Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010 10-27-tertio - maarten devos

171 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2010 10-27-tertio - maarten devos

  1. 1. ‘Bijbel en maatschappelijke inzet elkaar laten bevruchten’Maarten Devos is een jonge godsdienstleraar en mede-animator van de groep Jona in Kortrijk. Hij issamen met Els Van Doren van Chiro een van de twee jonge sprekers op de studiedag ‘Kompas voor detoekomst’ op 5 december, meteen ook een huldiging van Monseigneur Jacques Gaillot (75).Devos leerde de geëngageerde bisschop zowat tien jaar geleden kennen langs de nieuwsbriefPartenia en de West-Vlaamse beweging Evangelie Levensnabij. Wat hem toen en nu boeit, is demanier waarop hij bijbelcommentaar koppelde aan actuele vragen en omgekeerd: “Hij was toen uitde kerk verwijderd, maar in plaats van te ‘mokken’ of in de clinch te gaan, ging hij zijn eigen‘alternatieve’ weg, vanuit het evangelie: een leven van aandacht voor vrede en rechtvaardigheid,voor asiel en mensenrechten, solidair met armen en vluchtelingen, de ‘uitgeslotenen’, zoals hij zenoemde. Zijn weg verschilt voor mij van die van Moeder Theresa, omdat hij echt naar een alternatiefzocht en niet enkel maar solidair was. Bovendien liet hij zich niet verleiden tot zwart/wit-denken inzaken als Israël/ Palestina, of de migratiethema’s.”Daarbij bleek hij ook heel vrij in zijn geloof – en dat vindt Devos ook bevrijdend: “Gaillot gelooft datsociale bewegingen een beperkte houdbaarheid hebben en zichzelf ook altijd moeten heruitvinden,vanuit de nieuwe uitdagingen. Elke beweging moet volgens Gaillot de ‘tekenen des tijds’ lezen endaar naar handelen, los van wat gangbaar was, of traditioneel. Zo stellen we vast dat traditionelebeweging nu aan leden inboeten, maar dat er ondertussen wel nieuwe groepen ontstaan. Wemiskennen die trend vaak. “Gaillot is in zijn geloof alleen ‘radicaler’ geworden met de dag, doordat hijsteeds dieper naar de essentie en de wortels graaft en van daaruit handelt..Naar de basisbewegingen toe – en de kerk – leest Devos daarin een oproep tot een geaardespiritualiteit. Voor hem betekent dat een kerk die meer is dan liturgie en haar boodschap ookuitdraagt door onderwijs en diaconie: “Kerk moet vooral relevant zijn in deze tijd. Mijn leerlingenassociëren christen zijn enkel met naar de kerk gaan; niet met goed doen, of de Bijbel lezen, ofgemeenschap vormen. Dat is jammer. ”Die geaarde spiritualiteit probeert hij te beleven in Jona, een groep voor twintigers in Kortrijk. Eeninitiatief van Thomas Holvoet, toen parochie assistent, aanvankelijk vanuit culturele en nadien meerspirituele hoek, bedoeld voor “twijfelende en zoekende jongeren”.‘Olla Podrida’ werkte vanaf 2000 rond cultuur, geloof, ontmoeting en ontspanning, in een praatcaféannex leerhuis. Onder de naam Jona concentreerde het zich daarna op ontmoeting en vorming,maatschappelijk en christelijk: ze willen elkaar kritisch bevragen en samen zoeken naar eenwederzijdse bevruchting van Bijbel en maatschappij, gevoed vanuit een breed netwerk, zoals debasisbewegingen, de Dominicaanse beweging, vzw Motief, Evangelie levensnabij – en zeker ook deprotestantse kerk van België (VKPB). Voor Jona is die samenwerking met dominees als Egbert Rooze,hun Bijbelse kennis en dito engagement bijzonder natuurlijk en verrijkend.“Het is er Jona om te doen”, verklaart Devos, “om ‘als een luis in de pels’ te tonen hoe je in deze tijdkritisch-loyaal christen en katholiek kunt zijn. Daarbij proberen wij in te spelen op de behoeften bijsommige zoekende jongeren. In ontmoetingen proberen we samen het christelijke verhaal teexploreren.” Daarmee bereikt Jona zowat 100 jongeren en jongvolwassenen.
  2. 2. Concreet organiseren zij avonden en abdijweekends – vaak trappisten – om dan met jongeren vanallerlei overtuiging samen uit te wisselen. Daarnaast blijkt hun gedrevenheid uit initiatieven als degroep Sofia uit 2003, waar moslimmeisjes en Vlaamse meisjes elkaar ontmoeten. Ze hielpen ook ineen huiswerkklas, organiseren ontmoetingen met de mensen van de plaatselijke moskee en zoekenzo naar geleefd pluralisme. Altijd weer momenten van ontmoeting vanuit de diepte, verklaart Devos,waar met de woorden Oosterhuis “het Bijbelse geloof herschapen wordt”.jonakortrijk.be/“Kompas op de toekomst. Als het visioen ontbreekt…”De studiedag focust op het profetisch engagement van bisschop Jacques Gaillot, zoals het ook klinktin de titel van zijn boek: “Als de kerk niet dient, dient zij tot niets”. Daarbij getuigen DidierVanderslycke van Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Els Van Doren van Chiro, Bea Cantillon,directeur van het Centrum Sociaal Beleid Herman Deleeck en Maarten Devos; Bert Claerhout isdaarbij de moderator. Toeschouwers kunnen nadien ook ruim vragen stellen. De dag eindigt met dehuldiging van Gaillot en een lunch.Vrijdag 5 nov., 10.15 – 13.15 uur, in het Auditorium De Stroming (Nationalestraat 111) te Antwerpen.Info en inschrijvingen: kerknet.be.

×