Kabanata 7: Kaunlaran sa Ilalim ng Espanya

17,336 views

Published on

Presentation in SS - Phil. History

Published in: Education
2 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
424
Comments
2
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kabanata 7: Kaunlaran sa Ilalim ng Espanya

 1. 1. Kabanata 7:Kaunlaran saIlalim ngEspanya
 2. 2. I. Kaunlaran saKabuhayan
 3. 3. Ginawa na ng Hari ang sa tinginnya’y dapat gawin upang mapaunlad anglikas na kayamanan ng Pilipinas atmagamit ang kita nito sa pamamahala ngbansa.Ngunit may mga sanhi nanagpapabagal sa pag-unlad ng bansa.
 4. 4. Mga Sanhi• Mga namamahalang Kastila na ang tanging nais ayang magpayaman lamang.• Pag-aaklas ng mga Pilipino na nagpahina sapamahalaan.• Pagiiringan ng mga Kastila at Pilipino.
 5. 5. Jose Basco Vargas(Gobernador Basco)• Dumating sa Maynila noong 1778.• Napansin na pabigat ang Pilipinas sa Espanya.• Nag-isip ng paraan upang mapa-unlad angkabuhayan ng bansa upang ito’y makapagsasariliat hindi umaasa sa tulong ng Hari at ng Meksiko.
 6. 6. • Inakit ang mga magsasaka na magtanim ng : TUBO , KAPOK , Mga PANGREKADO , at punong pinagkukuhanan ng SUTLA.• Nangako sya ng gantimpala sa sinumangmagpapamalas ng kahusayan sa paggawa ng bulak,lubid na Abaka, sutla at lino (flax).
 7. 7. Kapisanang Pangkabuhayan ng mgaKaibigan ng Bayan.(Sociedad Economica de Amigos delPais)• Itinatag noong 1781.• Binubuo ng mga makabayang Kastila nanagbibigay sa Kapisanan ng P 960.00 taun – taon.• Pinsinayahan noong Mayo 1781.
 8. 8. Limang SangaySangay ng Likas na Kalikasan. (Natural History)Sangay ng Industriyang Panlahat at EdukasyongPanlahat.Sangay ng mga Pagawaan.Sangay ng Pagsasaka at Kabuhayang Pambukid.Sangay ng Komersiyong Panloob at Panlabas.
 9. 9. • Naglathala sila ng mga polyetong nauukol sapagsasaka, gaya ng pagtatanim ng tubo, nila (pantina),abaka, kakaw, sutla, kape at iba pang halaman.Ipinamigay ito sa buong kapuluan.• Upang maakit ang mga tao sa mabuting pagsasaka atpaggawa ng mga kapaki pakinabang ay nagkaloob silang gantimpala: sa mga manghahabi, inbentor atmanggagawa ng tina.• 1784 – Nakapagbili ang Pilipinas sa kauna unahangsandali ng tina sa Europa.
 10. 10. Ѽ Sa larangan ng edukasyon, ang Kapisanan aynagpapadala ng mga Pilipino at Kastila sa ibangbansa at pinag-aaral doon ng pagtitina ng damit okayo.1820 – Nagtatag ng pagka propesor sa pagsasaka.1824 - Itinatag ang Paaralan ng Pagpipinta.
 11. 11. Ang MONOPOLYO.• Nagtatag si Basco ng monopolyo sa tabako at sa iba pangprodukto upang lumaki ang kita ng pamahalaan.• Real Situado – ang pagpapadala ng Meksiko sa Pilipinas ngP 200,000 taun – taon, upang matustusan ang gugulin ngpamahalaan sa Monopolyo.• Itinatag noong Marso 1782.• Ang bawat mag-anak sa mga lalawigan ng Ilokos, Kagayan,Nuweba Isiha at Marinduke ay maaring magtaning ng 40,000halaman sa isang taon at ang pamahalaan lamang ang maaringbumili.
 12. 12. • Kapag nasalanta ang mga pananim ay magmumultaang mga magsasaka.• Ang mga lalabag sa mga alituntunin ay mapapatawanng mabigat na parusa.• Bawal humithit ng sariling tabako ang magmagsasaka.• Nagtatag din ng monopolyo sa baraha at buyo.
 13. 13. Epekto ng MonopolyoMabuting EpektoLumaki ang kita ng pamahalaan.Nakahikayat pa ng mga magsasaka namagtanim.Ang Pilipinas ang naging pangunahingpagawaan ng tabako sa buong daigdig.Naging tanyag ang Tabakong Pilipino oTabakong Maynila.
 14. 14. Pagpapayaman ng mga ahente.Ang mga magsasakang napinsalaan ay hindilang pinagmumulta, binabawian din ng lupa.Ang mga pera na dapat maibayad sa mgamagsasaka ay ibinubulsa na ng mga inspektorna gahaman.Masamang Epekto
 15. 15. • Hunyo 1881Inutos ng Hari ng Espanya na alisin ang monopolyosa Tabako.• 1882Ang kautusan ng Hari ay pinatupad at tuluyan ngnaalis ang monopolyo sa Tabako.
 16. 16. Real Compania de Filipinas• Itinatag ng Hari noong 1785• Layunin na paunlarin ang kalakal at pagsasaka saPilipinas.• Ayon sa Saligang Batas ng Samahan ay ang apat nabahagdan (4%) ng pakinabang ay mapapapunta sapagpapaunlad ng industriya at pagsasaka.
 17. 17. • Mga prebilehiyong binigay ng Hari: Monopolyo sa kalakalan ng Pilipinas at Meksiko. Di pagbabayad ng buwis sa mga produkto ngPilipinas na pumapasok sa Espanya. Pag-aalis ng pagtatakda ng mga mangangalakal naIndiya at Tsina sa Maynila.
 18. 18. • Sanhi ng pagkabigo:– Di pagkakaroon ng mabuting pakikipagkalakalanng Pilipinas sa mga bansa sa Silangan.– Di pakikiisa ng mga mangangalakal ng Maynila saSamahan.– Masamang palakad ng samahan sa mgamangangalakal.
 19. 19. • Setyembre 6, 1834 – Pinagpasyahan ng Hari napatayin ang Samahan.• Bukod sa pagpupunyagi ng Kapisanan at ng Samahanna mapaunlad ang pagsasaka ay nagpilit din angpamahalaan na umangkat sa Estados Unidos ng mgabagong makinarya.• Sinubukan ang mga makina sa pagsasaka sa mgalalawigan ng Ilokos Sur, Kapampangan, Isabela,Albay at Ilo Ilo.
 20. 20. • 1834 – Pagbubukas ng Pilipinas sapangangalakal ng daigdig.• 1810 – umabot sa P 500,000 ang halaga ngipinagbili ng Pilipinas sa ibang bansa.• 1879 – tumaas pa ito sa P 19,000,000
 21. 21. • 1593 – 1815 --> Tinakdaan ang kalakalan ngPilipinas at Meksiko at ng ibang bansa sa Silangan.• Ang mga kalakal sa mga bansang Hapon, Tsina,Haba, Sumatra, Kambodya at Malaka, ay dinadala saMeksiko; na hindi minabuti ng manganglakal naKadis at Sebilya.• Kaya nagpasa ng patakaran ng pagtatakada sanasabing pagkakalakalan at pinagpatuloy hanggangnoong 1800.
 22. 22. Kalakalang Galyon• Nagdadala ng paninda mula sa Maynila pa – Meksiko.• Pinahihintulutan lamang ang Gobernador Heneral,mga Prayle, matataas na pinuno ng pamahalaan, mgakai-kaibigan nla at ang mga balo ng mganamahingang pinunong Kastila.• Mayroon silang tiket na ang tawag ay BOLETA.• Bawat sapi ay nagkakahalagang P 250.00
 23. 23. • Bawat BOLETA ay katumbas ng isang pitak sa Galyonna paglalagyan ng panindang dadalhin sa Meksiko.• “Maynila - Akapulko” – ang tawag sa kalakalangMaynila at Meksiko.• Naging “Kaban ng Kayamanan” ang Galyon, taglaynito ang: produkto ng Silangan, gaya ng Sutla,Porselanang Intsik, mahahalagang batong pangHiyas, mga Kayong bulak atbp.
 24. 24. • Ang pag-alis at pagdating ng Galyon ay araw ngpangilin sa Maynila. Maligaya ang mga tao, may mgapalamuti sa lansangan, may mga tugtugan sa liwasangbayan at ang mga simbahan ay napupuno ng Te Deum.• Hindi laging nakikinabang ang nangangalakal saGalyon. May pagkakataong nahaharang ng mgamgangungulimbat na Olandes at Inggles ang Galyon, okaya naman ay inaabutan ng bagyo, sa ganito’y nalulugiang mga mangangalakal at ang pagkaluging ito’ypinagdadalamhatian ng Maynila.
 25. 25. • Pagbumalik ang Galyon ay may dala itong:– Salaping pilak na ngkakahalaga ng tatlong angawna piso– Sulat, mga kautusan at tagubiling opisyal.– At ang Real Situado.• Dumadaong ito sa Kabite, ang mga kargamento ayiniaahon sa maliliit na sasakyang pandagat atdinadala sa pampang ng Ilog Pasig, sa pook namalapit ang Tanggapan ng Pambansang IngatYaman.
 26. 26. Hindi Mabuting Epekto ngMonopolyo sa Galyon.• Napabayaan ng mga pinunong Kastila angpagpapaunlad ng Kabuhayan.• Ang tanging yumayaman lamang ay ang ilangkastila na walang inatupag kundi maghintay sapagdating ng Galyon na dala ang kanilangpakinabang.• Hindi nakinabang ang mga Pilipino.• Sa pagpunta ng mga namamahalang Kastila saMaynila upang makipagkalakalan ay napabayaanang pamamahala sa mga lalawigan.
 27. 27. • Sa ika- 19 dantaon, ang kaisipang “huwagmakialam” ay namayani sa Europa.– ang pangangalakal at produksyon ay dapat namalaya at di dapat na tinatakdaan. Maliban kung parasa ikabubuti ng bayan.1815 – inalis ng Hari ng Espanya ang pangangalakal saGalyon.
 28. 28. Obras Pias• May uring isang barko.• Ang inuutangan ng mga mangangalakal saMeksiko na walng sapat na puhunan.• Ang sinumang mangangalakal na kailangan ngpuhunang ilalagay sa pangangalakal sa Galyon aymaaaring umutang at magbabayad ng limangpungbahagdan (50%) ng tubo santaon.• Kung sa Indiya mangangalakal ay tatlumputlimang bahagdan (35%) ng tubo, dalawangputlimang bahagdan (25%) sa Tsina.
 29. 29. • Nalugi ang Obras Pias dahil sa:– Ang mga nangungutang ay ipinangsusugal lamangang pera.– Hindi nasusuri ng maayos ang salaping inuutang.Domestic Trade / Panganglakal na Panloob- Walang gaanong naiunlad ito dahil sa pagkaraanng maraming taon ng pagkakasakop sa Pilipinas aynanatiling masama ang mga daan- Isa pa’y pinagbabawalan ang mga pilipino namangibang bayan.
 30. 30. Ika – 19 dantaon:• Si Gobernador Rafael Maria de Aguilar anghumalili kay Basco.– Pinagpatuloy ang pagpapaunlad sa bayan.– Nagbukas ng mga bagong daan at pinaayos ang mgaluma na.– Naglagay ng mga ilaw sa mga daan at lansangan ngMaynila.– Pinabakunahan ang mga mamamayan upangmaiwasan ang paglaganap ng salot.– Pagbukas ng mraming daan at nagpagawa ng tulay.– Inalis ang pagbabawal sa mga Pilipino namangibang bayan.
 31. 31. • Dahil sa pinayagan na ang mga Pilipino namangibang bayan, ito ang nagtulak sa kanila upangmangalakal sa ibang bayang di sakop ng kanilanglalawigan.• 1848 – Nagkaroon ng mga Bapor sa Maynila.• 1891 – Natapos ang daang tren mula Maynilahanggang Pangasinan.• 1893 – Nagkaroon ng tambriya.– Pinasinayahan ang pagkakaroon ngtelepono, telegrapo at kableng pahatiran– Naugnay ang Maynila sa ibang bansa.
 32. 32. • Naging mabilis ang paghahatid ng balita.Na naging malaking pakinabang sa mgamangangalakal at mamamahayag.• Ang iba’t ibang basahin katulad ng aklatay nakapasok sa Maynila na nakatulong sapagpapalawak at pagpapaunlad ngkarunungan.
 33. 33. • Nang sakupin ng Espanya ang Pilipinas ay sinunog ngmga unang Prayleng Misyonero ang mga tala ng mgaPilipino na nakasulat sa mga dahon at banakal ngpunongkahoy sa paniwalang mga likha ito ng Dyablo.• Nagturo ang mga unang prayle ng mga simulain ngrelihiyong Katoliko. Nagsulat ng mga aklat atpolyetong makakapang-akit sa mga Pilipino na magingKatoliko.• Tinuruan ng mga musikang kanluranin, pagpipinta,pagdidibuho, paglilimbag at paglililok.
 34. 34. • Ika 16 – dantaon ay nasa rurok ng kapangyarihan angEspanya.• Ang tadhana ng batas ng 1555 na lumiliwanag sapatakarang Kastila:“Upang makapaglingkod sa Diyos, ang atingPanginoon, at sa kapakanan ng ating kaharian, aykailangan magkaroon ang ating mga basalyos,nasasakupan, at mga katutubong mamamayan ngmga unibersidad… na mapapasukan nila atmapapagtapusan ng agham at iba pangkarunungan.”
 35. 35. • Walang layon ang mga Kastila na magturo sa mganasasakupan nila ng nauukol sa mundong ito, atrelihiyon ang namamayani sa kanilang kaisipan.• Gayari sa sinabi ni Rafael Palma (Pangulo ngUnibersidad ng Pilipinas):“Ang mga layon at pakay ng buong paraan ng edukasyon aymaliwanag na itanim at ipilit saisip ang kabutihan sapamamagitan ng disiplinang panrelihiyon, at isalin angkarunungan at bagay-bagay na nahihinggil sa mundo atKalikasan, na palagay nilang lumilipas at di palagian, samga bagay na nauukol sa buhay na walang hanggan at sakahanga hangang bagay sa kabilang daigdig.”
 36. 36. • Sa bisa nga ganyang patakaran ay itinatag ang unangmisyonero, ang unang paaralang Primarya.• 1582 – si Obispo Domingo de Salazar angnagbalangkas ng mga tuntuning sususundin sapagtatatag ng mg paaralan.Mga alituntunin:- Pagtatatag ng mga paaralang primarya para sa mgalalaki at para sa mga babae.- Paghirang sa mga gurong makakatulong ng Prayle.- Sapilitang pagpapatala sa mga bata sa mgapaaralan.- Pagtuturo ng magandang asal, Doktrina Kristyana,pagsulat, pagbasa, at pagbilang.
 37. 37. • Ang mga unang paaralan ay mga paaralang parokya opinamamahalaan ng kura.– Tinuturuan ang mga bata ng relihiyon, Kastila,pagsulat, pagbasa, pagbilang, musika, atpaghahanap buhay.– Ang mga aralin o leksiyon ay isinasaulo.Ang sabi ng paring Heswitang si Pedro Chirino(1604):“Natutuhan nila ang ating wika, ang pagbigkasdito, at sumusulat sila sa wikang ito ng mas mahusaykaysa pagsulat natin, sapagkat gayon nalamang angkanilang katalinuhan na madali nilang natutuhanang kahit na ano.”
 38. 38. • Antonio de Morga (Mehiko 1609)- nagpatotoo sa kanyang aklat na Sucesos de lasIslas Filipinas hinggil sa kahusayan ng mga Pilipino samusika:“Nagpakilala sila rito ng kakayahan, lalo nayung mga mamamayan sa gilid ng Maynila, at dito’ymasusumpungan ang mga mang-aawit at musikongkatutubo…. Ang mga batang lalaki ay nagtatanghal ngdula at komedya, sa Kastila at sa wikang katutubo, saisang paraang kahali-halina.”
 39. 39. • Nagtatag din ang mga prayle ng mga paaralangsekundarya upang maihanda ang mga magaaralsa pagpasok sa mataas na paaralan.• 1599 – Itinatag ng mga Heswita ang kolehiyong San Ignacio sa Maynila. Nang sumunod nataon ay ang kolehiyo ng San Ildefenso sa Sebuna naging Seminaryo ng San Carlos.• 1601 – Itinatag naman ang Kolehiyo ng SanJose.
 40. 40. • 1611 – Ang mga Dominikano naman ay itinatag angKolehiyo ng Santo Rosario na naging Kolehiyo ngSanto Tomas noong 1616.• 1630 – Itinatag nila ang Kolehiyo ng San Juan deLetran.• Sa mga kolehiyong ito ay nagtuturo ng tungkol sa :Banal na Kasaysayan, Doktrina Kristyana, etika,hiyograpiya, balarilang Latin at Kastila, matematika,panitikang Latin, pilosopiya, lohika, retorika atpanulaan.• Wikang Kastila ang gamit sa pagtuturo.
 41. 41. • Nagpatayo rin ng kolehiyo para sa mga kababaihan,ginawa ito upang sila’y maging mabuting asawa hindiang ipantay sila sa mga lalaki.• 1594 – Itinatag ang kauna-unahang kolehiyongpambabae ang kolehiyo ng Santa Potencia. Na laanlamang sa mga babaeng anak ng mga kawal na Kastilaat sa mga ulila na.• 1596 – Itinatag ang Kolehiyo ng Santa Isabel• 1696 – Itinatag ang Beateryo ng Santa Catalina• 1750 – Itinatag ang Kolehiyo ng Santa Rosa• 1869 – Itinatag ang Kolehiyo ng Concordia• 1892 – Itinatag ang Kumbento ng Asuncion
 42. 42. • Itinuturo dito ang Doktrina Kristyana, Kastila,Latin, Kasaysayan, Matematika, Musika,magandang asal, pagpipinta, mga sining napantahanan, gaya ng pananahi, paggawa atpagaayos ng bulaklak, at pagbuburda.• Dahil sa pangangailangan sa mga guro na maysapat na kakayahan, ay gumawa sila ngkomisyon noong 1855 upang pag-aralan angkalagayan ng edukasyon ng Pilipinas.
 43. 43. • Ang Paaralang Normal- Nagkakaloob ng sertipiko o katibayan pagkataposng tatlong taong pagaaral.• 1861 – Ang komisyon ay nag-ulat at itinagubilin angpagbubukas ng paaralang normal para sa babae’t lalaki.• 1863 – Inilathala ang Batas Ukol sa Edukasyon nanagtatadhana ng pagbubukas ng paaralang normal parasa mga lalaki.• 1865 – Binuksan ang paaralang ito sa ilalim ngpamamahala ng mg Heswita.• 1871 – Binuksan ang paaralang Normal para sa mgababae dahil sa kulang parin ang bilang ng mga guro.
 44. 44. • 1875 – nagtayo ng Paaralang Normal sa Naga para samga lalaki.• 1893 – Isa pang paaralang normal para sa mga babae.• 1863 – Itinadhana rin ng Kautusan ang pagbubukas ngPaaralang Bayan na tutustusan ng pamahalaan.- Sapilitan at walang bayad ang pagpasok dito.Ang Padre Kura ang inspektor sa paaralan. Ang mga batang lalaki ay tinuturuan ng kasaysayanng Espanya, hiyograpiya, pagsasaka, aritmetika,doktrina kristiyana, pagsulat, pagawit, at magandangasal.
 45. 45.  Ang mga babae ay tinuturuan ng: pagbuburda,paggagantsilyo, pagluluto (kapalit ng pagsasaka),hiyograpiya, at kasaysayan ng Espanya. 1589- Itinatag ng mga Heswita ang unang unibersidadsa Pilipinas ang Unibersidad ng San Ignacio. 1611 – Itinatag naman ng mga Dominikano angUnibersidad ng Santo Tomas. 1707 – Itinatag ng pamahalaan ang Unibersidad ngSan Felipe. Ang mga unibersidad na ito ay nagkakaloob ng titulosa pagaabugado at panggagamot.
 46. 46. • Ngunit ang mga paaralan, kolehiyo at unibersidad aybukas lamang para sa mga Kastila at mestisongKastila. At pinid na pinid para sa mga Pilipino.• Kahit na pinag-utos ng Hari na ituro ang wikangKastila sa mga Pilipino ay hindi ito sinunod ng mganamamahalang Kastila.• Sapagkat ang pagtuturo sa mga Pilipino ng wikangKastila ay nangangahulugang:– Pagkakaroon ng iisang wikang pambansa.– Maaring gamitin upang humingi ng pagbabago atkaluwagan sa buhay at kabuhayan.– Tuluyan na silang magkakaunuwaan.– Pagkakaisa ng bansa, pagkakaisa laban sa mga Kastila.
 47. 47. • Ikalawang hati ng ika-19 na dantaon nagbukasang pinto ng mga paaralan, kolehiyo,unibersidad para sa mga Pilipino.• Sa mga kolonya ng ibang bansang Europeo, aynagkaroon ng edukasyon na inihatid ng mgaKastila sa Pilipinas.• Ang mga mamamayan ng mga nasabingkolonya, (gaya ng MALAYA, INDONESIA,INDIA atbp) ay hindi natuto ng mga wika ngmga bansang nanakop.
 48. 48. • 1593– Itinatag ng mga Dominikano ang unanglimbagan sa pook na tinatawag na San Gabriel.- Inilimbag ang kauna unahang aklat angDoctrina Christiana sa wikang Tagalogna sinundan ng Doctrina Christiana sawikang Intsik.
 49. 49. • Mga Unang Manlilimbag:– Juan de Vera at Tomas Pinpin– Si Pinpin ang may akda ng Librong Pagaaralanng mga Tagalog nang uicang Castilla. (1610)– Si Gaspar Aquino De Belen ang tumagalog sabantog na Pasion ni Jesu Christong P. Natin.(1704).– Si Domingo Laoag ang naglimbag ng kaunaunahang diksyonaryong tagalog, ang Vocabulariode Lengua Tagala (1613).
 50. 50. • Mga Pilipinong Dalubhasa sa Paguukit:– Si Nicolas de la Cruza Bagay ang umukit ng mapang Pilipinas noong (1734)– Laureno Atlas, Felipe Sevilla, Cipriano Bagay.• Ang pagbabasa ng mga romansa na pawangsalaysaying patula at nahihinggil sa mga santo atbayani, ito ang uri ng panitikan na inihatid dito ngmga kastila.• Ganyan ang mga Ibong Adarna, Bernardo Carpio,Don Juan Tenoso, Doce Peres de Francia atmarami pang ibang hindi na kinahuhumalinganngayon.
 51. 51. • Dalawang Uri ng Romanse– Awit – salaysaying patula– Kurido – walong pantig sa bawat taludtod.MGA DULANG KANLURANIN• Duplo – ginaganap sa bakuran ng may patangahalsa pagsisiyam.- BELYAKO – tawag sa lalaking naganap- BELYAKA – tawag sa babaeng naganap• Moro – Moro– pagkamatay ng Muslim o kaya pagpapabinyag atpagyakap sa relihiyong Katoliko.
 52. 52. • Komedya – pagiibigan ng prinsesa at prinsipe.• Dakong katapusan ng ika 19 na dantaon:o Sarsuwela – dulang may salitaan, awitan, at sayawano Karilyo – mga karton na tau tauhan angpinapagalaw sa harap ng ilaw upang magkaroon nganino sa putting tabing.o Sinakulo – pagsasadula ng paghihirap,pagpapakasakit at pagkamatay ng poong Hesus. Natinatanghal tuwing Mahal na Araw.
 53. 53.  Comision Permanente de Censura- Magsuri sa lahat ng aklat na ipalilimbag atipapalathala.• Jose de la Cruz / Huseng Sisiw(1746-1829)-Prinsipe Baldovino, Jason at Madea,Reina Encantadia, Hernandez at Glisandra, atbp.• Francisco Baltazar / Balagtas (1789 - 1861) –La India Elegante y el Negrito Amante,Orosman at Zafira, Abdal at Miserena,Almanzor at Rosalina atbp.
 54. 54. • Sa larangan ng akdang tuluyan o prosa:– Modesto de Castro – may akda ng urbano at Feliza– Vicente Garcia – nagsalin ng Pagtulad cay Cristo– Juan Evangelista – tumagalog sa Martir saGolgota.• Mga Ilokanong Manunulat.– Pedro Bukaneg (1591 - 1630) – may akda ng Biagni Lam ang– Mena Crisologo, Leona Florentino, Isabelo de losReyes.
 55. 55. • Mga Kapampangan Manunulat– Anselmo Fajardo – may akda ng Don Gonzalo deCordoba– Juan Crisostomo Soto• Sa Kabisayaan:- Mariano Perfecto, Magdalena Jalandoni, PedroMonteclaro, Dionisio Gumban, Juan Villagonzalo,Martha Jalandoli, Cornelio Hilado atbp.
 56. 56. • Sa musika:(Mga Pangunahing Kompositor at Musiko)– Marcelo Adonay, Jose Canseco, Bibiano Morales,Hipolito Rivera, Andres Dancel, Ladislao Bonusatbp.• Sa pagpipinta:- Juan Luna, Felix Resurrecion Hidalgo, DamianDomingo, Lorenzo Guerrero, Isidro Arceo,Simeon Flores, Rafael Enriquez, TelesforoSucgang atbp.
 57. 57. • Sa Paglililok:– Romualdo Teodoro de Jesus, Manuel Asuncion,Jose Arevalo, Sotero Garcia, Isabelo Tampinco atManuel Flores.• Si Tampinco ang naglilok ng dambana at iba pangbahagi ng simbahan ng mga Heswita.
 58. 58. End of Presentation

×