2012 09-02-het nieuwe leven-scheppingszondag-el

165 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012 09-02-het nieuwe leven-scheppingszondag-el

  1. 1. Het nieuwe levenLaat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ookhebzucht – hebzucht is afgoderij –, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hemongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet ualles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u deoude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steedsvernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geensprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven ofvrijen, maar dan is Christus alles in allen.(Kol 3,5-11)Op 3 september was het scheppingszondag. Naast mediazondag en roepingenzondag en meer vanzulks mogen we al 3 jaar in de Belgische kerk eenmaal per jaar specifiek aandacht geven aan deecologische problematiek. Dit jaar draait de campagne in België rond het recht op drinkbaar watervoor iedereen op deze planeet. (www.ecokerk.be)Water was waarschijnlijk al een bezorgdheid in de eerste christengemeenschappen die in de briefaan de christenen van Kolosse worden aangeschreven. Het is dan ook verleidelijk om deze passageover de zogenaamde Kosmische Christus dan ook onmiddellijk met de ogen van onze huidigeecologische impasse te interpreteren. Nochtans is het vrij duidelijk dat op bijna geen enkele plaats inde Bijbel specifiek aandacht is voor het ecologische probleem. En hier bij Paulus dus ook niet. Dezebrief – en met haar vele andere uit de paulinische school – is vooreerst heel concreet ondersteunendbedoeld voor een kerk in opbouw. Een kerk in opbouw aan de rand van het Romeinse Rijk, tussen deveelgoderij van het heidendom en de orthodoxie van het jodendom. De christenen moeten op datmoment in de geschiedenis nog een identiteit opbouwen (rond de figuur van Jezus van Nazareth) enze verlangen om vanuit die identiteit ten volle te mogen leven en heil te mogen ontvangen. Paulusheeft hen daarbij theologische ondersteuning. Soms heel theoretisch en abstract, soms verrassendpraktisch. Deze passage is daarin heel interessant. Er wordt namelijk opgesomd wat er preciesverwacht wordt van een christen: geen woede of drift, vloeken en schelden, en geen ontucht ofhebzucht. Er wordt dus uitgelegd wat bedoeld wordt met het ‘aardse te laten afsterven’. Ook bij de‘nieuwe mens die steeds wordt vernieuwd naar het beeld van zijn Schepper’ wordt er een verrassenden voor die tijd veelzeggend voorbeeld gegeven. De nieuwe mens maakt geen onderscheid meertussen Grieken en barbaren (een onderscheid dat Grieken ideologisch in die tijd maakten). Denieuwe mens heeft geen etnische identiteit. Hij is noch Grieks, noch barbaars. Christus maakt immersalles en allen tot broeders van mekaar.En dat laatste doet me weer op de thematiek van scheppingszondag komen. Christenen zijn immersniet zomaar ‘beeld van God’, perfect geschapen. Nee, steeds weer moet ze evolueren zodat zedichter komen bij dat ‘beeld van God’. De Schepper die alles omvat en theologisch aan de oorsprongstaat van alles is bijna onbereikbaar voor de beperkte menselijkheid, maar de mens kan er wel naargroeien. En om te groeien moeten we volgens Paulus tot inzicht komen en daadwerkelijkveranderen.De grondhouding van’ respect voor verscheidenheid’ en het afleggen van zaken zoals hebzucht zijneen goede basishouding om als christen het ecologische probleem te trotseren. Het is namelijk in de‘lage begeerten’ en de hebzucht van de mens dat er veel van die problemen ontstaan zijn. Zonderromantisch te willen doen en hier te pleiten voor een ‘terug naar de natuur’ wil ik duidelijk maken
  2. 2. dat de mens, als steeds hernieuwend beeld van God, een belangrijke taak en verantwoordelijkheidheeft op deze wereld: zorgen dat Christus alles in allen mag zijn. Dat er zorg is voor de geheleschepping. Maar ook zorgen dat de hebzucht en andere zaken die aan de oorsprong liggen tot watstilaan een ecologische catastrofe aan het worden is (voor in de Derde Wereld) worden benoemd.En dat er zo uitgedaagd wordt om tot een nieuwe houding te komen.Jacques Haers s.j. verwoordt de mogelijkheid tot een nieuwe houding mooi:‘De kerk kan de planeet redden. Omdat zij wereldwijd aanwezig is en een diepe impactheeft op de motivering van het menselijke handelen, kan ze in sneltempo mobiliseren in dezorg voor de schepping. Als de kerk en de paus zich daadwerkelijk achter de milieuzorgscharen, kunnen ze de noodzakelijke kentering naar een ecologische en duurzame wereldveroorzaken. Zich daarin niet engageren, is schuldig verzuim’

×