Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | כלי למנהל

640 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | כלי למנהל

 1. 1. ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות‬ ‫בפעילות עסקית בחו"ל‬ ‫פתיחה‬ ‫ארגז כלים למנהל‬‫מדינות‬‫לקוחות‬‫שותפים‬‫הערכה‬ ‫1‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬
 2. 2. ‫• ייחודו של ארגז הכלים שלפניכם הוא בהבניה של תהליך הערכת סיכונים ראשוני לשחיתות ושוחד בפעילות‬ ‫העסקית. לשם ביצוע התהליך מובאים מגוון משאבים וכלים ברורים ומפורטים מארגונים מובילים בעולם.‬ ‫פתיחה‬ ‫• מטרה: לתת בידי המנהל בארגון העסקי כלים ואפשרויות לבירור גורמי הסיכון לשחיתות ושוחד בפעילויות החברה‬ ‫או בעסקה.‬ ‫• קהל היעד: כלל המנהלים והעובדים בחברות הפועלות בחו"ל, העוסקים בפעילות עסקית בעלת חשיפה לסיכוני‬‫מדינות‬ ‫שחיתות ושוחד.‬ ‫• מבנה: בארגז הכלים רוכזו מגוון כלים יישומיים שניתן להעריך בעזרתם את שלושת גורמי הסיכון המרכזיים לשוחד‬ ‫ושחיתות:‬‫לקוחות‬ ‫מדינות: כלים הסוקרים מדינות שונות, ממפים ומדרגים אותן בהקשרים של שחיתות בעסקים.‬ ‫–‬ ‫לקוחות: כלים המתאימים למיפוי סיכוני שחיתות במגזרים עסקיים שונים, ובמגזר הציבורי‬ ‫–‬ ‫שותפים: כלים לבדיקת נאותות של שותפים עסקיים שונים: סוכנים, מתווכים, יועצים ועוד.‬ ‫–‬ ‫לאחר איסוף המידע, יש למלא טבלת הערכה: טבלה מסכמת המאפשרת לרכז את כל הסיכונים שאותרו‬‫שותפים‬ ‫באמצעות הכלים, ולהעריך את רמת הסיכון לפי תרחישים אפשריים.‬ ‫• ניווט: למעבר לדף הבא ניתן להשתמש במקשי המקלדת או בחיצים בתחתית כל דף. למעבר ישיר לאחד החלקים‬ ‫ניתן להשתמש בלשוניות בחלקו השמאלי של הדף.‬‫הערכה‬ ‫2‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬
 3. 3. ‫נושא השחיתות זוהה על ידי האו"ם כאחד האתגרים המרכזיים בפיתוח כלכלי וחברתי של העולם, וכמכשול‬ ‫מרכזי לפיתוח בר-קיימא של קהילות ועסקים ברחבי העולם.‬ ‫פתיחה‬ ‫לתשלומי שוחד ושחיתות עסקית השפעה הרסנית על כלכלות וארגונים. הם מעכבים התפתחות של שווקים,‬ ‫מבריחים משקיעים, מייקרים עלויות של פעילות עסקית, ומערערים את שלטון החוק ואת אמון הציבור במערכת‬‫מדינות‬ ‫הפוליטית והעסקית. כל זה מביא לפגיעה הן בעסקים והן ברווחה הכלכלית של המדינות והאזרחים.‬ ‫מדינות וארגונים בינלאומיים מקדמים מנגנונים וחוקים למניעת שחיתות, ולהטלת סנקציות עסקיות ואישיות על‬ ‫חברות ומנהלים העוברים על חוקים אלה. מדינת ישראל חתומה על האמנה של ה ‪ OECD‬למניעת שוחד‬‫לקוחות‬ ‫ושחיתות, וחוקקה את חוק איסור מתן שוחד לעובד ציבור זר, המטיל אחריות פלילית על התאגיד ועל נותן‬ ‫השוחד כאחד.‬ ‫חברות רבות מפתחות ומטמיעות מנגנונים למניעת שחיתות ושוחד על ידי העלאת המודעות, בקרה ואכיפה.‬‫שותפים‬ ‫הצלחתם של מנגנונים אלה תלויה בראש ובראשונה ביצירתה של תרבות ארגונית ערכית ואתית, המייחסת‬ ‫חשיבות לא רק לתוצאות העסקיות אלא במידה שווה לדרך שבה תוצאות אלה מושגות.‬‫הערכה‬ ‫3‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬
 4. 4. ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות שהחברה ניצבת בפניהם, היא כלי חשוב ומרכזי ליישום תפיסת מניעת השחיתות‬ ‫על ידי מנהלים. הערכת הסיכונים צריכה להתמקד בסיכונים הספציפיים הרלבנטיים לחברה, הנובעים מאופי‬ ‫פתיחה‬ ‫הפעילות העסקית שלה, אזורי הפעילות, גודל החברה, מאפייני הלקוחות והשותפים שלה.‬ ‫הערכת הסיכונים יכולה להתבצע בכמה רמות:‬‫מדינות‬ ‫• רמת החברה – הערכת סיכונים כוללת לפעילות החברה. לתוצאותיה של הערכה זו השפעה על מהות ומבנה‬ ‫מנגנוני הבקרה, האכיפה וההטמעה של תוכנית מניעת השחיתות והשוחד הארגונית.‬ ‫• רמת היחידה הארגונית – יחידות שונות חשופות לסיכוני שחיתות ברמות שונות. יחידות העוסקות במכירות‬‫לקוחות‬ ‫וחוזים, בפיתוח עסקי, בקשר עם יועצים וסוכנים חשופות יותר לסיכונים מיחידות מטה. תהליך הערכת סיכונים‬ ‫יחידתי משמש כבסיס להתאמת נהלים ויישום תוכניות הטמעה למאפייני היחידה הארגונית.‬ ‫• רמת העסקה - בירור סיכונים לשוחד בעסקה מסוימת משמש בסיס לקבלת החלטות לגבי אופן הפעולה‬‫שותפים‬ ‫בעסקה זו, רמת הבקרה והניטור של תהליכי המו"מ, התמחור והתשלום לשותפים עסקיים, ולעיתים אף‬ ‫להחלטה האם לסגת מעסקה מסוימת עקב חשיפה גבוהה מידיי לסיכון.‬‫הערכה‬ ‫4‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬
 5. 5. ‫מדינות ואזורים בעולם שונים זה מזה ברמת הסיכון לשוחד. גורמים כמו אי יציבות פוליטית וכלכלית, תרבות‬ ‫•‬ ‫פתיחה‬ ‫מאפשרת, מיעוט או העדר סנקציות משפטיות ומשילות לקויה; מגבירים את הסיכון לשחיתות במדינה.‬ ‫ארגונים שונים ממפים את רמת השחיתות (בעיקר הנתפסת) במדינות שונות, ומגדירים רמת סיכון או רמת‬ ‫•‬ ‫שחיתות יחסית לכל מדינה. ניתן להיעזר במיפוי זה כדי להעריך מהי הסבירות לכך שפעילות עסקית‬‫מדינות‬ ‫במדינה מסוימת תיתקל בבקשה לתשלום שוחד.‬ ‫בעזרת הכלים הבאים ניתן להעריך את רמת הסיכון במדינות בהן החברה פועלת או מתעתדת לפעול.‬ ‫•‬ ‫הכלים יכולים לסייע במתן תשובות לשאלות הבאות:‬ ‫•‬‫לקוחות‬ ‫מהם מאפייני המדינה המשפיעים על הנטייה לשחיתות עסקית? למשל סוג השלטון, מידת היציבות‬ ‫–‬ ‫הפוליטית והכלכלית, מורכבות וכמות הבירוקרטיה הנדרשת לפעילות עסקית.‬ ‫עד כמה רווחת תופעת השחיתות במדינה, במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי?‬ ‫–‬‫שותפים‬ ‫במה מתבטאת השחיתות במדינה?‬ ‫–‬ ‫מהי הסביבה המשפטית והרגולטורית בכל הנוגע לשחיתות? האם קיימים חוקים, תקנות ואכיפה‬ ‫–‬ ‫אפקטיבית בנושא?‬‫הערכה‬ ‫5‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬
 6. 6. ‫• מקור: ‪ The Guardian‬לפי‬ ‫• מקור: ‪Business Anti‬‬ ‫נתונים של ‪Transparency‬‬ ‫‪ – Corruption Portal‬ביוזמתם‬ ‫‪International‬‬ ‫של מספר מדינות אירופיות.‬ ‫פתיחה‬ ‫• מה בכלי: מפה‬ ‫• מה בכלי: סקירות רלבנטיות על‬ ‫אינטראקטיבית המציגה את‬ ‫מדינות שונות בעולם, ומידע על‬ ‫דירוג השחיתות של ‪TI‬‬ ‫סוגי השחיתות הקיימים בהן.‬ ‫למדינה לאורך השנים‬‫מדינות‬ ‫‪The Corruption‬‬ ‫‪Country‬‬ ‫‪Map of the‬‬ ‫‪corruption‬‬ ‫‪World‬‬ ‫‪profile‬‬‫לקוחות‬ ‫• מקור: ‪World Bank‬‬ ‫• מקור: ‪Transparency‬‬ ‫• מקור: ‪Transparency‬‬ ‫‪International‬‬ ‫‪International‬‬ ‫• מה בכלי: סיכום סקר המדרג‬ ‫את השחיתות במדינות‬ ‫• מה בכלי: טבלה מקוצרת‬ ‫• מה בכלי: טבלה מלאה של‬ ‫שונות כפי שמתוארת ע"י‬ ‫ודוח של דירוג השחיתות‬ ‫דירוג מדינות לפי מדד‬‫שותפים‬ ‫עסקים הפועלים במדינות‬ ‫הנתפסת של מדינות בעולם.‬ ‫השחיתות הנתפסת.‬ ‫אלה. פירוט על פי מדינה,‬ ‫גישה לנתונים גולמיים של‬ ‫נושא ומגזר.‬ ‫הסקר.‬ ‫- ‪Enterprise‬‬ ‫‪Bribe Payers‬‬ ‫‪Corruption‬‬ ‫‪Surveys‬‬ ‫‪Index Report‬‬ ‫‪Perception‬‬‫הערכה‬ ‫‪Corruption‬‬ ‫1102‬ ‫1102 ‪Index‬‬ ‫6‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬
 7. 7. ‫החוק בישראל ובמדינות נוספות כמו אנגליה וארצות הברית, אוסר על מתן שוחד לעובד ציבור. שחיתות אכן‬ ‫•‬ ‫פתיחה‬ ‫נקשרת פעמים רבות לפעילות עם המגזר הציבורי, אך היא קיימת גם במגזר הפרט.‬ ‫מגזרים עסקיים שונים הם בעלי חשיפה שונה לסיכוני שוחד ושחיתות גם בפעילות מול המגזר הציבורי וגם‬ ‫•‬ ‫בפעילות בתוך המגזר העסקי. ככל שהפעילות העסקית תלויה יותר באישורים ובמעורבות של רשויות‬‫מדינות‬ ‫שלטוניות הסיכון לשחיתות גדל.‬ ‫בעזרת הכלים הבאים ניתן להעריך את רמת הסיכון של המגזר העסקי שבו פועלת החברה, או שאיתו היא‬ ‫•‬ ‫עושה עסקים.‬‫לקוחות‬ ‫הכלים יכולים לסייע במתן תשובות לשאלות הבאות:‬ ‫•‬ ‫עד כמה רווחת תופעת השחיתות במגזר העסקי בו אנו פועלים?‬ ‫–‬‫שותפים‬ ‫כיצד מתבטאת השחיתות במגזר העסקי בו אנו פועלים?‬ ‫–‬ ‫כיצד תופסים מתחרים את השחיתות במגזר העסקי במדינה בה אנו פועלים?‬ ‫–‬ ‫האם המכרז הציבורי לאספקת מוצרים / שירותים בו אנו מתמודדים נגוע בחשד לשחיתות?‬ ‫–‬‫הערכה‬ ‫7‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬
 8. 8. ‫• מקור: ‪Business Anti‬‬ ‫• מקור: ‪Business Anti‬‬ ‫‪ – Corruption Portal‬ביוזמתם‬ ‫‪ – Corruption Portal‬ביוזמתם‬ ‫פתיחה‬ ‫של מספר מדינות אירופיות.‬ ‫של מספר מדינות אירופיות.‬ ‫• מה בכלי: הנחיות ותהליך‬ ‫• מה בכלי: הנחיות וכלי הערכה‬ ‫קבלת החלטות מובנה לסיכוני‬ ‫מובנה (אקסל) להערכת סיכוני‬ ‫שחיתות במכרזים (לקבלן‬ ‫שוחד במכרזי רכש של המגזר‬ ‫הניגש למכרז).‬ ‫הציבורי.‬‫מדינות‬ ‫‪Contractor‬‬ ‫‪Public‬‬ ‫‪Procedure‬‬ ‫‪Procurement Due‬‬ ‫‪Flowchart‬‬ ‫‪Diligence Tool‬‬‫לקוחות‬ ‫• מקור: ‪World Bank‬‬ ‫• מקור: ‪Transparency‬‬ ‫‪International‬‬ ‫• מה בכלי: סיכום סקר המדרג‬ ‫את השחיתות במדינות‬ ‫• מה בכלי: דירוג סקטורים‬ ‫שונות כפי שמתוארת ע"י‬ ‫עסקיים לפי הסבירות‬‫שותפים‬ ‫עסקים הפועלים במדינות‬ ‫לתשלום שוחד, פירוט סוגי‬ ‫אלה. פירוט על פי מדינה,‬ ‫השוחד השכיחים בכל מגזר.‬ ‫נושא ומגזר עסקי.‬ ‫(בחוברת הדוח עמ 32-61)‬ ‫‪Enterprise‬‬ ‫‪Bribe Payers‬‬ ‫‪Surveys‬‬ ‫‪Index Report‬‬‫הערכה‬ ‫‪Corruption‬‬ ‫1102‬ ‫8‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬
 9. 9. ‫התופעה של תשלומי שוחד באמצעות צד שלישי כמו סוכנים, מתווכים ויועצים היא תופעה מוכרת, וגם‬ ‫•‬ ‫פתיחה‬ ‫החוקים למניעת שחיתות ושוחד מתייחסים אליה ומטילים אחריות על החברה בשמה הם פועלים.‬ ‫מניעת שוחד ושחיתות של שותפים עסקיים היא מורכבת, משום שאינם חלק מהחברה, אינם שותפים‬ ‫•‬ ‫לתהליכי קביעת המדיניות, ההטמעה, הבקרה והאכיפה הפנימיים.‬‫מדינות‬ ‫על החברה מוטלת האחריות לסנן את השותפים העסקיים שלה גם על פי פרמטרים של אתיקה, מניעת‬ ‫•‬ ‫שוחד ושחיתות.‬ ‫הכלים הבאים מציעים תהליכי בדיקת נאותות )‪ (Due Diligence‬אתית לשותפים עסקיים, ומפרטים מהו‬ ‫•‬‫לקוחות‬ ‫המידע שיש לאסוף בבדיקות אלה למשל:‬ ‫מידע כללי על החברה למשל: היכן רשומה, מי הבעלים והמנהלים שלה ולאיזה חברות / ארגונים‬ ‫–‬ ‫אחרים הם קשורים או מקורבים, מצבה הפיננסי, חברות בנות וחברת אם, מיהם הלקוחות והשותפים‬‫שותפים‬ ‫העסקיים שלה‬ ‫האם לשותף העסקי ישנה תוכנית למניעה ואכיפה בנושאי שחיתות ושוחד?‬ ‫–‬ ‫מהי מידת המעורבות בעבר של השותף העסקי בפרשות של שחיתות או חשד לשחיתות בעבר?‬ ‫–‬‫הערכה‬ ‫מהו אופי ההתקשרות, התגמול והתמריץ המובטח לשותף העסקי?‬ ‫–‬ ‫9‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬
 10. 10. ‫פתיחה‬ ‫• מקור: ‪Lexis Nexis‬‬ ‫• מקור: ‪Business Anti‬‬ ‫• מקור: ‪Business Anti‬‬ ‫‪ – Corruption Portal‬ביוזמתם‬ ‫‪ – Corruption Portal‬ביוזמתם‬ ‫• מה בכלי: מצגת המפרטת‬ ‫של מספר מדינות אירופיות.‬ ‫של מספר מדינות אירופיות.‬‫מדינות‬ ‫את חשיבות בדיקת הנאותות‬ ‫האתית של צד ג ומפרטת‬ ‫• מה בכלי: תהליך עבודה‬ ‫• מה בכלי: תהליך עבודה וקבלת‬ ‫מידע נדרש ודרכים להשגתו.‬ ‫וקבלת החלטות להערכה וסינון‬ ‫החלטות להערכה וסינון של‬ ‫של יועצים לחברה.‬ ‫סוכנים שיפעלו בשם החברה‬ ‫בשוק חדש/קיים.‬‫לקוחות‬ ‫‪Implementing‬‬ ‫‪Consultant‬‬ ‫‪Agent Screening‬‬ ‫-‪Effective Third‬‬ ‫‪Evaluation Process‬‬ ‫‪Process‬‬ ‫‪party Due Diligence‬‬ ‫‪Flowchart‬‬ ‫‪Flowchart‬‬‫שותפים‬‫הערכה‬ ‫01‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬
 11. 11. ‫בהמשך צורפה טבלה שמטרתה נועדה לרכז במקום אחד את המידע שנאסף באמצעות הכלים שפורטו,‬ ‫•‬ ‫ולהציף סיכונים שזוהו.‬ ‫פתיחה‬ ‫לפני מילוי הטבלה יש לאתר מידע רלבנטי לניהול סיכוני השחיתות לחברה או לעסקה המדוברת, בעזרת‬ ‫•‬ ‫הכלים שפורטו במצגת ומקורות מידע נוספים.‬ ‫הערכת הסיכון בעקבות המידע שנאסף היא הערכה סובייקטיבית של המנהל / העובד המעריך.‬ ‫•‬‫מדינות‬ ‫בהמשך להצפת הסיכונים והערכתם יש לפעול בהתאם לשיקול הדעת המקצועי, להתייעץ עם גורמים‬ ‫•‬ ‫נוספים בחברה כמו ממונה על אתיקה, יועץ משפטי, מנהלים וכו ולפעול על פי ההנחיות הארגוניות.‬‫לקוחות‬ ‫• טבלה ריקה למילוי והערכת‬ ‫• הסבר מפורט על אופן‬ ‫הסיכונים בחברה / היחידה /‬ ‫העבודה עם טבלת הערכת‬ ‫העסקה הספציפית.‬ ‫הסיכונים לאחר איסוף המידע.‬‫שותפים‬ ‫• ודוגמא לטבלה מלאה‬ ‫לחץ להסבר‬ ‫לחץ לפתיחת‬ ‫ודוגמא למילוי‬ ‫טבלת עבודה‬‫הערכה‬ ‫הטבלה‬ ‫11‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬
 12. 12. ‫מכרז לאספקת ציוד רפואי‬ ‫סוג העסקה:‬ ‫רוסיה‬ ‫מדינה:‬ ‫. מלא פרטים כלליים‬ ‫על העסקה או הפעילות‬ ‫$000,000,000,1‬ ‫היקף העסקה:‬ ‫לקוח: עיריית צסטופול‬ ‫של החברה‬ ‫מקומי‬ ‫שותפים: סוכן מכירות‬ ‫פתיחה‬ ‫2 . בעמודה זו רכז את‬ ‫השפעת‬ ‫הסתברות‬ ‫המידע הרלבנטי‬ ‫הערכת הסיכון‬ ‫התרחיש‬ ‫התרחיש‬ ‫תרחישי סיכון אפשריים‬ ‫שאספת במהלך‬ ‫מידע רלבנטי‬ ‫התחקיר ראה דוגמא‬ ‫5-1‬ ‫5-1‬ ‫מקום 241 מתוך 281 בדירוג השחיתות‬ ‫של ‪TI‬‬‫מדינות‬ ‫פקידי העירייה או נציגי בית החולים‬ ‫יערימו קשיים בירוקרטיים שונים ויעכבו‬ ‫מתן רשיונות פעולה או יבוא עד לקבלת‬ ‫מדינה‬ ‫6‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫שוחד/מתנות‬ ‫משטר דמוקרטי לכאורה, בירוקרטיה רבה‬ ‫. על סמך המידע תאר‬ ‫סבירות לשוחד גבוהה מהסבירות‬ ‫תרחישים שונים לסיכוני‬ ‫העולמית הממוצעת בכל מדדי השחיתות‬ ‫. לכל תרחיש‬ ‫שוחד ושחיתות הרלבנטיים‬ ‫של הבנק העולמי‬ ‫. לכל תרחיש הערך את‬ ‫הערך את מידת‬‫לקוחות‬ ‫לעסקה / לחברה .‬ ‫רכש ציבורי ברוסיה מדורג כמגזר בעל‬ ‫מידת ההשפעה שתהיה לו‬ ‫הסבירות שיקרה‬ ‫ראה דוגמאות בטבלה‬ ‫על הארגון או העסקה .‬ ‫בפועל .‬ ‫נטייה מוגברת לשחיתות‬ ‫- השפעה שולית‬ ‫- הסתברות‬ ‫%36 מהעסקים במגזר הציוד והמכונות‬ ‫נמוכה שיקרה .‬ ‫מדווחים על שחיתות כחסם מרכזי‬ ‫- הסתברות‬ ‫לקוח‬ ‫ודאית שיקרה‬ ‫לעסקים‬ ‫פקידי העירייה או נציגי בית החולים‬ ‫%24 מהעסקים במגזר הציוד והמכונות‬ ‫העירוני יבקשו שוחד / מתנות כדי לקדם‬ ‫דיווח על ציפייה לשוחד פקיד ציבור כדי‬‫שותפים‬ ‫8‬ ‫5‬ ‫3‬ ‫זכייה במכרז.‬ ‫להבטיח זכייה במכרז‬ ‫סוכן ותיק של החברה, חברה משפחתית‬ ‫פרטית רשומה ברוסיה‬ ‫הבעלים יפעיל קשרים אישיים כדי לקבל‬ ‫מידע נוסף על תנאי המכרז והסיכויים‬ ‫5‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫הבעלים פקיד לשעבר בעיירית צסטופול לזכייה בו‬ ‫סוכן המכירות יעביר חלק מתגמול‬ ‫שותפים‬‫הערכה‬ ‫ההצלחה כשוחד לעורכי המכרז מקבלי‬ ‫מבנה התגמול: שכר חודשי + דמי‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫1‬ ‫ההחלטות‬ ‫הצלחה %5.3 מהעסקה‬ ‫21‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬
 13. 13. ‫פתיחה‬ ‫הערכת הסיכון‬ ‫תרחישי סיכון אפשריים‬ ‫מידע רלבנטי‬ ‫5-1‬ ‫5-1‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫מדינה‬ ‫0‬ ‫0‬‫מדינות‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫לקוח‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬‫לקוחות‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫שותפים‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫נוסף‬‫שותפים‬ ‫0‬ ‫0‬‫הערכה‬ ‫31‬ ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הערכת סיכוני שוחד ושחיתות | ארגז כלים למנהל‬ ‫יולי 2102‬

×