Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sekoaako vai sulautuuko ohjaaja SULOP2012/MI

879 views

Published on

Esityksessä käydään läpi yhtä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessia opiskelijan ja ohjaajien (oppilaitoksen ja toimeksiantajan edustaja) toiminnan näkökulmista. Tässä case-esityksessä sulautuva ohjaus tarkoittaa sitä, että perinteinen verkko-ohjaus pehmentyi lisääntyvällä vuorovaikutuksella. Normaaliin opinnäytetyön mukaiseen ohjausprosessiin verrattuna monimediaisuus toi merkittävää lisäarvoa. Se näyttäytyi myös toimijoiden erilaisuudessa niin välineiden teknisessä kuin laadullisessa osaamisessa. Sulautuva ohjaus mahdollisti nämä toimintatavoiltaan ja
-ajoiltaan erilaiset ihmiset oppimaan ja työskentelemään yhdessä joustavasti.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Sekoaako vai sulautuuko ohjaaja SULOP2012/MI

  1. 1. Sekoaako vai sulautuuko ohjaajaOpinnäyteyön ohjaus sulautuvia menetelmiä käyttäenKuvan lähde: http://3.bp.blogspot.com/_ZDHID7WrKTI/TEB9EClMEHI/AAAAAAAABFc/Lqkm0wD40f4/s640/evolution+of+communication.bmp
  2. 2. SULOP2012 | Maarit Ignatius | Pohjois-Karjalan amk | Kehittämispalvelut8.3.2012 • • • • • • • Sisältö2
  3. 3. SULOP2012 | Maarit Ignatius | Pohjois-Karjalan amk | Kehittämispalvelut8.3.2012 PKAMK Maarit Ignatius Case3
  4. 4. Tässä casessa ”käsitteitä” Sulautuva opetus/ohjaus • Eri oppimisympäristöjen kokonaisuus (PLE).SULOP2012 | Maarit Ignatius | Pohjois-Karjalan amk | Kehittämispalvelut • Vuorovaikutuksen ja verkkoteknologian yhdistämistä. PLE – Henkilökohtainen oppimisympäristö • Kokoelma yhteyksiä ja resursseja. • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sosiaalinen media oppimisen/ohjauksen mahdollistajana. Itseohjautuvuus – itseohjattu oppimisprosessi • Opiskelija ohjasi tieto- ja viestintätekniikan valintoja. • Avoin dialogia koettiin osallistavaksi menetelmäksi. Yhteisöllinen oppiminen • Uuden tiedon rakentaminen yhteisen työskentelyprosessin avulla. • Asiantuntijuuden jakaminen ja kehittäminen. • Ajattelun näkyväksi tekeminen.8.3.2012 4
  5. 5. Itseohjattu oppimisprosessiSULOP2012 | Maarit Ignatius | Pohjois-Karjalan amk | Kehittämispalvelut Kasvokkain Käyttäjätunnus * X Salasana * X8.3.2012 5
  6. 6. m o n i mediaisuusSULOP2012 | Maarit Ignatius | Pohjois-Karjalan amk | Kehittämispalvelut Blogi Blogi Vuorovaikutus & viestintä Suunnittelu & tehtävät Adobe Tekstiviestit Captivate Adobe Mind42 Osallistavan Connect ohjauksen Dropbox työkalut Kasvokkain GoogleDocs Chat Diigo Sähköposti8.3.2012 6
  7. 7. SULOP2012 | Maarit Ignatius | Pohjois-Karjalan amk | Kehittämispalvelut8.3.2012 tuloksia • kokemusta • opittua näytteet7
  8. 8. tuloksia kokemusta opittua • •SULOP2012 | Maarit Ignatius | Pohjois-Karjalan amk | Kehittämispalvelut Mihin asti ohjaajien olemassa olevat valmiudet riittävä? Mitä uusia toimia sulautuva ohjaus ohjaajilta edellyttää? Mistä ohjaaja jää paitsi, mikäli ei sulaudu?8.3.2012 8
  9. 9. SULOP2012 | Maarit Ignatius | Pohjois-Karjalan amk | Kehittämispalvelut Lopuksi: •Keskustelu/kysymykset •Itsenäinen ”jälkitehtävä” •Kiitos Maarit SULOP8.3.2012 Kuvan lähde: CCJK http://www.ccjk.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/elearning3.jpg 9

×