Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opvoedingsondersteuning Pppresentatie

843 views

Published on

opvoedingsondersteuning: vanuit het commissariaat bekeken

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Opvoedingsondersteuning Pppresentatie

 1. 1. Opvoedingsondersteuning Vanuit het kinderrechtencommissariaat
 2. 2. 1 Situering <ul><li>Opvoedingsondersteuning: </li></ul><ul><li>De laagdrempelige, gelaagde ondersteuning van opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding van kinderen </li></ul>
 3. 3. 1.1 Op lokaal niveau <ul><li>= coördinator + lokaal overleg </li></ul><ul><li>Coördinator (wordt aangesteld door het OCMW of de gemeente) </li></ul><ul><li>Lokaal overleg = minstens: </li></ul><ul><li>OCMW huisartsen, kleuter-, basis- en secundaire scholen, het CLB, het maatschappelijk opbouwwerk, ouderverenigingen, diensten voor gezinszorg, de lokale politie, verenigingen waar armen het woord nemen, het sociaal-cultureel vormingswerk en Kind en Gezin. </li></ul>
 4. 4. 1.2 In de 13 Centrumsteden <ul><li>De 13 Centrumsteden = Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. </li></ul><ul><li>In elk van deze steden krijgen subsidies voor een opvoedingswinkel. </li></ul><ul><li>Opvoedingswinkel = plaats waar men vrij in en uit kan lopen met gelijk welke vraag in verband met opvoeding </li></ul>
 5. 5. 1.3 Op Vlaams niveau <ul><li>Expertisecentrum: de inhoudelijke uitbouw van de opvoedingsondersteuning </li></ul><ul><li>= Info, ontwikkelt en verspreidt methodieken, vormt professionals, volgt wetenschappelijk onderzoek na,… </li></ul><ul><li>Werkgebied: ten hoogste één provincie </li></ul>
 6. 6. 1.4 Kaderdecreet <ul><li>Kaderdecreet: het plan dat aangeeft wie de actoren in opvoedingsondersteuning zijn, wat hun taken en werkingsprincipes zijn,… </li></ul><ul><li>Het decreet zegt niet wat “goede” opvoeding is </li></ul><ul><li>Het decreet ziet opvoeding meer als een wederzijdse beïnvloedende relatie </li></ul>
 7. 7. 2 Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind <ul><li>Dit is een juridisch document dat de rechten van het kind uittekent </li></ul><ul><li>Het is een internationale Minimumnorm </li></ul><ul><li>Een aantal artikelen hierin verwijzen naar de plicht van de overheid die dit moet ondersteunen. </li></ul>
 8. 8. 3 Overwegingen van het kinderrechtencommissariaat <ul><li>Maatschappelijke context: </li></ul><ul><li>niet alleen ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding, veel buitenstaande factoren hebben ook invloed </li></ul><ul><li>Het kind zelf: </li></ul><ul><li> Kinderrechten </li></ul><ul><li>Dit is een Minimumnorm dus geen regels voor hoe een opvoeding hoort!!! </li></ul>
 9. 9. 3 Overwegingen van het kinderrechtencommissariaat <ul><li>Preventie: </li></ul><ul><li>Vóór het “fout loopt” toegrijpen en proberen bij te sturen </li></ul><ul><li>Specifieke doelgroepen: </li></ul><ul><li>Buiten de centrumsteden </li></ul><ul><li>Hangt het af van de goodwill van de gemeente zelf </li></ul><ul><li>Voor alle leeftijden= </li></ul><ul><li>Er moet rekening worden gehouden met diverse levensfasen van het kind </li></ul>3) Voor kinderen van specifieke doelgroepen Geen uitsluiting van hulp, ongeacht de achtergrond (artikel 2 verdrag kinderr.)
 10. 10. 4 Advies van het kinderrechtencommissariaat <ul><li>Respect voor de gezinscontext </li></ul><ul><li>Niet enkel “goodwill” </li></ul><ul><li>Rekening houden met de leeftijd v. h. kind </li></ul><ul><li>Zo goed mogelijk specificeren van wat opvoedingswinkels doen </li></ul><ul><li>Specifieke doelgroepen niet uit het oog verliezen </li></ul>

×