Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

האיתותים שמבשרים על הקפיצה

474 views

Published on

בכנס מעלה 2010 הוצגו 7 איתותים ומגמות אשר מעידים על ההתקדמות וקפיצת המדרגה בתחום האחריות התאגידית בארץ ובעולם. האיתותים אותרו בשיתוף המנהיגות העסקית של מעלה. הרמזים והדוגמאות שנלקחו הם גלובאליים, אך ניתן לצפות בתחילת דרכם גם כאן בישראל. התחומים אשר הובחנו כחדשניים בהם מתרחשת קפיצת המדרגה הם: אחריות כאסטרטגיה, יעדים לאומיים, פחות זה יותר, שיתופי פעולה, גלוקליזם, משמעות ושקיפות.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

האיתותים שמבשרים על הקפיצה

 1. 1. ‫מעלה‬ ‫לכנס‬ ‫מגיעים‬ ‫אנחנו‬2010‫במחויבות‬ ‫כלומר‬ ,‫במעלה‬ ‫משמעותית‬ ‫צמיחה‬ ‫עם‬ ‫בישראל‬ ‫תאגידית‬ ‫אחריות‬ ‫של‬ ‫ובהיקף‬ ‫מעלה‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫המנהיגות‬ ‫עם‬ ‫בעיקר‬ ,‫מכם‬ ‫רבים‬ ‫עם‬ ‫בדקנו‬ ,‫הצמיחה‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫נקודות‬ ‫על‬ ‫אותנו‬ ‫שמלמדים‬ ‫האיתותים‬ ‫את‬ ‫ואיתרנו‬ ,‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ,‫בשטח‬ ‫הסימנים‬ ‫את‬ ‫תאגידית‬ ‫באחריות‬ ‫והחדשנות‬ ‫הזינוק‬
 2. 2. ‫ועסקית‬ ‫ארגונית‬ ,‫ניהולית‬ ‫כאסטרטגיה‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫נתפסת‬ ‫תאגידית‬ ‫אחריות‬ ‫בשנת‬2010-‫כ‬30%-‫מ‬500‫האחריות‬ ‫השפעת‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫יודעות‬ ‫כבר‬ ‫בעולם‬ ‫הגדולות‬ ‫החברות‬ ‫הרווחיות‬ ‫על‬ ‫שלהן‬ ‫התאגידית‬ -‫ל‬25%‫ת"א‬ ‫מחברות‬100‫הדרגים‬ ‫של‬ ‫גוברת‬ ‫מעורבות‬ ‫מזהים‬ ‫אנו‬ .‫תאגידית‬ ‫אחריות‬ ‫מנהל‬ ‫יש‬ ‫למנכ"ל‬ ‫המדווחים‬ ‫התאגידית‬ ‫האחריות‬ ‫מנהלי‬ ‫במספר‬ ‫ועליה‬ ‫האחריות‬ ‫בניהול‬ ‫הבכירים‬ ‫הניהוליים‬
 3. 3. ‫מיתרג‬ ‫ולתרום‬ ‫לעשות‬ ‫הרצון‬ ‫כיצד‬ ‫ראינו‬ ‫בעבר‬ ‫אם‬ .‫התאגידית‬ ‫האחריות‬ ‫נושאי‬ ‫בבחירת‬ ‫התבגרות‬ ‫זיהינו‬ ‫העבודה‬ ‫בתוכניות‬ ‫לשלב‬ ‫מבקש‬ ‫המנהלים‬ ‫של‬ ‫הנוכחי‬ ‫שהדור‬ ‫הרי‬ ,‫ולפילנתרופיה‬ ‫להתנדבות‬ ‫בעיקר‬ ‫חברתי-כלכלי-סביבתי‬ ‫שיפור‬ ‫של‬ ‫ועולמים‬ ‫לאומיים‬ ‫יעדים‬
 4. 4. ‫למכירת‬ ‫נעליים‬ ‫ממכירת‬ ‫עוברת‬ ‫נייקי‬ – ‫עסקי‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫ושינוי‬ ‫חדשנות‬ ‫מדברת‬ ‫נייקי‬ ‫של‬ ‫הממוחזרת‬ ‫הנעל‬ ‫כמיטב‬ ‫ורכיבים‬ ‫עיצובים‬ "‫"נלביש‬ ‫ועליו‬ ‫אחד‬ ‫שלד‬ ‫נקנה‬ – ‫נעליים‬ ‫לאגור‬ ‫במקום‬ "‫נעל‬ ‫של‬ ‫"שלד‬ ‫האופנה‬ ‫עולמית‬ ‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫של‬ ‫הבאים‬ ‫למנועים‬ ‫המפתח‬ ‫הוא‬ "‫יותר‬ ‫זה‬ ‫"פחות‬ ‫המשוואה‬ ‫פיצוח‬
 5. 5. ‫שלו‬ ‫הקשרים‬ ‫ומעגלי‬ ‫יכולותיו‬ ‫את‬ ‫ממקסם‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫כולו‬ ‫לעולם‬ ‫השראה‬ ‫לתת‬ ‫ממשיך‬ ,‫קלינטון‬ ‫ביל‬ ‫הכרנו‬ ‫שלא‬ ‫בהיקפים‬ – ‫ועוד‬ ‫נשית‬ ‫העצמה‬ ,‫חינוך‬ ‫המנגישות‬ ‫עוצמתיות‬ ‫שותפויות‬ ‫ליצירת‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ ‫שרק‬ ‫שמבין‬ ,‫האסטרטגי‬ – ‫החדש‬ ‫מהסוג‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתופי‬ ‫בישראל‬ ‫גם‬ ‫עדים‬ ‫שאנחנו‬ ‫נראה‬ ‫משמעותי‬ ‫אימפקט‬ ‫ישיגו‬ ‫ועסקים‬ ‫עמותות‬ ,‫ממשל‬
 6. 6. ‫והמותאם‬ ‫המוכר‬ ,‫הקרוב‬ ‫את‬ ‫לחפש‬ ‫חוזר‬ ‫הציבור‬ ,"‫הגלובאלי‬ ‫ל"כפר‬ ‫הקפיצה‬ ‫את‬ ‫עשה‬ ‫שהעולם‬ ‫לאחר‬ ‫אישית‬ ‫לאופי‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫מחויבות‬ ‫ולגלות‬ ‫המקומית‬ ‫בקהילה‬ ‫להשקיע‬ ‫מתאגידים‬ ‫ציפייה‬ ‫משקף‬ ‫הגלוקליזם‬ ‫שונים‬ ‫באזורים‬ ‫וספקים‬ ‫צרכנים‬ ‫של‬ ‫השונה‬
 7. 7. ‫על‬ ‫השואלים‬ ‫החדשים‬ ‫העובדים‬ ‫בהיקף‬ ‫עלייה‬ ‫על‬ ‫שומעים‬ ‫אנחנו‬ .‫מאליו‬ ‫מובן‬ ‫דבר‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫התנדבות‬ ‫שלהם‬ ‫העבודה‬ ‫מקום‬ ‫של‬ ‫והסביבתית‬ ‫החברתית‬ ‫התועלת‬ ‫את‬ ‫ומחפשים‬ ‫ושקיפות‬ ‫הוגנות‬ ,‫יושרה‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫כדי‬ ‫וקידום‬ ‫שכר‬ ‫של‬ ‫מבטיח‬ ‫ממסלול‬ ‫שפרשו‬ ‫אנשים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫על‬ ‫שומעים‬ ‫גם‬ ‫אנחנו‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫חדשניים‬ ‫בארגונים‬
 8. 8. ‫של‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫מקסימאלית‬ ‫הקפדה‬ ‫של‬ ‫לסמל‬ ‫הפך‬ – ‫פתוח‬ ‫מטבח‬ ‫עם‬ ‫מסעדה‬ - ‫כגימיק‬ ‫שהתחיל‬ ‫מה‬ ‫יותר‬ ‫לשקוף‬ ‫ההופך‬ ‫התאגידי‬ ‫העולם‬ ‫גם‬ ‫כך‬ .‫ועבודה‬ ‫חומרים‬ ‫לשותפים‬ ‫הופכים‬ ‫והלקוחות‬ ‫הראווה‬ ‫מחלון‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫הופכת‬ "‫הייצור‬ ‫"רצפת‬ ‫החברתיות‬ ‫והרשתות‬ ‫הפייסבוק‬ ‫של‬ ‫המתעצמת‬ ‫ההשפעה‬ ‫מול‬ ‫אדישים‬ ‫להישאר‬ ‫אפשרי‬ ‫שבלתי‬ ‫נראה‬ ‫והציבור‬ ‫הלקוחות‬ ,‫העובדים‬ ‫עם‬ ‫הישיר‬ ‫והדיאלוג‬ ‫השקיפות‬ ‫ביצירת‬
 9. 9. 1.‫אסטרטגיה‬2‫לאומיים‬ ‫יעדים‬ .3‫ביותר‬ ‫פחות‬ . 2.4‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ .5‫גלוקליזם‬ .6‫משמעות‬ .7‫שקיפות‬ . ‫האיתותים‬ ‫את‬ ‫ולחפש‬ ‫להמשיך‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ ‫אנחנו‬ ‫שלכם‬ ‫לקפיצה‬ ‫ולהיערך‬
 10. 10. 1.‫אסטרטגיה‬2‫לאומיים‬ ‫יעדים‬ .3‫ביותר‬ ‫פחות‬ . 2.4‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ .5‫גלוקליזם‬ .6‫משמעות‬ .7‫שקיפות‬ . ‫האיתותים‬ ‫את‬ ‫ולחפש‬ ‫להמשיך‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ ‫אנחנו‬ ‫שלכם‬ ‫לקפיצה‬ ‫ולהיערך‬

×