NATUUR alsSACRAMENT Maarten Devos - mei 2011
Columbia University psychological scientists David J. Hardisty, Eric J. Johnson, and Elke U. Weber
INHOUD1. Is de natuur God?2. Wat is een sacrament?  Is de natuur een sacrament?3. Naar de bijbel  1. Eerst bevrijding, d...
Dominee Patterson: Haïtianen sloten een pact met de duivel.Is de natuur God?Is de natuur straf van God?
Boomaltaar:          Eeuwenoude          verering van de          natuur.Is de natuur God?
Is de natuur God?Stonehenge
Is de natuur God?Einstein dacht van wel… overweldigd door de onbegrijpelijke natuur?
GOD            bovennatuur   NATUUR                 MENS   natuur            ...
INHOUD1. Is de natuur God?2. Wat is een sacrament?  Is de natuur een sacrament?3. Naar de bijbel  1. Eerst bevrijding, d...
Sacrament > wat heilig maakt   Heilig = heil = redding   Sacrament > wat redding brengt   Vb: vroeger „genade‟  ...
De grote vraag van deze eeuw:   Brengt de natuur ons redding?   Of vernietigt ze ons?   Is de natuur voor ons heilig...
INHOUD1. Is de natuur God?2. Wat is een sacrament?  Is de natuur een sacrament?3. Naar de bijbel  1. Eerst bevrijding, d...
Volgordeschrijven:1. De 10 geboden2. Uittocht uit  Egypte3. De profeten4. De scheppingIn de Bijbel:Andere volgorde!Bijbel...
Waarom eerst over bevrijding uit „benauwdheidsland‟ Egypte?Egypte gebruikte natuurgoden: Amon-RaBabylon gebruikte natuurgo...
INHOUD1. Is de natuur God?2. Wat is een sacrament?  Is de natuur een sacrament?3. Naar de bijbel  1. Eerst bevrijding, d...
God schept de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hem geschapen; mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen ...
Probleem:Aarde onderwerpen en heersenIs christendom oorzaak van de milieucrisis?Wij zetten de mens zo in het midden vanall...
Oplossing:Aarde onderwerpen en heersenHeersen (bedwingen):   Lev 25, Ps 72, Ps 110Over onrechtvaardigen moet geheerst wo...
INHOUD1. Is de natuur God?2. Wat is een sacrament?  Is de natuur een sacrament?3. Naar de bijbel  1. Eerst bevrijding, d...
Het Nieuwe Testament is niet nieuw!Het bouwt voor op het vorige…Twee schema’sTRADITIEschepping => zondeval => verlossingMI...
17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af teschaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ...
17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af teschaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ...
40 En de koning (Jezus) zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie:alles wat jullie gedaan hebben voor een van deonaanzienlij...
18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat totde luister die ons in de toekomst zal w...
BESLUIT
Schepping is bevrijding: 1. Iedereen heeft recht op de vruchten van de aarde.     De schepping is van iedereen 2. Sche...
2011 05-22-ecokerk-startdag
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011 05-22-ecokerk-startdag

264 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 05-22-ecokerk-startdag

 1. 1. NATUUR alsSACRAMENT Maarten Devos - mei 2011
 2. 2. Columbia University psychological scientists David J. Hardisty, Eric J. Johnson, and Elke U. Weber
 3. 3. INHOUD1. Is de natuur God?2. Wat is een sacrament? Is de natuur een sacrament?3. Naar de bijbel 1. Eerst bevrijding, dan schepping 2. De opdracht van de mens in scheppingsverhaal 3. Jezus/Paulus4. Besluit
 4. 4. Dominee Patterson: Haïtianen sloten een pact met de duivel.Is de natuur God?Is de natuur straf van God?
 5. 5. Boomaltaar: Eeuwenoude verering van de natuur.Is de natuur God?
 6. 6. Is de natuur God?Stonehenge
 7. 7. Is de natuur God?Einstein dacht van wel… overweldigd door de onbegrijpelijke natuur?
 8. 8. GOD bovennatuur NATUUR MENS natuur cultuurIs de natuur God?God, mens en natuur zijn apart en toch één
 9. 9. INHOUD1. Is de natuur God?2. Wat is een sacrament? Is de natuur een sacrament?3. Naar de bijbel 1. Eerst bevrijding, dan schepping 2. De opdracht van de mens in scheppingsverhaal 3. Jezus/Paulus4. Besluit
 10. 10. Sacrament > wat heilig maakt Heilig = heil = redding Sacrament > wat redding brengt Vb: vroeger „genade‟ 7 sacramenten in rk-Kerk Natuur komt niet ter sprake Allemaal Handelingen in levensloop mensenSacrament?De Kerk
 11. 11. De grote vraag van deze eeuw: Brengt de natuur ons redding? Of vernietigt ze ons? Is de natuur voor ons heilig? Of heeft de mens haar voorgoed verdrongen naar een tweede plaats? (net zoals vele mensen God hebben verdrongen?)Sacrament?De natuur
 12. 12. INHOUD1. Is de natuur God?2. Wat is een sacrament? Is de natuur een sacrament?3. Naar de bijbel 1. Eerst bevrijding, dan schepping 2. De opdracht van de mens in scheppingsverhaal 3. Jezus/Paulus4. Besluit
 13. 13. Volgordeschrijven:1. De 10 geboden2. Uittocht uit Egypte3. De profeten4. De scheppingIn de Bijbel:Andere volgorde!BijbelEerst bevrijding dan schepping.
 14. 14. Waarom eerst over bevrijding uit „benauwdheidsland‟ Egypte?Egypte gebruikte natuurgoden: Amon-RaBabylon gebruikte natuurgoden: Marduk=> misbruik door machtigen=> Bijbel is een tegenverhaal waar schepping ipv natuur komtBijbelEerst bevrijding dan schepping.
 15. 15. INHOUD1. Is de natuur God?2. Wat is een sacrament? Is de natuur een sacrament?3. Naar de bijbel 1. Eerst bevrijding, dan schepping 2. De opdracht van de mens in scheppingsverhaal 3. Jezus/Paulus4. Besluit
 16. 16. God schept de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hem geschapen; mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen.1:28 Dan zegent hij hen, God, en hij zegt tot hen, God:draagt vrucht, weest overvloedig, vervult de aarde enbedwingt haar!- en daalt neer bij de vissen van de zee en devogels van de hemel, bij alle leven dat rondkruipt over de aarde!1:29 God zegt: zie, geven zal ik u al het zaadzaaiend gewas op het aanschijn van heel de aarde en alle geboomte waaraan boomvruchten zaad zaaien,-voor jullie zal het er zijn als eten!-1:30 en voor al wat in het wild leeft op de aarde en alle vogels van de hemel en alwat er rondkruipt over de aarde waarin een levende ziel zit zal al het groen van gewas erzijn als eten!- en zo komt het tot stand.1:31 God beziet het, al wat hij heeft gemaakten zie, het is zéér goed!-Opdracht van de mensGenesis 1,27-31
 17. 17. Probleem:Aarde onderwerpen en heersenIs christendom oorzaak van de milieucrisis?Wij zetten de mens zo in het midden vanalles.Uit studie: hoe christelijker een land, hoeminder echte bekommernis voor het milieuboeddhistische, hindoeïstische landenOpdracht van de mensGenesis 1,27-31
 18. 18. Oplossing:Aarde onderwerpen en heersenHeersen (bedwingen): Lev 25, Ps 72, Ps 110Over onrechtvaardigen moet geheerst worden, zijzijn een gevaar voor de mens(elijkheid)Onderwerpen (vervullen): Micha 7, Num 32, Joz 18, 1 Kr 22De aarde mag niet zomaar onderworpen worden enuitgebuit. Het land mag niet zomaar te prooigegooid worden aan de machtigen die hetonrechtvaardig zullen verdelen.Onderwerpen = rechtvaardig verdelen!
 19. 19. INHOUD1. Is de natuur God?2. Wat is een sacrament? Is de natuur een sacrament?3. Naar de bijbel 1. Eerst bevrijding, dan schepping 2. De opdracht van de mens in scheppingsverhaal 3. Jezus/Paulus4. Besluit
 20. 20. Het Nieuwe Testament is niet nieuw!Het bouwt voor op het vorige…Twee schema’sTRADITIEschepping => zondeval => verlossingMIJN SCHEMAbevrijding <=> schepping <=> Messiaanse toekomstJezus‟ ecologie
 21. 21. 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af teschaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om zetot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemelen de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet vankracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar eenvan de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leertdatzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in hetkoninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aananderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzienstaan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid nietgroter is dan die van de schriftgeleerden en defarizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemelniet binnengaan.Jezus‟ ecologieMt 5,17-20
 22. 22. 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af teschaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om zetot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang dehemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in dewet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dusook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aananderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste wordenbeschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie zeonderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van dehemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als julliegerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en defarizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel nietbinnengaan.Jezus‟ ecologieMt 5,17-20
 23. 23. 40 En de koning (Jezus) zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie:alles wat jullie gedaan hebben voor een van deonaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebbenjullie voor mij gedaan.”Schepping= bevrijding = rechtvaardigheidJezus‟ ecologieMt 25,40: Laatste Oordeel
 24. 24. 18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat totde luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet erreikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want deschepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hemdie haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdatook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van devergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonkenwordt.22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ookwij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van Godzijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als weechter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopter nog op wat hij al kan zien? 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voorwie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 Wiehij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toebestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborenemoest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heefthij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hijheeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.Paulus‟ ecologieRom 8
 25. 25. BESLUIT
 26. 26. Schepping is bevrijding: 1. Iedereen heeft recht op de vruchten van de aarde. De schepping is van iedereen 2. Schepping is creativiteit. We moeten onze talenten gebruiken om onze Aarde te behoeden van de ondergang, in overvloed 3. Schepping is geloof, hoop en liefde. Geloof in een betere toekomst Hoop op een oplossing Liefdevol in het leven staan: voor natuur & mens! 4. Schepping is strijd. Er zijn veel „machtigen der Aarde‟ die zich verdedigen.BESLUIT

×