort van 19 miljoen euro op de begroting. Eerder gingen er al 275 mensen uit. Te veel gebouwen en fors teruglopende inkomsten zijn de oorzaak van de problemen bij het ROC met 18.000 leerlingen. Dat vertelde een woordvoerder van Zadkine vrijdag. De onderwijsinstelling onderhandelt momenteel met het ministerie van Financiën over de herfinancieringen van een pakket aan leningen en vastgoed ter waarde van ruim 30 miljoen euro. 19 oktober 2012 09:06 Nu.nlPhilippens, ICGO 22
 23. 23. :
De politici van CDA, PvdA en VVD “Een heel groot gedeelte van het maatschappelijk middenveld is losgezongen van haar oorspronkelijke bedoeling" "ROC’s zijn soms zo groot zijn dat ouders en leerlingen niet weten wie ze moeten aanspreken” Kamerlid Omtzigt CDAPhilippens, ICGO 23
 24. 24. De nieuwe coalitie, de VVD VVD: “De meeste kamerleden waren eerder consultant, manager of anderszins ergens de baas.
(...) een team mannen en vrouwen van het neoliberale snit: Zakenmensen, die het land denken te besturen alsof het een bedrijf is” Keulemans, Volkskrant september 2012Philippens, ICGO 24
 25. 25. De nieuwe coalitie, de PvdA PvdA: “Overheidsmanagers, afkomstig uit het dichte woud van stichtingen, directoraten en adviesraden waarmee de overheid zich omhult.”
 Keulemans, Volkskrant september 2012 
Philippens, ICGO 25
 26. 26. Het derde tandwiel haakt aan: "het nieuwe leren"Philippens, ICGO 26
 27. 27. Het leerplan Prof. Imelman: Doel Onderwijs: de ontwikkeling van mensen De overdracht van het culturele erfgoedPhilippens, ICGO 27
 28. 28. De driehoek leerstof leraar leerlingPhilippens, ICGO 28
 29. 29. Rogers Leren in vrijheid! want de mens is goedPhilippens, ICGO 29
 30. 30. Sociaal-constructivisme Iedere leerling wíl leren Hij is regisseur van zijn eigen leerproces Hij construeert zijn eigen "competenties" In onderlinge uitwisselingen met de andere leerlingen De leraar is coachPhilippens, ICGO 30
 31. 31. "Ik wil het zelf doen" vormen van constructivistisch leren: “Leren wordt gezien als een sociaal proces waarin het netwerken met anderen heel belangrijk is. Dus leervormen als discovery learning, probleemgestuurd leren, action learning, case-based learning, leerprojecten, e.d. “ SimonsPhilippens, ICGO 31
 32. 32. De leraar wordt uitgeschakeld Over de schouder meekijken De "dola", de docent op loopafstandPhilippens, ICGO 32
 33. 33. Het cgo wordt aangedrevenPhilippens, ICGO 33
 34. 34. Marijke Baljon, psychotherapeute “Het gaat om leren om te leren”Philippens, ICGO 34
 35. 35. Marijke Baljon, psychotherapeute De ‘psycho-therapeutische’ begeleider: “Essentiële kwaliteiten van de begeleider zijn echtheid, een houding van waardering, aanvaarding, vertrouwen en empathie ten aanzien van de leerling en het kunnen verdragen van onzekerheid en niet-weten”Philippens, ICGO 35
 36. 36. CompetentiePhilippens, ICGO 36
 37. 37. Competentie: Een competentie is een houdings- of gedragselement dat iemand boven op de reeds verworven kennis en vaardigheden heeft teneinde in een beroepssituatie de de functie naar behoren uit te voeren Presley Bergen, Beter Onderwijs NederlandPhilippens, ICGO 37
 38. 38. Eigenschappen “Competenties zijn daarbij de eigenschappen (in brede zin) van mensen.” SimonsPhilippens, ICGO 38
 39. 39. Nou nee, “Uitgangspunt vormt niet het tot ontwikkeling brengen van competenties maar kansen geven aan de groei van competenties vanuit het omgevings- en werkklimaat “ SimonsPhilippens, ICGO 39
 40. 40. Kennis? “Er is niet één waarheid, maar er zijn er vele naast elkaar” SimonsPhilippens, ICGO 40
 41. 41. “Wetenschappelijk Bewezen” de onthoudriedel Internetbron A Internetbron B “Mensen onthouden “Gemiddeld onthouden mensen: 10 procent van wat ze horen, 10 procent van wat ze lezen; 35 procent van wat ze zien, 30 procent van wat ze zien; 50 procent van wat ze horen 70 procent van wat ze zelf en zien; zeggen en 80 procent van wat ze zelf zeggen; 90 procent van wat ze zelf 90 procent van wat ze zelf zeggen en doen. zeggen terwijl ze dit gelijk uitvoeren” .... Dat wijzen alle onderzoeken uit”Philippens, ICGO 41
 42. 42. “Wetenschappelijk Bewezen” de halfwaardetijd van kennis De wet van Weggeman “Deze wet stelt dat door de steeds kortere halfwaardetijd van kennis de waarde en relevantie van kennis afneemt.”Philippens, ICGO 42
 43. 43. “Wetenschappelijk Bewezen” de halfwaardetijd van kennis Professor Hans Rasker: “de halfwaardetijd van medische kennis is ongeveer 40 jaar!”Philippens, ICGO 43
 44. 44. “Wetenschappelijk Bewezen” de halfwaardetijd van kennis “In 1987 was de halfwaardetijd van de kennis van een juist afgestudeerd elektrotechnisch ingenieur tien jaar. In 1997 bedroeg de halfwaardetijd van die kennis nog maar vijf jaar! Friso den Hertog Van de site Leren.nlPhilippens, ICGO 44
 45. 45. ICT: de Deus ex Machina Alles is te vinden op het oneindige alwetende internet: De God uit de MachinePhilippens, ICGO 45
 46. 46. Beoordelen? “Over betrouwbaarheid en validiteit van de gehanteerde beoordelings- en observatiesystemen is doorgaans weinig bekend” SimonsPhilippens, ICGO 46
 47. 47. ”Beoordelingssystemen: één of meer beoordelaars lijstjes met competentiekenmerken of metingen via gedragsobservaties in assessments. Soms wordt gekozen voor meervoudige beoordelingen (360 graden feedback). “ SimonsPhilippens, ICGO 47
 48. 48. Reflectie en PortfolioPhilippens, ICGO 48
 49. 49. Papierbergen reflectieverslagen in portfolios, pops en papsPhilippens, ICGO 49
 50. 50. Onmogelijk “Het is evident dat er in de praktijk te hoge eisen gesteld worden aan de docent die de zwalkende vaardigheden, strategieën en houdingen onmogelijk kan diagnosticeren, begeleiden en toetsen, niet bij een enkele leerling en helemaal niet bij een groep” Willem Smit, Zelfstandigheid en Zelfregulering, 2010Philippens, ICGO 50
 51. 51. Modern Times Leraar bezig met portfolios op de schouder getikt door een competentologische manager komt terecht tussen de tandwielenPhilippens, ICGO 51
 52. 52. Mislukkingen Het werkt dus niet ...Philippens, ICGO 52
 53. 53. Het wieltje sliptPhilippens, ICGO 53
 54. 54. Rampzalig De onderwijsvernieuwing CGO is rampzalig geweest voor het (middelbaar) beroepsonderwijs. Free, Koning Willem TweePhilippens, ICGO 54
 55. 55. Video Wij willen les! Film van Zembla over CGO in het MBO 21 maart 2010 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1132309Philippens, ICGO 55
 56. 56. Lerares: “ Ik denk dat dit soort leerlingen het meeste baat hebben bij duidelijk gestructureerde, goed doordachte, goed op hen afgestemde lessen. “ Jeannette de Graaf, leraar op internetPhilippens, ICGO 56
 57. 57. Lerares in Rotterdam “CGO dat leerlingen zichzelf moeten ontwikkelen met een docent als coach is te hoog gegrepen.” Lerares MBO Rotterdam een maand geledenPhilippens, ICGO 57
 58. 58. Leraar in Twente: “Portfolio’s? Dat doen ze zelf maar, dat kunnen we niet aan. Er zijn wel talloze onwerkbare lijsten, met steeds absurdere verfijningen..” Leraar MBO TwentePhilippens, ICGO 58
 59. 59. Leraar uit Heerlen “MBO-leerlingen van 16 jaar kunnen zich nog niet zelfstandig stof eigen maken. Voor veel beroepspecifieke kennis hebben ze te weinig basis” “Competentiebeoordeling op praktijkadressen is te variabel om bruikbaar te zijn, toch wordt dit toegepast” Leraar MBO HeerlenPhilippens, ICGO 59
 60. 60. Leraar in Den Bosch: “Het heeft ons niets gebracht. Ervaren docenten zijn gefrustreerd geraakt, we hebben jarenlang talrijke studiemiddagen besteed aan deze onzin en zijn er niets mee opgeschoten” Leraar MBO in den Bosch, deze weekPhilippens, ICGO 60
 61. 61. Leraar in Zwolle: “Het ergste is nog wel dat de fut uit het hele team is verdwenen en een ieder probeert op zijn eigen manier te overleven’.” Docent MBO Zwolle een maand geledenPhilippens, ICGO 61
 62. 62. Onderzoek SLO Hans Kuhlemeier et al. SLO-rapport Competentiegericht onderwijs in het vmbo. Verslag van een onderzoek onder docenten verzorging. maart 2010Philippens, ICGO 62
 63. 63. Onderzoek SLO Er waren geen 25 “echte” CGO-scholen te vindenPhilippens, ICGO 63
 64. 64. Onderzoek SLO Zeer veel leraren niet bevoegdPhilippens, ICGO 64
 65. 65. Onderzoek SLO Er zijn vijftien kenmerken Bijna een vijfde van de vestigingen heeft geen enkel of hooguit één kenmerk van CGO Ruim driekwart komt niet verder dan vier Op de meest ideale zijn negen van de vijftien kenmerken sterk ontwikkeldPhilippens, ICGO 65
 66. 66. Onderzoek SLO Alleen competenties aanwezig uit ‘verplichte’ stof van de examenprogramma’sPhilippens, ICGO 66
 67. 67. Conclusie Onderzoek SLO “Kennelijk is er op alle vestigingen nog meer dan voldoende ruimte voor de verdere verhoging van de competentiegerichtheid van het onderwijs.”Philippens, ICGO 67
 68. 68. Lichtpuntjes Oprichting Praktijkscholen waarin docenten van echte vakken bezig zijn met bedrijfsleven (voor welke studies?) KwalificatiedossiersPhilippens, ICGO 68
 69. 69. Competentieverslagen lerarenopleidingen, pabos, universitaire docenten, en ..Philippens, ICGO 69
 70. 70. Kijk maar, ik ben competent! Dierenartsen: zeven domeinen, achttien kerncompetentiesPhilippens, ICGO 70
 71. 71. De competentologen draven doorPhilippens, ICGO 71

×